ΔΕΗ: πώς θα αποφασίζονται διακοπές ρεύματος και διευκολύνσεις

0
8

Ειδικές επιτροπές ανά Περιφέρεια θα αναλάβουν το έργο της αξιολόγησης των περιπτώσεων αδυναμίας εξόφλησης των λογαριασμών της ΔΕΗ και θα αποφαίνονται για πιθανές διακοπές ηλεκτροδότησης.

Με άλλα λόγια οι επιτροπές θα αξιολογούν κατά περίπτωση εάν πρόκειται για πραγματική αδυναμία εξόφλησης του λογαριασμού της ΔΕΗ λόγω ανέχειας ή αν πρόκειται για κακή τακτική.

Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΔΕΗ στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το 2012 οι διακανονισμοί έφτασαν τις 700.000 έναντι 400.000 το 2011.

Οι συνολικές οφειλές καταναλωτών προς τη ΔΕΗ υπολογίζονται σε 1,3 δισ Ευρώ. Το ποσό αυτό μεταφράζεται σε 500.000 λογαριασμούς.

Εξαιτίας της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί η ΔΕΗ έχει αυξήσει τους διακανονισμούς ληξιπρόθεσμων οφειλών το 2012 κατά  75% σε σύγκριση με το 2011.

Παράλληλα, οι διακοπές ρεύματος  αυξήθηκαν κατά 66% στο ίδιο χρονικό διάστημα. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 360.000 διακοπές ρεύματος ετησίως σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

econews

Σχόλια