CISD: σε έκτακτη ανάγκη η Ερμιονίδα από τη ρύπανση στο Δεματοποιητή Κρανιδίου

1
4

«Οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στην διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) του Δήμου Ερμιονίδας, έφεραν το σύνθετο και χρονίζον αυτό πρόβλημα σε κατάσταση εκτός δυνατότητας ελέγχου» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD).

Όπως αναφέρει το CISD:

«Αθροιστικό αποτέλεσμα των μέχρι σήμερα ενεργειών ή απουσίας ρεαλιστικού σχεδιασμού και ενεργειών εκ μέρους του Δήμου Ερμιονίδας αποτελούν δύο γεγονότα:

* Η, μέχρι πρόσφατα, πλημμελής λειτουργία του Δεματοποιητή Κρανιδίου, με αποτέλεσμα την σώρευση χύδην σύμμεικτων ΑΣΑ στον χώρο του με την μορφή άτυπου ΧΑΔΑ, με αποτέλεσμα την επικίνδυνη βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της ρύπανσης του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, που έχει λάβει εκτεταμένες διαστάσεις

*Η διακοπή της λειτουργίας του δεματοποιητή και ο αποκλεισμός του χώρου του για διάθεση επιπλέον σύμμεικτων ΑΣΑ από κατοίκους της περιοχής με αφορμή την εκδήλωση πυρκαγιάς από αυτανάφλεξη των σωρών των χύδην ΑΣΑ και αποτέλεσμα την αδυναμία συστηματικής συλλογής και επεξεργασίας/διάθεσης των συνεχώς νέων παραγόμενων ΑΣΑ.

Τα δύο αυτά γεγονότα οδηγούν ευθέως προς ένα μείζον πρόβλημα Δημόσιας Υγείας, που εξαιρετικά σύντομα είναι δυνατό να αναδειχθεί με απροσδόκητες επιπτώσεις αφενός στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου αφετέρου στους εποχικούς παραθεριστές και επισκέπτες καθώς η τουριστική περίοδος αρχίζει σε σύντομο χρόνο.

Το CISD κρίνει ότι συντρέχουν οι λόγοι να προβεί τεκμηριωμένα σε Αίτημα Ανάληψης Δράσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες (εφαρμογή του ΠΔ 148/2009 για την Περιβαλλοντική Ευθύνη), κίνηση ωστόσο που θα προκαλέσει την οικονομική κατάρρευση του Δήμου Ερμιονίδας.

Για τον λόγο αυτό, ζητά:

1. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων να αποδεχθεί την κρισιμότητα του προβλήματος και να κηρύξει τον Δήμο Ερμιονίδας σε Καθεστώς Εκτάκτου Ανάγκης ώστε να διευκολυνθούν οι απαιτούμενες άμεσες ενέργειες και χειρισμοί,

2. από την Περιφέρεια Πελοποννήσου να προβεί στις ενέργειες αρμοδιότητάς της για την άμεση αντιμετώπιση της Κρίσης,

από τον Δήμο Ερμιονίδας να προβεί σε άμεσες ενέργειες που αφορούν αφενός στην επείγουσα συλλογή και σύννομη απομάκρυνση των παραγόμενων ΑΣΑ, αφετέρου στην εφαρμογή του Πλαισίου Ενεργειών (σχετικό η.) που έχει υποβληθεί σε αυτόν και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με το (ζ) σχετικό, με την επισήμανση ότι οποιαδήποτε μη σύννομη ενέργειά του θα ελεγχθεί άμεσα και θα επιφέρει, πλην άλλων, την εφαρμογή του ΠΔ 148/2009 με όλες τις σχετικές ποινικές και οικονομικές συνέπειες.

Λόγω του επείγοντα χαρακτήρα της κρίσης, το CISD θεωρεί ότι κάθε ενέργεια εκ μέρους των αποδεκτών του παρόντος εγγράφου είναι αναγκαίο να εκδηλωθεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δέκα (10) ημερών.

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Αν ο Δήμος του Κρανιδίου σταθεί απέναντι από κατεστημένες αντιλήψεις, διαμορφωμένες παγιωμένες καταστάσεις,και συμφέροντα, τότε με μικρά σταθερά και υπεύθυνα, βήματα χωρίς χρήματα θα δημιουγηθεί ρεύμα για ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ [όπως στο Μαρούσι , Καλαμάτα, Άνοιξη, Ελευσίνα.δεν χρειαζονται χρηματα για να σωθουμε. νοικοκυριο και αξιοσυνη

Comments are closed.