ΑΠΕ: διογκώνουν το έλλειμμα τα φωτοβολταϊκά – Χρειάζονται νέα μέτρα λέει ο ΛΑΓΗΕ

0
13

Πολύ μεγάλη αύξηση κατέγραψε η διείσδυση των φωτοβολταϊκών στο διασυνδεδεμένο σύστημα τον Ιανουάριο του 2013 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΛΑΓΗΕ, μέσα στον Ιανουάριο εγκαταστάθηκαν συνολικά (σε διασυνδεδεμένο και μη διασυνδεδεμένο σύστημα) σχεδόν 300 MW (278 Μεγαβάτ από συστήματα επί εδάφους και 18 Μεγαβάτ από φωτοβολταϊκά σε στέγες).

Με τις νέες προσθήκες, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από φωτοβολταϊκά ανεβαίνει στα 1.836 MW ενώ η συνολική ισχύς των ΑΠΕ ανέρχεται σε 3.942 Μεγαβάτ.

Αντίστοιχα στα αιολικά η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 1.753 Μεγαβάτ τον Ιανουάριο.

Όπως αναφέρει η έκθεση «η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των Φ/Β στο σύνολο της επικράτειας, στο τέλος του 2012,
περιλαμβανομένων και των Φ/Β στις στέγες, ξεπερνά την προβλεπόμενη από την Υ.Α. ισχύ για το τέλος του 2014.

Αποτέλεσμα της απόκλισης αυτής είναι το σημαντικά αυξημένο μεσοσταθμικό κόστος ενέργειας από ΑΠΕ. Ταυτόχρονα, παρατηρείται μεγάλη απόκλιση αναφορικά με τους τιθέμενους για τις λοιπές τεχνολογίες ΑΠΕ στόχους».

«Λόγω της κρισιμότητας του θέματος, συνεχίζεται εκ μέρους της Πολιτείας η συστηματική παρακολούθηση του τομέα των ΑΠΕ, προκειμένου να εξειδικευθούν και να εφαρμοστούν νέες πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα και τη σταδιακή απόσβεση του ελλείμματος έως το Δεκέμβριο του 2014.

Ο ΛΑΓΗΕ αυξάνει το προβλεπόμενο ύψος του ελλείμματος για το τέλος του 2014 κατά περίπου 400 εκατ. ευρώ (συγκριτικά με τις προβλέψεις που είχε δημοσιεύσει τον Ιανουάριο), ανεβάζοντάς το στα 1,32 δισ. ευρώ περίπου.

Αυτή η αύξηση, όπως επισημαίνεται στο δελτίο, οφείλεται στην αλλαγή του σεναρίου διείσδυσης Φ/Β, λόγω της σημαντικά μεγαλύτερης διείσδυσής τους τον Ιανουάριο και των νέων εκτιμήσεων των Διαχειριστών (στην επικαιροποιημένη πρόβλεψη στο τέλος του 2014 η διείσδυση των Φ/Β ανέρχεται σε 1.139 έναντι των 860MW στην πρόβλεψη του Ιανουαρίου, δηλαδή αυξημένη κατά 279MW), καθώς και της μείωσης της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων CO2, η οποία εκτιμάται στα 4,7€/tCO2 για το 2013 και στα 5,5€/tCO2 για το 2014 ενώ στην προηγούμενη πρόβλεψη η εκτίμηση ήταν 6,5 €/tCO2 και για τα 2 έτη.

ΛΑΓΗΕ

Σχόλια