Αθήνα: Ημερίδα για την αβαθή γεωθερμία και το πρόγραμμα Thermomap στις 7 Μαρτίου

0
13

Από 1η Σεπτεμβρίου του 2010, το ΙΓΜΕ (σήμερα E.K.B.A.A. – Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.) μαζί με άλλους έντεκα Ευρωπαίους Εταίρους από οκτώ χώρες συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Project ‘ThermoMap’, του οποίου ο πλήρης τίτλος είναι ‘Area mapping of superficial geothermic resources by soil and groundwater data’ («Περιοχική χαρτογράφηση των ρηχών γεωθερμικών πόρων από δεδομένα εδάφους και υπόγειων νερών»). Η διάρκεια του Project είναι 36 μήνες.

Τo “ΤhermoMap” είναι ένα καινοτόμο συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (FP7, κάτω από το Information and Communications Technologies (ICT) Policy Support Programme, ‘ICT-PSP’), που εστιάζει το ενδιαφέρον του στη χαρτογράφηση του δυναμικού της πολύ ρηχής γεωθερμικής ενέργειας στην Ευρώπη. Δίνει έμφαση στην οριζόντια ρηχή γεωθερμική ενέργεια μέσα στα πρώτα 10 m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Για κάθε χώρα που συμμετέχει, εκτός από το σύνολό της, όπου θα απεικονίζεται προσεγγιστικά το ρηχό γεωθερμικό δυναμικό, έχει επιλεγεί και μια περιοχή δοκιμής (test area) για συστηματικότερη και πιο λεπτομερή μελέτη. Για την Ελλάδα, έχει επιλεγεί ως test area η ευρύτερη περιοχή πόλεως Καλαμάτας. Το Project ThermoMap αποσκοπεί στην εκτίμηση κα χαρτογράφηση του ρηχού (αβαθούς) γεωθερμικού δυναμικού και στη διάχυση αυτής της πληροφορίας, γεγονός που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ) και την καλύτερη απόδοσή τους.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ThermoMap, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα στο Κεντρικό Αμφιθέατρο των εγκαταστάσεων του Ε.Κ.Β.Α.Α. (πρ. Ι.Γ.Μ.Ε.) στο Ολυμπιακό χωριό (Γ΄ Είσοδος Ολυμπιακού Χωριού) Αττικής την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013, κατά τις ώρες 9.00 – 14.15. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
—ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

9:00 – 9:30 Προσέλευση

09:30 – 10:00 Έναρξη ημερίδας – Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί

10:00 – 10:30 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας: Γενικές αρχές λειτουργίας – Οφέλη –
Νομοθεσία – Εφαρμογές

Εισηγητής – Προσκεκλημένος ομιλητής:
Νικόλαος Ανδρίτσος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

10:30 – 11:00 Διάλειμμα

11:00 – 11:30 Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ThermoMap και η συμβολή του στην ανάπτυξη
συστημάτων Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας
Εισηγητής:
Απόστολος Αρβανίτης, Γεωλόγος – Δρ Γεωθερμίας, Ε.Κ.Β.Α.Α. – Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.

11:30 – 12:00 Η ανάπτυξη Διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (WebGIS)
στο Πρόγραμμα ThermoMap
Εισηγητής:
Μαριάνθη Στεφούλη, Γεωλόγος- Δρ Τηλεπισκόπησης, Ε.Κ.Β.Α.Α. – Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. 12:00 – 12:30

Διάλειμμα

12:30 – 14:00 Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα εγκατάστασης συστημάτων Γεωθερμικών
Αντλιών Θερμότητας στον Ελλαδικό χώρο
Σύντομες παρουσιάσεις από μελετητές, τεχνικά γραφεία και εταιρίες

14:00 – 14:15 Ερωτήσεις – Συζήτηση

14:15 Κλείσιμο ημερίδας

Σχόλια