Σκουπίδια: αποκατάσταση 11 ΧΑΔΑ – Αποτρέπεται η επιβολή προστίμων

0
208

Ολοκληρώθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τους 4 από τους 6 διαγωνισμούς που προκήρυξε ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για την Αποκατάσταση 11 Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην Αττική και στα νησιά συνολικού προϋπολογισμού 21,8 εκ. € με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς προ ολίγων ημερών ανακοινώθηκε από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα η εκ νέου παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή δεν έχει εφαρμόσει προηγούμενη απόφαση όσον αφορά τους  χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων.

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει την επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής ύψους 71.193 ευρώ για κάθε ημέρα που μεσολαβεί από τη δεύτερη απόφαση του Δικαστηρίου, μέχρις ότου η Ελλάδα συμμορφωθεί με την απόφαση, καθώς και κατ’ αποκοπή πρόστιμο 7.786 ευρώ ανά ημέρα για το διάστημα που μεσολαβεί από την πρώτη απόφαση μέχρι την ημέρα συμμόρφωσης ή την ημέρα έκδοσης της δεύτερης απόφασης του Δικαστηρίου.

Με την πλήρη αποκατάσταση και των 11 ΧΑΔΑ της Αττικής το ύψος των προστίμων που θα αποφύγει να καταβάλλει η χώρα μας ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός επισήμανε ότι «Για πρώτη φορά στην Αττική προωθείται μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Με τις αποκαταστάσεις των 11 ΧΑΔΑ στην Αττική και στα νησιά αφήνουμε οριστικά στο παρελθόν πρακτικές που υποβάθμισαν το περιβάλλον και τον πολιτισμό μας, αποτρέποντας την επιβολή προστίμων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Με τους διαγωνισμούς για την κατασκευή των 4 μονάδων επεξεργασίας και των 3 μονάδων προδιαλογής οργανικών αποβλήτων βάζουμε τις βάσεις, ώστε το λεκανοπέδιο να αποκτήσει σύγχρονες και εφάμιλλες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών υποδομές για τη διαχείριση των απορριμμάτων του».

Περιφέρεια Αττικής

Σχόλια