ΠΑΣΕΠΠΕ: πώς σχολιάζει τα ΠΔ για την άσκηση του επαγγέλματος των μηχανικών

0
3

«Τον τελευταίο καιρό διεξάγεται μια αλληλογραφία κυρίως μεταξύ των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης – Υποδομών και Παιδείας για το θέμα της αιτιολόγησης των αποκλειστικών δραστηριοτήτων των μηχανικών, που αποτελεί αντικείμενο του μνημονίου» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση «η αλληλογραφία και ο διάλογος διεξάγεται επί εγγράφων που αποπροσανατολίζουν παρά ενημερώνουν για το ακριβές θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις επαγγελματικές δραστηριότητες των μηχανικών και κατ΄ επέκταση των Τεχνικών Εταιρειών. Επί πλέον ο διάλογος διεξάγεται με την απουσία φορέων των Τεχνικών Εταιρειών, που θα μπορούσαν να προσφέρουν με την εμπειρία τους στην αλλαγή και στον εξορθολογισμό του υφιστάμενου στρεβλού και αναχρονιστικού θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Τα ανωτέρω συμβαίνουν ενώ παράλληλα προωθούνται από το Υπ. Ανάπτυξης ΠΔ σε εφαρμογή των νόμων 3982 (Μέρος Α) και 4072/2012 (Άρθρο 228), κρίσιμες διατάξεις των οποίων καταστρατηγούν με απροκάλυπτο τρόπο, τις αρχές της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων στην άσκηση Τεχνικών Επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Ο ΠΑΣΕΠΠΕ είχε έγκαιρα πρωτοστατήσει και ενημερώσει τη Βουλή για τις παραπλανητικές ενέργειες των εισηγητών αυτών των νόμων, που ευνοούν συντεχνιακά συμφέροντα και περιορίζουν τις επαγγελματικές ελευθερίες επιστημόνων και τεχνικών να δραστηριοποιηθούν και να καινοτομήσουν στο σχεδιασμό, στην κατασκευή, στη λειτουργία και στη συντήρηση τεχνικών εγκαταστάσεων και τούτο παρά τη διεθνή πρακτική και τις συνταγματικές επιταγές. Λυπάται δε ιδιαίτερα για τη στάση του Υπ. Ανάπτυξης, που άλλα πρέσβευε κατά τις συζητήσεις των σχεδίων νόμων στη Βουλή και άλλα πράττει σήμερα.

Ο ΠΑΣΕΠΠΕ επικροτεί και συνυπογράφει τις ενέργειες του Παν. Συλλόγου Χημικών Μηχανικών για το θέμα που είδαν το φως της δημοσιότητας και συμφωνεί με τις προσφυγές στο ΣτΕ Τεχνικών Εταιρειών και φυσικών προσώπων κατά των απαράδεκτων ΠΔ, που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του υδραυλικού, του ψυκτικού, του εγκαταστάτη καυστήρων και του συντηρητή εγκαταστάσεων και υποβαθμίζουν το επάγγελμα πλήθους επιστημόνων διπλ. Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών.

Θεωρούμε ότι οι εισηγούμενοι τα ΠΔ τουλάχιστον αγνοούν τη μηχανική και τις εφαρμογές της, οι δε υπογράφοντες τα ΠΔ μάλλον δεν αντιλαμβάνονται τις ευθύνες τους που σχετίζονται με την ανάγκη ενεργοποίησης του τεχνικού δυναμικού της χώρας στην κατεύθυνση της ανάπτυξής της».

Σχόλια