Στα φωτοβολταϊκά το 70% των πληρωμών του ΛΑΓΗΕ το 2013 – Αναλυτικά όλες οι ΑΠΕ

0
8

Τα φωτοβολταϊκά απορρόφησαν το 63% των πληρωμών που έκανε ο λειτουργός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) προς τις τεχνολογίες ΑΠΕ το 2012, ενώ θα απορροφήσουν το 70% το 2013 σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του οργανισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΛΑΓΗΕ, οι συνολικές πληρωμές προς τις ΑΠΕ διαμορφώθηκαν σε 1,061 δισ. Ευρώ.

Εξ αυτών 670 εκατ. Ευρώ κατευθύνθηκαν στα φωτοβολταϊκά, 285 εκατ. στα αιολικά, 60 εκατ. ευρώ στα μικρά υδροηλεκτρικά, 20 εκατ. Ευρώ στη βιομάζα και 25 εκατ. Ευρώ στη Συμπαραγωγή (ΣΗΘΥΑ).

—Τα σενάρια για το 2013

Το 2013 οι συνολικές οφειλές του ΛΑΓΗΕ προς τις ΑΠΕ αναμένεται να διαμορφωθούν μεταξύ 1,605 και 1,679 δισ. Ευρώ, ενώ οι πληρωμές προς τα φωτοβολταϊκά εκτιμώνται σε 1,104-1,18 δισ. Ευρώ.

Για τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ οι εκτιμήσεις για το 2013 έχουν ως εξής:
* αιολικά 303 εκατ. Ευρώ
* μικρά υδροηλεκτρικά 66 εκατ. Ευρώ
* βιομάζα 34εκατ. Ευρώ
* ΣΗΘΥΑ 27 εκατ. Ευρώ
* κατανεμόμενη ΣΗΘΥΑ 69 εκατ. Ευρώ

Το 2014 εκτιμάται ότι οι συνολικές πληρωμές για τις ΑΠΕ θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο πλησιάζοντας τα 2 δις (1,879 δις) ευρώ.

Το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ το 2012 διαμορφώθηκε σε 142 εκατ. Ευρώ περίπου με σύνολο των εσόδων του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ διαμορφώθηκε 919,34 εκατ. ευρώ και πληρωμές ήταν 1,061 δις.

Η ανάλυση των εσόδων έχει ως εξής: 182,31 εκατ. ευρώ προήλθαν από την ημερήσια αγορά και τα έσοδα του ΛΑΓΗΕ, 137,41 εκατ. από την εκκαθάριση των αποκλίσεων και τον ΑΔΜΗΕ, 336,90 εκατ. ευρώ από το ΕΤΜΕΑΡ, 48,3 εκατ. από το ειδικό τέλος λιγνίτη, 74,27 εκατ. από πωλήσεις δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, 16,04 εκατ. από το τέλος ΕΡΤ και 124,09 εκατ. από την έκτακτη εισφορά σε ΑΠΕ.

econews

Σχόλια