Απορρίμματα: το ΣτΕ ανοίγει το δρόμο για τη μονάδα στο Γραμματικό Αττικής

0
7

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση του δήμου Μαραθώνα για αναστολή της εκτέλεσης του έργου κατασκευής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο Γραμματικό, απόφαση που ανοίγει το δρόμο για την υλοποίησή του.

Στην περιοχή πρόκειται να κατασκευαστεί ένα από τα τέσσερα εργοστάσια για την επεξεργασία των απορριμμάτων της Αττικής.

Σε ξεχωριστή απόφαση που αφορά στη διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική, το Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε αιτήσεις ανάκλησης από εταιρείες σχετικά με το έργο για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου –  Παιανίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2014, οι δήμοι που χρησιμοποιούν ΧΥΤΑ για μη επεξεργασμένα απόβλητα, θα πληρώνουν ειδικό τέλος ταφής.

Το ειδικό τέλος ταφής θα κοστίζει για τους δήμους 35 Ευρώ ο τόνος και θα αυξάνεται κατά 5 Ευρώ ανά έτος.

Σχόλια