ΥΠΕΚΑ: δεν καταδικαστήκαμε για ΧΥΤΑ από Ευρωδικαστήριο – «Επιβράβευση» το πρόστιμο

0
4

Ανακοίνωση σχετικά με την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις παράνομες χωματερές (ΧΑΔΑ) εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ.

Το ΥΠΕΚΑ επισημαίνει ότι η χώρα μας καταδικάσθηκε το 2005 για τη λειτουργία 1.125 ενεργών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), ενώ σήμερα λειτουργούν μόλις 78 από τους οποίους σχεδόν οι μισοί σε μικρά νησιά και στους οποίους απορρίπτεται λιγότερο από το 6% της ετήσιας ποσότητας των αστικών αποβλήτων της χώρας.

Υπάρχουν επίσης 318 ανενεργοί ΧΑΔΑ προς αποκατάσταση, ενω τρείς περιφέρειες -Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία και Ήπειρος- έχουν εξαλείψει οριστικά την ανεξέλεγκτη διάθεση.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι η απόφαση του Ευρωδικαστηρίου δεν αποτελεί καταδικαστική απόφαση και χαρακτηρίζει ως θετικό το γεγονός ότι “η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ευθέως τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του προβλήματος”.

“Ήδη, από τους 78 ενεργούς και τους 318 ανενεργούς ΧΑΔΑ έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ΕΣΠΑ οι 349, προετοιμάζεται η ένταξη άλλων 29, ενώ με ίδιους πόρους των Δήμων αποκαθίστανται 18. Για την υλοποίηση του προγράμματος αποκατάστασης των ΧΑΔΑ έχει διασφαλιστεί χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ύψους άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ” γνωστοποιεί το υπουργείο.

Το ΥΠΕΚΑ δηλώνει τη στήριξή του με οικονομικούς πόρους, θεσμικά εργαλεία και μηχανισμούς προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που έχει την αρμοδιότητα για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων και την αποφασιστικότητά του να πετύχει την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης και να δημιουργήσουμε σύγχρονες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων.

“Άλλωστε, το άμεσο κλείσιμο και η ταχεία αποκατάσταση των υφιστάμενων χωματερών θα γλυτώσουν τη χώρα από πρόστιμα και θα αυξήσουν την απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ. Θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ανάπτυξη μέσω της εφαρμογής της πρόληψης και της ανακύκλωσης. Στόχοι που εντάσσονται άλλωστε στην πολιτική της Ε.Ε. για την αειφόρο διαχείριση των πόρων” καταλήγει το ΥΠΕΚΑ.

—Τα πρόστιμα

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η χώρα μας δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση των παράνομων ΧΥΤΑ και προτείνει την επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής ύψους 71.193 ευρώ για κάθε ημέρα που μεσολαβεί από τη δεύτερη απόφαση του δικαστηρίου (το 2005) μέχρις ότου η Ελλάδα συμμορφωθεί.

Το συνολικό πρόστιμο που τρέχει μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 20 περίπου εκατομμύρια Ευρώ.

Προτείνει επίσης και κατ’ αποκοπή προστίμου υπολογιζόμενου βάσει ποσού 7.786 ευρώ ανά ημέρα για το διάστημα που μεσολαβεί από την πρώτη απόφαση μέχρι την ημέρα συμμόρφωσης ή την ημέρα έκδοσης της δεύτερης απόφασης του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, μέχρι το τέλος του 2008 έπρεπε να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και να έχουν αποκατασταθεί όλοι οι παράνομοι χώροι υγειονομικής ταφής.

Τον Απρίλιο του 2009 εστάλη επίσημη προειδοποιητική επιστολή δυνάμει του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπενθύμιζε στη χώρα μας τις υποχρεώσεις της.

Ωστόσο, στη χώρα μας εξακολουθούν να λειτουργούν 78 παράνομοι ΧΥΤΑ, ενώ 318 βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία αποκατάστασης καθώς καθυστερεί η κατασκευή νέων, σύγχρονων μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Αττική ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί για τους τέσσερις χώρους ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων), οι οποίοι θα τρέξουν μάλλον το καλοκαίρι.

Μάλιστα, η κατάσταση στην Αθήνα μπορεί να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο, λόγω του επικείμενου κορεσμού του ΧΥΤΑ Φυλής, στον οποίο καταλήγει το 90 % των αποβλήτων της Αθήνας και του οποίου η χωρητικότητα θα έχει εξαντληθεί στο τέλος του 2014.

econews

Σχόλια