Πρόστιμο 71.193 Ευρώ κάθε μέρα για τις παράνομες χωματερές αντιμετωπίζει η Ελλάδα

0
9

Με ημερήσιο πρόστιμο 71.193 Ευρώ κινδυνεύει η χώρα μας εξαιτίας της αδυναμίας της πολιτικής ηγεσίας και των περιφερειακών διοικήσεων να λύσουν το θέμα των παράνομων χωματερών επί σειρά ετών.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η χώρα μας δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση των παράνομων ΧΥΤΑ και προτείνει την επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής ύψους 71.193 ευρώ για κάθε ημέρα που μεσολαβεί από τη δεύτερη απόφαση του δικαστηρίου (το 2005) μέχρις ότου η Ελλάδα συμμορφωθεί.

Προτείνει επίσης και κατ’ αποκοπή προστίμου υπολογιζόμενου βάσει ποσού 7.786 ευρώ ανά ημέρα για το διάστημα που μεσολαβεί από την πρώτη απόφαση μέχρι την ημέρα συμμόρφωσης ή την ημέρα έκδοσης της δεύτερης απόφασης του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, μέχρι το τέλος του 2008 έπρεπε να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και να έχουν αποκατασταθεί όλοι οι παράνομοι χώροι υγειονομικής ταφής.

Τον Απρίλιο του 2009 εστάλη επίσημη προειδοποιητική επιστολή δυνάμει του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπενθύμιζε στη χώρα μας τις υποχρεώσεις της.

Ωστόσο, στη χώρα μας εξακολουθούν να λειτουργούν 78 παράνομοι ΧΥΤΑ, ενώ 318 βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία αποκατάστασης καθώς καθυστερεί η κατασκευή νέων, σύγχρονων μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων.

econews

Σχόλια