ΑΠΕ: το θέμα του εικονικού κορεσμού των δικτύων από ανενεργές άδειες επαναφέρει η ΕΛΕΤΑΕΝ

0
5

Την πρότασή της για αντιμετώπιση του προβλήματος του θεωρητικού κορεσμού των δικτύων επαναφέρει η ΕΛΕΤΑΕΝ με επιστολή της στον ΑΔΜΗΕ και το ΥΠΕΚΑ σχετικά με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑ) 2014-2023, που έχει θέσει σε διαβούλευση ο ΑΔΜΗΕ.

Όπως τονίζει στην επιστολή της η ΕΛΕΤΑΕΝ, το σύστημα μεταφοράς παρουσιάζεται σε πολλά σημεία του κορεσμένο λόγω της έκδοσης  δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης έργων ΑΠΕ. Η ένωση ζητά την αυστηρή τήρηση της εφαρμογής του υφιστάμενου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τον έλεγχο της πορείας των σχεδιαζόμενων επενδύσεων, μέτρο το οποίο σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ επαρκεί για την οριστική και αποτελεσματική άρση του φαινομενικού κορεσμού των δικτύων.

Παράλληλα, τάσσεται υπέρ της έκδοσης από τον ΑΔΜΗΕ προσφορών σύνδεσης πέραν της ονομαστικής ικανότητας μεταφοράς των δικτύων (overbooking), πρόταση η οποία περιλαμβάνεται στο ΔΠΑ. Προτείνει ωστόσο η συγκεκριμένη διαδικασία να γίνει με πιο «συγκεκριμένα θεσμικά τρόπο».

Μεταξύ άλλων, οι προτάσεις που διατυπώνει η ΕΛΕΤΑΕΝ αφορούν στο ζήτημα της  προτεραιότητας υλοποίησης έργων του Συστήματος και στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε κρίσιμα έργα ενίσχυσης του Συστήματος.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ θίγει επίσης το ζήτημα των έργων διασύνδεσης των νησιών, για τα οποία προτείνει να ενταχθούν στο ΔΠΑ εντός της τρέχουσας δεκαετίας και όχι μετά.

Όπως αναφέρει η ένωση, οι λύσεις που καταθέτει αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λύσης για τα κρίσιμα ζητήματα και σε αυτό το πλαίσιο καλεί την Πολιτεία να εγκαταλείψει οριστικά μέτρα όπως η εγγυοδοσία και οι πρόσθετες επιβαρύνσεις.

«Οι ιδέες αυτές αναστέλλουν την ανάπτυξη και οδηγούν σε ασφυξία την αγορά χωρίς κανένα όφελος για την οικονομία και την κοινωνία», σημειώνει η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Σχόλια