ΕΣΑΗ: περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από τη διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο

0
7

Επιτάχυνση των ενεργειακών διασυνδέσεων της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες, καθώς και της διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω της Πελοποννήσου προτείνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ)στο κείμενο των θέσεών του σχετικά με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ.

Όπως ειδικότερα τονίζει ο ΕΣΑΗ, «αν και οι διασυνδέσεις της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες έχουν σημαντικά ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, είναι αναγκαία η περαιτέρω ανάπτυξή τους και αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται με ευκρίνεια και στο ΔΠΑ».

Σύμφωνα με το σύνδεσμο, εξίσου σημαντική με τις διεθνείς διασυνδέσεις, είναι η διασύνδεση του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας, και ιδιαίτερα της Κρήτης, καθώς κάτι τέτοιο σύμφωνα με τον ΕΣΑΗ θα υπηρετήσει σημαντικούς οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, όπως η αξιοποίηση του δυναμικού ανανεώσιμης ενέργειας της Κρήτης.

Επίσης, όπως εκτιμά ο ΕΣΑΗ η διασύνδεση αυτή θα οδηγήσει σε μείωση της επιβάρυνσης των καταναλωτών λόγω των χρεώσεων ΥΚΩ κατά 45% περίπου, οι οποίες υπολογίζονται σε 700 εκατ. Ευρώ ετησίως.

Επίσης, σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ εκτιμώνται οι απώλειες των γραμμών στην Πελοπόννησο που λειτουργούν στα 150 kV αντί για τα 400 kV.

Σε σχέση με τις προβλέψεις του υπό διαβούλευση σχεδίου, ο ΕΣΑΗ θα ήθελε να επισημάνει τα εξής:

«1. Στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού, η ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη αυτού του στόχου. Κατά συνέπεια, αν και οι διασυνδέσεις της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες έχουν σημαντικά ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, είναι αναγκαία η περαιτέρω ανάπτυξή τους και αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται με ευκρίνεια και στο ΔΠΑ.

2. Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η πρόβλεψη διασύνδεσης του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας και ιδιαίτερα της Κρήτης, καθώς το έργο αυτό υπηρετεί ταυτόχρονα στόχους αναπτυξιακούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς, αφού η παύση της λειτουργίας των πετρελαϊκών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στο νησί θα οδηγήσει σε:

i. Μείωση κατά μερικές εκατοντάδες εκατομμυρίων (τουλάχιστον κατά 300 εκ.) του συνολικού αντιτίμου που καταβάλλεται από τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας (ΥΚΩ),

ii. Αύξηση του φορτίου του διασυνδεδεμένου συστήματος, με συνέπεια την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία των κατανεμόμενων μονάδων και άρα τη μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

iii. Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων

iv. Αξιοποίηση του σημαντικού δυναμικού ΑΠΕ το οποίο διαθέτει η Κρήτη.

3. Είναι γνωστό ότι κατά τη διαδικασία χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων στη χώρα μας, προκύπτουν προβλήματα είτε καθυστερήσεων είτε αντιδράσεων τοπικών φορέων, λόγω (κατά κανόνα) έλλειψης ή στρεβλής πληροφόρησης.

Κατά συνέπεια, και με δεδομένο ότι τα έργα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς είναι έργα εθνικής σημασίας, ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να προβεί στην κινητοποίηση των εμπλεκομένων στις διαδικασίες αυτές φορέων, όχι μόνο σε επίπεδο αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης, περιφέρειας και ΟΤΑ αλλά και στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, και προς την κατεύθυνση αυτή είμαστε στη διάθεσή σας ώστε να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

econews 

Σχόλια