ΔΕΗ Ανανεώσιμες: προκηρύχθηκαν 2 φωτοβολταϊκά 30MW στην Πτολεμαΐδα – Ενεργοποιείται η Μεγαλόπολη

0
18

Προκηρύσσονται από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 15MW έκαστο, στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας με τη διαδικασία της Μελέτης Προμήθειας και Κατασκευής (EPC Engineering, Procurement, Construction).

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελούν η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και η χρηματοδότηση, δύο φωτοβολταϊκών σταθμών στην περιοχή Πτολεμαΐδας, νομού Κοζάνης, συνολικής ισχύος 30MW και συνολικού προϋπολογισμού 39 εκατομμυρίων ευρώ.

Κριτήριο ανάθεσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 26η Μαρτίου 2013.

—Μεγαλόπολη

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του μήνα η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είχε επαναπροκηρύξει το μεγάλο φωτοβολταϊκό της Μεγαλόπολης.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε η επιχείρηση, παρότι το έργο είχε κατακυρωθεί στην εταιρεία J&P ΑΒΑΞ από το Δεκέμβριο του 2011, δεν προχώρησε η κατασκευή του λόγω έλλειψης εξασφάλισης της αναγκαίας χρηματοδότησης.

Θα γίνουν τρεις διαγωνισμοί για την ανάληψη του έργου: ένας για την προμήθεια του εξοπλισμού, ένας για καθεαυτή την κατασκευή και ένας για την κατασκευή δύο υποσταθμών.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο της Μεγαλόπολης, όταν ολοκληρωθεί, θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και θα έχει έκταση 2. 000 στρεμμάτων.

Το έργο θα είναι συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50MW και θα παράγει 70 εκατομμύρια κιλοβατώρες καθαρής ενέργειας ετησίως, ικανών να καλύψουν την ετήσια κατανάλωση του 20% των νοικοκυριών της Αρκαδίας.

Η λειτουργία του αναμένεται να εξοικονομήσει την παραγωγή 70.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως και 250 τόνων διοξειδίου του θείου.

econews

Σχόλια