Κοινή Αλιευτική Πολιτική: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε για τον τερματισμό της υπεραλίευσης

0
15

Για δεκαετίες η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλιεία απέτυχε να αποτρέψει την υπεραλίευση. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι το 80% των αποθεμάτων της Μεσογείου και το 47% των αποθεμάτων του Ατλαντικού έχουν υποστεί υπεραλίευση. Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για την αναστροφή της παρούσας κατάστασης.

Στην ψηφοφορία της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 6 Φεβρουαρίου, με 502 ψήφους υπέρ και 137 κατά, η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωβουλευτών υποστήριξε τον τερματισμό της υπεραλίευσης.

Μάλιστα, οι ευρωβουλευτές πήγαν ένα βήμα παραπέρα όσον αφορά την αρχική πρόταση του Συμβουλίου Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ψηφίζοντας μεταρρυθμίσεις που θέτουν σαφή στόχο για την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων μέχρι το 2020 και σε επίπεδα άνω της «μέγιστης βιώσιμης απόδοσης». Υποστήριξαν την πιο αυστηρή αξιολόγηση της αλιευτικής ικανότητας, αλλά και τον τερματισμό των απορρίψεων (την πρακτική κατά την οποία ανεπιθύμητα νεκρά ψάρια πετιούνται πίσω στη θάλασσα).

Ενέκριναν σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την οικονομική υποστήριξη μόνο των αλιέων που τηρούν τους κανόνες και τη νομοθεσία, δίνοντας επίσης προτεραιότητα στην πρόσβαση στα αποθέματα στους αλιείς που ψαρεύουν με πιο περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμους τρόπους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ξεκινήσει τώρα διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία στη «δεύτερη ανάγνωση».

Η νέα αλιευτική πολιτική μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για εφαρμογή πρακτικών που θα ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια οικοσυστήματα και σε είδη απειλούμενα με εξαφάνιση, όπως η θαλάσσια χελώνα.

Το ΜΕDASSET χαιρετίζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επικροτεί την υποστήριξη που έδειξαν οι ευρωβουλευτές προς μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Είναι τώρα η σειρά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να επιδείξει ευελιξία στις θέσεις του ώστε να μην αποδυναμωθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ocean2012.eu/press_releases/100-european-parliament-votes-to-rebuild-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/el/pressroom/content/20130201IPR05571/
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/content/20130201STO05560/
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/damanaki/headlines/press-releases/2013/02/20130206-1_en.htm
http://www.medasset.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=140

Σχόλια