ΡΑΕ: ποιες εταιρείες κατέθεσαν αίτημα για ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ το Δεκέμβριο – Οι τεχνολογίες

0
7

Αιτήματα για άδειες παραγωγής για έργα ΑΠΕ που αντιστοιχούν συνολικά σε ισχύ περίπου 700 MW κατέθεσαν εταιρείες στη ΡΑΕ στα πλαίσια του κύκλου υποβολής Δεκεμβρίου 2012.

Συγκεκριμένα αίτημα για ενέργεια από βιομάζα έγινε από τα ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην περιοχή Βάλτος Τρικάλων και από την Πεταλάς Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε. για την Κάλυμνο.

Επίσης, αίτημα για θαλάσσιο αιολικό έγινε στη ΡΑΕ από την Φωτοβολταϊκά Ξηροποτάμου και αφορά στην περιοχή της Καρύστου ενώ

Για αιολικά υπήρξε αίτημα από την ENERFARM 4 – ΑΠΕ για Καρπενήσι, Κομοτηνή και Εύβοια, και από την ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΕΜΟΒΑΛΕ ΟΕ στη Θήβα. Επίσης, αίτημα από την ΝΑΥΚΡΑΤΙΣ Ενεργειακή ΕΠΕ για τα Τέμπη και από την Ε-Ρ Αιολικά Πάρκα Λιβάδια ΑΕ για τα Καλάβρυτα ενώ για αιολικό στο Καρπενήσι υπήρξε αίτημα και από την ΑΠΑΚΕΒΟ ΜΕΠΕ.

Η E.S. ENERGY Ε.Π.Ε. και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ κατέθεσαν αίτημα για αιολικό μη διασυνδεδεμένο, η πρώτη στην Άνδρο και η δεύτερη στο Λασίθι.

Αίτημα για υβριδικά κατατέθηκε από την ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε. για το Ηράκλειο και για ηλιοθερμικά στην Κάρπαθο κατατέθηκε αίτημα από την Κάρπαθος Ηλιοθερμικά ΑΕ.

Υπήρξαν και 15 προτάσεις για τροποποιήσεις που αφορούν σε αύξηση ισχύος , επέκταση γηπέδου εγκατάστασης και μεταβολή θέσης υδροληψίας.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών, κατά τα προβλεπόμενα στο αρθρ. 7 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘΥΑ.

ΡΑΕ

Σχόλια