Η HELMEPA κυκλοφορεί το πρώτο της επιμορφωτικό DVD

0
6

Συνεχίζοντας να προσφέρει στα μέλη της ενημερωτικό υλικό και εκπαιδευτικά βοηθήματα, η HELMEPA προσφέρει και πάλι Ανανεούμενη Επιμόρφωση Εν πλω, αυτή τη φορά όμως σε μορφή DVD. Η πρωτοβουλία αποτελείται από σειρά παρουσιάσεων από τις οποίες η πρώτη που τώρα κυκλοφορεί καλύπτει τρία θέματα που σχετίζονται άμεσα με την περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία του πλοίου.

Ειδικευμένα στελέχη του Ναυτιλιακού Τομέα της HELMEPA αναπτύσσουν στην Αγγλική και με Αγγλικούς υποτίτλους τα παρακάτω θέματα, διάρκειας 15 λεπτών το καθένα:

Oil Water Separating Equipment – σωστή χρήση και συντήρηση
Marine Litter – Παράρτημα V της MARPOL
Ballast Water Management – επιπτώσεις και μέτρα πρόληψης
Η παρουσίαση των θεμάτων στην Αγγλική διευκολύνει την παρακολούθηση τους και από αλλοδαπούς αξιωματικούς των πλοίων-μελών.

Το περιεχόμενο διαμορφώθηκε ειδικά σε στενή συνεργασία του Ναυτιλιακού Τομέα με την Επιμορφωτική Επιτροπή (Training Committee) της HELMEPA που αποτελείται από στελέχη-εκπροσώπους 11 εταιρειών μελών. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η σειρά των DVDs να καλύψει με επιτυχία απαιτήσεις των εταιρειών μελών.

Πρόθεση της νέας παραγωγής είναι να εμπλουτίσει και ανανεώσει τις γνώσεις των ναυτικών στα παραπάνω θέματα που απαιτούν τα Παραρτήματα Ι και V της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης MARPOL 73/78 καθώς και η Σύμβαση για τη Διαχείριση του Θαλάσσιου Έρματος. Η αμεσότητα και ευκολία με την οποία οι χρήστες αυτού του αποτελεσματικού ψηφιακού μέσου μπορούν να παρακολουθήσουν τις εισηγήσεις, το καθιστούν κατάλληλο για επιμόρφωση εν πλω.

Η HELMEPA διανέμει δωρεάν το DVD στα πλοία μέλη της και τις διαχειρίστριες τους εταιρείες.

Σχόλια