Αιθαλομίχλη: ποια μέτρα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λαμβάνει το ΥΠΕΚΑ

0
8

Στα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της αιθαλομίχλης αναφέρθηκε ο υπουργός ΠΕΚΑ, κ. Λιβιεράτος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Χαράς Καφαντάρη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Λιβιεράτο:

– Θεσπίζονται προδιαγραφές καυσίμων στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση και θεσμοθετείται η υποχρέωση ελέγχου δοκιμής και «ταυτοποίησης – πιστοποίησης» κεντρικών λεβήτων στερεής βιομάζας που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, σε σχέση με τα βιοκαύσιμα που μπορούν να χρησιμοποιούν ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτήσεις απόδοσης και τα όρια εκπομπών καυσαερίων που έχουν θεσμοθετηθεί για τις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, διότι στην αγορά κυκλοφορούν στερεά βιοκαύσιμα αμφιβόλου σύστασης, ορισμένα από τα οποία μπορεί να μην είναι από βιομάζα και επίσης κατά τον έλεγχο συσκευών εναλλακτικής θέρμανσης από Υπηρεσίες του Υπ. Ανάπτυξης διαπιστώθηκε ότι σε ποσοστό 60% περίπου παρουσίαζαν έλλειμμα συμμόρφωσης σχετικά με τις υποχρεωτικές σημάνσεις μεταξύ άλλων και τη σήμανση CE. Η θεσμική παρέμβαση γίνεται τώρα.

– Δεδομένου ότι οι πολίτες έχουν εκτεθεί σε έντονη διαφημιστική προβολή εναλλακτικών πηγών θέρμανσης, στηριγμένη πολλές φορές σε αμφισβητήσιμα οικονομικά και επιστημονικά στοιχεία, δίδεται μεγάλο βάρος στη παράμετρο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών αναφορικά με τη χρήση, τη θερμογόνο δύναμη, τη σχέση κόστους ανά θερμίδα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση διαφόρων ειδών καυσίμων και τεχνολογιών. Άμεσα θα κυκλοφορήσει ενημερωτικό υλικό που προετοιμάζει ειδική ομάδα επιστημόνων (ΥΠΕΚΑ, Γ.Γ. Καταναλωτή, Γ.Γ. Εμπορίου, ΚΑΠΕ, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων). Το μέτρο αυτό είναι άμεσο και το θεωρούμε σημαντικό για τους λόγους που προανέφερα.

Συγκροτείται Επιτροπή Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από το Υπ. Υγείας, με συμμετοχή και του ΥΠΕΚΑ, με σκοπό τη δημιουργία πλαισίου για την παροχή οδηγιών προς τους πολίτες. Περιμένουμε τα αποτελέσματα της, για περαιτέρω πρωτοβουλίες.

– Κατευθύνουμε πολύτιμους πόρους από το Πράσινο Ταμείο για την πάταξη της λαθροϋλοτομίας.

Παράλληλα, εντατικοποιούνται:

– Η παρακολούθηση επί 24ώρου βάσεως των συγκεντρώσεων σωματιδίων μέσω του δικτύου του ΥΠΕΚΑ. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι, το Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΚΑ είναι σε συνεχή επικοινωνία με την ΕΜΥ.

– Οι έλεγχοι στο πεδίο εμπορίας, διακίνησης και παραγωγής στερεών καυσίμων, καθώς και στο πεδίο λαθρεμπορίας και νόθευσης υγρών καυσίμων

– Οι έλεγχοι οχημάτων και κεντρικών θερμάνσεων.

– Η ενίσχυση του θεσμού της Ενεργειακής Επιθεώρησης.

– Η εποπτεία και έλεγχος της αγοράς λεβήτων και καυσίμων στερεής βιομάζας.

Επίσης:

-Συνεχίζεται η εφαρμογή πολιτικών και δράσεων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, που ήδη έχουν αποδώσει.

Επεκτείνεται το δίκτυο Φυσικού Αερίου και τα δίκτυα τηλεθέρμανσης.

Σχόλια