Φωτοβολταϊκά: αναμένεται μεγάλη αύξηση στην Ελλάδα το α” εξάμηνο του 2013

0
14

Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, στη χώρα μας, θα εξακολουθήσει να παρουσιάζει και το 2013 η αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ, στο πλαίσιο της σειράς μελετών Κλαδικές Στοχεύσεις.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΟΧΑΣΙΣ, Β. Ρεγκούζας, το 2012, το μέγεθος της αγοράς, σε αξία, υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το 2011 και ανήλθε σε περίπου 523 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 196,8% την τετραετία 2009-2012.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ανήλθε σε 555,7 χιλ. MWh (μεγαβατώρες) το 2011, σύμφωνα με το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και το Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), ενώ προβλέπεται, ότι θα διαμορφωθεί σε 1.400 χιλ. MWh περίπου το 2012, σύμφωνα με το συντάκτη της μελέτης κ. Αντ. Γεωργιάδη.

Σημειώνεται ότι, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στο διασυνδεδεμένο σύστημα ξεπερνά το 80% της συνολικής παραγωγής από το 2009. Όσον αφορά στην εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών, που αντιπροσωπεύεται από τους σταθμούς που βρίσκονται σε λειτουργία, παρουσιάζει σημαντική αύξηση την τριετία 2009 – 2011.

Όπως παρατηρεί η υπεύθυνη του τμήματος Κλαδικών Στοχεύσεων Χριστίνα Γκιόκα, η ανάπτυξη της αγοράς των φωτοβολταϊκών συνεχίστηκε και το 2012, με ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό και η εγκατεστημένη ισχύς των νέων έργων εκτιμάται σε 800 MW περίπου το 2012, διπλάσια της αντίστοιχης του 2011 (426 MW).

Η τάση αυτή προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και το πρώτο εξάμηνο του 2013, παρά την αναστολή της αδειοδότησης για νέα έργα φωτοβολταϊκών (ισχύος μεγαλύτερης του 1 MWp και μικρότερης του 1 MWp, τα οποία δεν έχουν λάβει προσφορά όρων σύνδεσης) που ισχύει από τον Αύγουστο του 2012.

Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, αναμένεται μικρή μείωση του ρυθμού ανάπτυξης από το δεύτερο εξάμηνο του 2013, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή το 2014, σε περίπτωση που τα εν εξελίξει έργα δεν υλοποιηθούν λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας (περιορισμένη χρηματοδότηση, έκτακτη εισφορά).

Όσον αφορά στη χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων που έχουν κύρια δραστηριότητα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, σχετικά περιορισμένη και βελτιωμένη σε σχέση με το 2010, εμφανίζεται η εξάρτηση από ξένα κεφάλαια το 2011. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη σταθερή και εγγυημένη ροή εσόδων, παρέχει σχετική «ασφάλεια» στους δανειστές.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα κάλυψης των χρηματοοικονομικών δαπανών από τη λειτουργική κερδοφορία των επιχειρήσεων δείχνει ότι ο κλάδος δεν είναι «ευπρόσβλητος» σε περαιτέρω μεταβολές του σημερινού οικονομικού περιβάλλοντος, λόγω της εγγυημένης σταθερής τιμής (FiT) και της σταθερής απόδοσης των φωτοβολταϊκών, βάσει των οποίων έχει υπολογιστεί η μακροχρόνια εξόφληση των τραπεζικών υποχρεώσεων.

Επίσης, οριακή είναι η εντατική χρησιμοποίηση των συνολικών επενδυμένων κεφαλαίων των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς και ο βαθμός χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων τους στη δημιουργία πωλήσεων, γεγονός που οφείλεται στο μακροχρόνιο ορίζοντα απόδοσης της επένδυσης.

Τέλος, ο βαθμός ικανότητας στη χρησιμοποίηση των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων, όσο και η αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα, το 2011. Το χαμηλό λειτουργικό κόστος των φωτοβολταϊκών και η εγγυημένη και σταθερή ροή εσόδων αποφέρουν ικανοποιητική ετήσια κερδοφορία, όπως φαίνεται το 2011, ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν επιβαρύνονται με υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος.

Σχόλια