Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ: χιλιάδες αιτήματα για ένταξη και διεύρυνση δικαιούχων

0
36

Χιλιάδες είναι τα αιτήματα πολιτών προς τη ΔΕΗ για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ πέρασε από τη Βουλή και προβλέπει έκπτωση έως 42%  στους δικαιούχους

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 210-9298000 ή από την ιστοσελίδα www.dei.gr, μέσω της οποίας μπορούν να υποβάλουν και τη σχετική αίτηση.

Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί συνεχώς από Δευτέρα ως Παρασκευή στις ώρες από 7π.μ. ως 10μ.μ. και το Σάββατο από 7π.μ. ως 3 μ.μ..

Για την υποβολή της αιτήσεως οι καταναλωτές θα πρέπει να υποβάλουν τα στοιχεία του λογαριασμού τους (κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής και αύξοντα αριθμό λογαριασμού), καθώς και τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους, όπως και του ή της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμοι.

—Υπενθυμίζεται ότι:

Απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου ΚΟΤ

Για τους πελάτες της ΔΕΗ που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση απαιτούνται μόνο:

1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό λογαριασμού)
2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)

Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης και μόνο χρειάζεται επιπλέονβεβαίωση χρήσης ενεργοβόρας συσκευής απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς από κρατικό ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο υπάγεται ο δικαιούχος. Στην περίπτωση που κάποιος είναι ανασφάλιστος χρειάζεται αντίστοιχη βεβαίωση από κρατικό νοσοκομείο.

Όπως ενημερώνει η ΔΕΗ προσωρινά, δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση για την κατηγορία των ατόμων που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης, διότι αναμένονται περαιτέρω οδηγίες από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας.

Το Κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ θα εφαρμόζεται στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:

1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.
2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του/της δικαιούχου ή του/της συζύγου.
3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο.
4. Η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.500 kWh ή 1.700 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

Δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου είναι:

– Άτομα με χαμηλό εισόδημα, που δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ ετησίως. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο για τα πρώτα δύο τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh- 1.500 kWh.

– Τρίτεκνοι, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 23.500 ευρώ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh- 1.700 kWh.

– Άνεργοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο για τα πρώτα δύο τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh- 1.500 kWh. Στο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας .

– Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα χαμηλότερο από 23.500 ευρώ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh- 1.700 kWh.

-Άτομα, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών και με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 30.000 ευρώ με τετραμηνιαία κατανάλωση έως και 2.000 kWh. Σε περίπτωση υπέρβασης του προηγούμενου ορίου, χωρίς να απεντάσσονται από το ΚΟΤ, το υπόλοιπο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης πέραν των 2.000 kWh δεν θα επιδοτείται μέσω ΚΟΤ.

econews

Σχόλια