Καύσιμα-ΟΒΕ: «ναι» στο σύστημα εισροών-εκροών με διαφορετικό χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση

0
9

Επιστολή προς το υπουργείο Ανάπτυξης με την οποία γνωστοποιούν ότι είναι τεχνικά αδύνατη η εγκατάσταση συστήματος εκροών-εισροών εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχει θέσει η κυβέρνηση απέστειλαν η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ).

Παράλληλα, οι βενζινοπώλες αναφέρουν πως η εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών είναι αβέβαιη καθώς δεν δεν έχει εξασφαλιστεί η σχετική χρηματοδότηση του κόστους κτήσης και εγκατάστασης των συστημάτων από την Πολιτεία.

Επισημαίνουν επίσης πως πως η εγκατάσταση των συστημάτων αυτών θα πρέπει να γίνει σε όλα τα στάδια διακίνησης των καυσίμων με οφέλη πρωτίστως οικονομικά από την πάταξη του λαθρεμπορίου.

Οι πρατηριούχοι ζητούν επανακαθορισμό του χρονοδιαγράμματος και τονίζουν ότι παρότι οι ίδιοι πρώτοι, προ δεκαετίας ακόμα παρουσίασαν την ιδέα και πρόταση για την εγκατάσταση των ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών όγκου καυσίμων να υποχρεώνονται σήμερα να επωμιστούν εξ’ ολοκλήρου το κόστος τοποθέτησης ηλεκτρονικών συστημάτων εντός του ασφυκτικού διαστήματος των τεσσάρων μηνών από την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών το Νοέμβριο του 2012.

Και όλα αυτά “για να παταχθεί ένα φαινόμενο το οποίο χρόνια ολόκληρα το κράτος δεν είχε την ικανότητα ελλείψει πολιτικής βούλησης να ελέγξει και να αντιμετωπίσει, ώστε να εξασφαλίσει τα χρήματα που χάνονταν επί σειρά ετών και σήμερα απαιτούνται από το μνημόνιο” αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Επισημαίνουν δε ότι “το όποιο χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης πρόκειται να επανακαθοριστεί, θα γίνει αποδεκτό από τον κλάδο μόνον αφού πρώτα έχει προσδιοριστεί και εξασφαλιστεί η  χρηματοδότηση των ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών – εκροών  στα πρατήρια καυσίμων”.

—Τι προτείνουν

Σε ξεχωριστή της επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, η ΟΒΕ ζητά ένταξη των συστημάτων εισροών-εκροών στα καύσιμα στο στο πλαίσι των «Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την ενίσχυση Επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών».

Η Ομοσπονδία ζητά από το ΥΠΑΝ μεταχείριση αντίστοιχη με άλλους κλάδους του λιανεμπορίου, με την επιδότηση μιας επένδυσης παγίου εξοπλισμού (σύστημα εισροών-εκροών) που ουσιαστικά γίνεται για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, κάνουν λόγο για ενίσχυση του εκσυγχρονισμού των πρατηρίων με την εγκατάσταση δεξαμενών και διανομέων παροχής και αερίων καυσίμων (υγραέριο LPG, φυσικό αέριο LNG, βιοκαύσιμα κλπ) στα πλαίσια του προτεινόμενου επενδυτικού προγράμματος.

Όπως αναφέρει η ΟΒΕ κάτι τέτοιο θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, με τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων στην ατμόσφαιρα από την αντικατάσταση της καύσης βενζίνης και πετρελαίου από τα αυτοκίνητα με φυσικό αέριο.

Επίσης, θα συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, με τη μείωση του κόστους κίνησης του στόλου αυτοκινήτων κατά περίπου 50% με αντικατάσταση των συμβατικών καυσίμων κίνησης με αέρια καύσιμα, φιλικότερα προς το περιβάλλον (υγραέριο LPG, φυσικό αέριο LNG, βιοκαύσιμα κλπ), αλλά και στην προώθηση εναλλακτικών καυσίμων κατά την επιταγή του νόμου 3897/2010.

econews

Σχόλια