Σύστημα Εμπορίας Ρύπων: το χρηματιστήριο άνθρακα σε ελεύθερη πτώση

0
835

Κατά 40% μειώθηκε η αξία των δικαιωμάτων άνθρακα μετά την απροθυμία των ηγετών της Ευρώπης να στηρίξουν το κάποτε φιλόδοξο σχέδιο.

Εκφράζονται ήδη ανησυχίες ότι οι τιμές μπορεί να φτάσουν σε μηδενικά επίπεδα, ενώ πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις στην Ευρώπη για την ανάγκη αυστηροποίησης του πλαισίου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Οι τιμές των ETS μειώθηκαν ακόμα και στα 2,81 Ευρώ ανά μετρικό τόνο μετά την απόρριψη από την επιτροπή ενέργειας και βιομηχανίας του Ευρωκοινοβουλίου του σχεδίου γνωστού και ως backloading που προέβλεπε την απόσυρση δικαιωμάτων από την αγορά και επανεισαγωγή τους σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σε περίπτωση που ενιαία αγορά ρύπων στην Ευρώπη καταρρεύσει θα πρέπει να υποκατασταθεί από ξεχωριστά κλιματικά εργαλεία, μείωσης των εκπομπών για καθένα από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων συνολικής αξίας 110 δισ. Ευρώ βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών προσπαθειών μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία και βιομηχανία. Παρόλα αυτά, οι τιμές του άνθρακα κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα για να προχωρήσει το σχέδιο.

Η αγορά αποτιμά την τιμή αποτελεσματικής λειτουργίας του προγράμματος στα 20 Ευρώ ανά μετρικό τόνο.

—Αδιάθετα δικαιώματα ρύπων από το ΥΠΕΚΑ

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του ΥΠΕΚΑ, σχετικά με τη δημοπράτηση αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της περιόδου 2008-2012, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (06/12/2012), το υπουργείο ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει η επόμενη φάση (Φάση ΙΙΙ) του Συστήματος Εμπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU- ETS), που χρονικά καλύπτει την περίοδο 2013-2020.

Πλέον, η δημοπράτηση των δικαιωμάτων διεκπεραιώνεται μέσω της μεταβατικής Κοινής Πλατφόρμας Δημοπρασιών, η οποία θα καλύψει τις δημοπρατήσεις των Δικαιωμάτων Εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου Φάσης ΙΙΙ μέχρι την έναρξη της Κοινής Πλατφόρμας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1031/2010 της ΕΕ «για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας», κάθε κράτος  μέλος που συμμετέχει στη μεταβατική και εν συνεχεία Κοινή Πλατφόρμα Δημοπρασιών, πρέπει να ορίσει έναν εκπλειστηριαστή (Auctioneer) για τη διενέργεια των δημοπρατήσεων. Ο Όμιλος ΕΧΑΕ έχει οριστεί από το ΥΠΕΚΑ ως εκπλειστηριαστής στη μεταβατική Κοινή Πλατφόρμα Δημοπρασιών.

Από την έναρξη της διενέργειας των δημοπρατήσεων μέσω της μεταβατικής πλατφόρμας μέχρι σήμερα,  η χώρας μας συμμετείχε σε 5 δημοπρατήσεις το 2012 και σε 8 για το 2013, ενώ έχουν προγραμματιστεί εβδομαδιαίες δημοπρατήσεις κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, μέχρι το τέλος του έτους.

Τα αποτελέσματα των δημοπρατήσεων περιγράφονται αναλυτικά, στον παρακάτω πίνακα :

Ημερομηνία Τιμή ( €/tCO2 ) Ποσότητες ( tCO2 ) Αξία Συναλλαγών EUAs (€)
4/12/2012 5,82 464.000 2.700.480
6/12/12 6,30 464.000 2.923.200
11/12/12 6,91 464.000 3.206.240
13/12/12 6,55 464.000 3.039.200
18/12/12 6,45 460.000 2.967.000
7/1/2013 6,18 323.000 1.996.140
8/1/2013 6,35 323.000 2.051.050
10/1/2013 5,93 323.000 1.915.390
14/1/2013 5,55 323.000 1.792.650
15/1/2013 5,77 323.000 1.863.710
17/1/2013 5,36 323.000 1.731.280
21/1/2013 4,70 323.000 1.518.100
22/1/2013 4,88 322.500 1.573.800
Σύνολο 4.899.500 29.278.240

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις ποσότητες, καθώς και τα στατιστικά των δημοπρατήσεων, μπορούν να αναζητούνται στο σχετικό διαδικτυακό τόπο του εκπλειστηριαστή:  http://www.helex.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=355&Itemid=10616

Το ΥΠΕΚΑ θα εκδίδει τριμηνιαία Δελτία Ενημέρωσης, σχετικά με τις ποσότητες και τα στατιστικά των δημοπρατήσεων.

Σχόλια