ΡΑΕ: πού μπορεί να κόψει κόστος λειτουργίας η ΔΕΗ

0
3

Σημαντικά περιθώρια περικοπών και εξοικονόμησης κόστους στη λειτουργία της ΔΕΗ εντόπισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στη γνωμοδότηση που εξέδωσε για το εύλογο επιτρεπόμενο έσοδο της ΔΕΗ το 2013 και αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος Διαύγεια.

Σημειώνεται ότι ενώ η ΔΕΗ είχε ζητήσει το επιτρεπόμενο έσοδό της για το 2013 να είναι 4,82 δισ. ευρώ, η ΡΑΕ της το περιέκοψε στα 4,268 δισ. ευρώ με τα 3,090 δισ. ευρώ να αφορούν τους πελάτες χαμηλής τάσης. ποσό που το υπουργείο περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περέκοψε στα 2,89 δισ. ευρώ από .

Η ΡΑΕ δεν αποδέχεται την επιχειρηματολογία της ΔΕΗ για το κόστος λειτουργίας και εντοπίζει περιθώρια εξοικονόμησης στα δικαιώματα ρύπων, τη λειτουργία των μονάδων, των ορυχείων, αλλά και του τομέα εμπορίας.

Για παράδειγμα, όπως αποφαίνεται η ΡΑΕ, η ΔΕΗ θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρήματα από την προαγορά δικαιωμάτων άνθρακα σε χαμηλότερες τιμές μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, όπως κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΡΑΕ αναφέρει ενδεικτικά πως «παρά τις σημαντικές μειώσεις που έχουν ήδη σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο κόστος μισθοδοσίας της ΔΕΗ, το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, όπως προϋπολογίζεται από τη ΔΕΗ για το 2013, δεν ακολουθεί τις μειώσεις αυτές, αντιθέτως παραμένει σταθερό για τη δραστηριότητα της παραγωγής (μονάδες), ενώ στην περίπτωση της εμπορίας αυξάνεται κατά περίπου 24% συγκριτικά με το ποσό που είχε κριθεί ως εύλογο από της ΡΑΕ για το 2012».

Έτσι στη γνωμοδότηση η ΡΑΕ περιέκοψε κατά 10% την αναγνωριζόμενη δαπάνη για την παραγωγή και κατά 15% την αναγνωριζόμενη δαπάνη για την εμπορία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τομέα εξόρυξης λιγνίτη, δηλαδή στη λειτουργία των ορυχείων, όπου η ΡΑΕ εντοπίζει περιθώρια βελτίωσης. «Υπάρχουν σαφώς περιθώρια βελτίωσης της αποδοτικότητας των ορυχείων, καθώς και του περιορισμού του κόστους και της απόδοσης επί των απασχολούμενων κεφαλαίων που περιλαμβάνεται στην εσωτερική τιμολόγηση του λιγνίτη» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η ΡΑΕ εισηγήθηκε να μειωθούν τα κόστη λιγνίτη στα επίπεδα του 2012, δηλαδή στα 804 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αιτήματα της ΔΕΗ για αύξηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος κατατέθηκαν με το αιτιολογικό του αυξημένου κόστους λειτουργίας της Επιχείρησης.

—Οδηγός κόστους ενέργειας για καταναλωτές

Τέλος, η ΡΑΕ πραγματοποίησε μια μελέτη -από την πλευρά του καταναλωτή αυτή τη φορά- του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, η ΡΑΕ διαμόρφωσε έναν αναλυτικό οδηγό για διευκόλυνση των καταναλωτώνστον οποίο παρουσιάζονται εκτιμήσεις για την τελική διαμόρφωση των λογαριασμών τετραμήνου, τόσο για οικιακή όσο και για εμπορική χρήση, αναλόγως με την κατανάλωση.

Για τη βέλτιση αξιοποίηση του οδηγού, η ΡΑΕ προτείνει:

● Ελέγξτε τους εκκαθαριστικούς σας λογαριασμούς για να διαπιστώσετε το ποσό της τετραμηνιαίας κατανάλωσης (σε kWh) της κατοικίας σας, ή της επιχείρησής σας.

● Ιδανικά, χρειάζεστε τουλάχιστον τρεις (3) εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (3 τετράμηνα = 12 μήνες), ώστε να λάβετε υπόψη την εποχική διακύμανση της κατανάλωσής σας.

● Βάσει της τετραμηνιαίας κατανάλωσής σας, βρείτε από τους επισυναπτόμενους πίνακες το κόστος ανά προμηθευτή, για να εντοπίσετε την πιο συμφέρουσα για εσάς τιμολόγηση.

● Σε περίπτωση που έχετε και νυχτερινή κατανάλωση, θα πρέπει να προσθέσετε στο συνολικό κόστος κατανάλωσης ημέρας, το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει από την κατανάλωση νύχτας.

econews

Σχόλια