«Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια» από τον Δήμο Ηλιούπολης

0
19

Ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στο Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων από τον Δήμο Ηλιούπολης το «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια», με στόχο την μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% εντός των ορίων του Δήμου, έως το 2020.

Το Σχέδιο Δράσης συντάχθηκε με την συμμετοχή των κατοίκων και φορέων της πόλης και την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας «ΕΠΤΑ Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων».

Σύμφωνα με την Βασική Απογραφή Εκπομπών, στην Ηλιούπολη το 2009 εκπέμφθηκαν συνολικά 386.796 τόνοι CO2, από τους οποίους περίπου 3% από τα δημοτικά κτίρια, οχήματα και τον οδοφωτισμό, 47% από τον οικιακό τομέα, 19% από τον τριτογενή τομέα και 32% από τα ιδιωτικά οχήματα.

Στο «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια» περιγράφονται οι δράσεις που προγραμματίζει να αναλάβει ο Δήμος για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του και την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, χρονοδιάγραμμα και τρόπους χρηματοδότησης των προτάσεων αλλά και τρόπους παρακολούθησης των στόχων που τέθηκαν.

Ο Δήμος Ηλιούπολης, συνεπής στο όραμα που περιγράφεται στο Σχέδιο Δράσης προχωρά ήδη στην υλοποίηση μέτρων που περιγράφονται σε αυτό. Έτσι, έχει ξεκινήσει η αντικατάσταση των ενεργοβόρων λαμπτήρων του δημοτικού φωτισμού με νέους, ενεργειακά αποδοτικότερους, προχωράει η σύνδεση των δημοτικών κτιρίων με το δίκτυο του φυσικού αερίου, ενώ σε χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ έχουν κατατεθεί προτάσεις χρηματοδότησης για τη βιοκλιματική ανάπλαση του χώρου «Χαλικάκη» και την ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημοτικών κτιρίων της πόλης.

Παράλληλα, ο Δήμος προετοίμασε συνοπτικό φυλλάδιο με οδηγίες εξοικονόμησης ενέργειας το οποίο θα διανεμηθεί στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της πόλης.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, οι επιμέρους στόχοι του Δήμου προβλέπουν την μείωση των εκπομπών CO2 των δημοτικών κτιρίων κατά 40%, των δημοτικών οχημάτων κατά 24%, του οδοφωτισμού κατά 32%, των κτιρίων του οικιακού και τριτογενή τομέα κατά 18% και των ιδιωτικών μεταφορών κατά 23%.

Η επίτευξη του στόχου της μείωσης των συνολικών εκπομπών κατά 20%, αναμένεται να προσφέρει άμεσα οικονομικά οφέλη, μέσω της εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων από τον Δήμο και τους πολίτες αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη από την επιδίωξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι το Σύμφωνο των Δημάρχων (www.eumayors.eu) αποτελεί μία πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν ήδη πάνω από 4.600 Δήμοι από όλη την Ευρώπη (οι 101 από την Ελλάδα) και έχει ως στόχο την ενεργή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. «20-20-20» έως το 2020: μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, αύξηση στο 20% της χρήσης ΑΠΕ στην συνολική παραγωγή ενέργειας και περιορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Σχόλια