Φωτοβολταϊκός σταθμός 250kW σε βιομηχανική στέγη της Polyeco

0
13

Ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία του πρώτου Φωτοβολταϊκού  Σταθμού της εταιρείας Polyeco μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της σύνδεσης της μονάδας με το Δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 250kW, εγκαταστάθηκε σε στέγη βιομηχανικού κτηρίου της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, συνολικής επιφάνειας περίπου 3.300m2.

Η φωτοβολταϊκή γεννήτρια του σταθμού αποτελείται από 1000 φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 250W έκαστο, της εταιρείας Yingli Solar, που τοποθετήθηκαν επί της στέγης μέσω ειδικού συστήματος στήριξης της εταιρείας Fischer.

Η μετατροπή του συνεχούς ρεύματος της γεννήτριας σε εναλλασσόμενο πραγματοποιείται μέσω 12 αντιστροφέων της εταιρείας Delta, ενώ για τη σύνδεση της μονάδας με το Δίκτυο Μέσης Τάσης κατασκευάστηκε ιδιόκτητος υπαίθριος Υποσταθμός Χαμηλής-Μέσης Τάσης ισχύος 250kVA.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από την Polyeco και κατασκευάστηκε με τις αυστηρότερες προδιαγραφές σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός εκτιμάται ότι θα παράγει σε ετήσια βάση περίπου 330.000kWh «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας, που επαρκεί για την κάλυψη των ετήσιων ενεργειακών αναγκών 100 νοικοκυριών μεσαίου μεγέθους.

Από τη λειτουργία της μονάδας αναμένεται να εξοικονομηθεί η εκπομπή 280 τόννων CO2 και συνολικά 5 τόννων σε ρύπους SO2, CO, NΟx και PM10.

—Η εταιρεία

H Polyeco αποτελεί την πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα πλήρως αδειοδοτειμένη βιομηχανία ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

1. Μελέτη, διαχείριση και περιβαλλοντικά ασφαλής τελική διάθεση αποβλήτων.
2. Αξιοποίηση επικινδύνων και μη επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων με την μετατροπή τους σε:

• Εναλλακτικό καύσιμο
• Πρώτη ύλη για άλλες δραστηριότητες
• Εμπορεύσιμα παραπροϊόντα

3. Αποστολή αποβλήτων σε αδειοδοτημένους οίκους του εξωτερικού για τελική διάθεση.

Η Polyeco μπορεί να προσφέρει σε κάθε βιομηχανία ολοκληρωμένες υπηρεσίες για μια σταθερή, οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική λύση του προβλήματός της.

Ο κύκλος των υπηρεσιών κλείνει με την παροχή νόμιμης βεβαίωσης για τη σύννομη διαχείριση των αποβλήτων, κατάλληλη για κάθε χρήση ενώπιον των Τοπικών, Εθνικών και Κοινοτικών Αρχών.

Σχόλια