Μέγαρα: «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια» για μείωση εκπομπών CO2 κατά 36%

0
19

Με την συμμετοχή των φορέων της πόλης και την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας «ΕΠΤΑ Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων» ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στο Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων από τον Δήμο Μεγαρέων το «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια», στοχεύοντας σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά σχεδόν 36% εντός των ορίων του Δήμου, έως το 2020.

Σύμφωνα με την Βασική Απογραφή Εκπομπών, στα Μέγαρα, το έτος αναφοράς 2009, εκπέμφθηκαν συνολικά 259.004 τόνοι CO2, από τους οποίους περίπου 4% από τα δημοτικά κτίρια, οχήματα και τον οδοφωτισμό, 45% από τον οικιακό τομέα, 29% από τον τριτογενή τομέα (πλην βιομηχανίας) και 22% από τα ιδιωτικά οχήματα (τοπικό και αστικό δίκτυο δρόμων).

Στο «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια» περιγράφονται οι δράσεις που προγραμματίζει να αναλάβει ο Δήμος για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του και την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, χρονοδιάγραμμα και τρόπους χρηματοδότησης των προτάσεων αλλά και τρόπους παρακολούθησης των στόχων που τέθηκαν.

Ο Δήμος Μεγαρέων, ακολουθώντας το όραμα που περιγράφεται στο Σχέδιο Δράσης προχωρά ήδη στην υλοποίηση μέτρων που περιγράφονται σε αυτό. Έτσι, έχουν κατατεθεί προτάσεις χρηματοδότησης σε χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου και οι δράσεις ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης των πολιτών για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι επιμέρους στόχοι του Δήμου προβλέπουν την μείωση των εκπομπών CO2 των δημοτικών κτιρίων κατά 9%, των δημοτικών οχημάτων κατά 36%, του οδοφωτισμού κατά 48%, των κτιρίων του οικιακού και τριτογενή τομέα κατά 13% και των ιδιωτικών μεταφορών κατά 7% ενώ αναμένεται αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 από επενδύσεις σε ΑΠΕ σε ποσοστό 76% του συνολικού στόχου μείωσης.

Η επίτευξη της μείωσης των συνολικών εκπομπών κατά 36%, αναμένεται να προσφέρει άμεσα οικονομικά οφέλη, μέσω της εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων από τον Δήμο και τους πολίτες αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη από την επιδίωξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι το Σύμφωνο των Δημάρχων (www.eumayors.eu) αποτελεί μία πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν ήδη πάνω από 4.600 Δήμοι από όλη την Ευρώπη (οι 101 από την Ελλάδα) και έχει ως στόχο την ενεργή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. «20-20-20» έως το 2020: μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, αύξηση στο 20% της χρήσης ΑΠΕ στην συνολική παραγωγή ενέργειας και περιορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Σχόλια