Οικιακά φωτοβολταϊκά-PV Grid: απλή οι αδειοδότηση στην Ελλάδα – Βαθμολόγηση της ανάπτυξης των Φ/Β

0
12

Το πανευρωπαϊκό δίκτυο PV GRID δημοσιοποίησε την επικαιροποιημένη εκδοχή μιας online βάσης δεδομένων, η οποία περιέχει λεπτομερή δεδομένα για τις διαδικασίες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 16 ευρωπαϊκές χώρες.

Η βάση δεδομένων βαθμολογεί κάθε χώρα σε σχέση με το πόσο “έξυπνες” είναι οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός φωτοβολταϊκού έργου μέχρι τη διασύνδεσή του και την έγχυση ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα PV GRID συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα από εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών και επενδυτές σε 16 ευρωπαϊκές χώρες. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζει το έργο ενός παλαιότερου προγράμματος, του PV LEGAL, το οποίο πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2009-2012 και οδήγησε στη δημιουργία μιας δημόσια διαθέσιμης βάσης δεδομένων που καταγράφει την πρόοδο που συντελείται στην άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων που σχετίζονται με την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών.

Το PV GRID έχει βελτιώσει, απλοποιήσει και επανασχεδιάσει τη βάση, κάνοντάς την περισσότερο φιλική στους ενδιαφερόμενους χρήστες. Επιτρέπει σε κάθε χρήστη να εξετάσει τη διάρκεια και το κόστος των αδειοδοτικών διαδικασιών με βάση τις πιο πρόσφατες ρυθμίσεις που ισχύουν σε κάθε χώρα.

Τα προκαταρκτικά δεδομένα δείχνουν ότι οι πιο απλές διαδικασίες για τα μικρά οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα εντοπίζονται στο Βέλγιο, τη Γερμανία και την Ελλάδα, ενώ η Ισπανία και η Σουηδία έχουν τις πιο χρονοβόρες διαδικασίες για αυτή την κατηγορία συστημάτων.

Τα στοιχεία δείχνουν ακόμη ότι σε πολλές χώρες οι διαδικασίες έχουν γίνει πιο πολύπλοκες για τα εμπορικά και βιομηχανικής κλίμακας συστήματα. Πέρα από το χρόνο διάρκειας, η βάση δεδομένων επιτρέπει ακόμη συγκρίσεις σε ότι αφορά χρόνους αναμονής, βαθμό σοβαρότητας εμποδίων και εργασιακές απαιτήσεις για την ικανοποίηση των γραφειοκρατικών προαπαιτούμενων.

Σχετικά με το PV GRID:

Το PV GRID αποτελεί τη λογική συνέχεια του PV LEGAL το οποίο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2012. Το PV LEGAL, ένα από τα πιο επιτυχημένα projects του Προγράμματος “Ευφυής Ενέργεια”, κατάφερε να άρει αρκετά διοικητικά εμπόδια για τα φωτοβολταϊκά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το PV GRID, το οποίο βασίζεται εν πολλοίς στο ίδιο κονσόρτσιουμ συνεργατών, αξιοποιεί την εμπειρία του PV Legal και φιλοδοξεί να άρει τα εμπόδια που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά δίκτυα και έχουν ανακύψει ως απόρροια της γρήγορης ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα PV GRID είναι οι εξής:
· Συντονιστής: Γερμανικός Σύνδεσμος Ηλιακών Βιομηχανιών (BSW-Solar)

· European Photovoltaic Industry Association (EPIA)

· eclareon Management Consultants

· 13 εθνικοί σύνδεσμοι φωτοβολταϊκών: ΣΕΦ, UNEF, APESF, Assosolare, BPVA, CZEPHO, Enerplan, Holland Solar, PTPV, PV Austria, EDORA, SVENSK SOLENERGI, SAPI

· DERlab (European Distributed Energy Resources Laboratories e. V.)

· Διαχειριστές Δικτύων Διανομής: ENEL Distribuzione (Ιταλία), RWE Deutschland AG (Γερμανία) και Lumen International (Τσεχία)

· COMILLAS Pontifical University

Σχόλια