Φωτοβολταϊκά: βάσεις στήριξης Helios Tree σε 17 πάρκα συνολικής ισχύος 1,5 MW

0
6

Οι καινοτόμες βάσεις στήριξης Helios Tree συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία ,ένα χρόνο μετά την παρουσίασή τους στην Ελληνική αγορά,ενώ το έμπειρο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας ΤΡΙΟΔΟΣ εγγυάται την γρήγορη και ποιοτική εκτέλεση της συναρμολόγησης των βάσεων στήριξης.

Την προμήθεια  και τοποθέτηση των βάσεων στήριξης  Helios Tree ανέλαβε και εκτέλεσε πρόσφατα  με μεγάλη επιτυχία η ελληνική εταιρεία ΤΡΙΟΔΟΣ. Πιο συγκεκριμένα η βάση στήριξης  Helios Tree V1 Twin τοποθετήθηκε σε επτά φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος του καθενός 100 KW στη νήσο Κω ,σε πέντε φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος του καθενός 70 KW στην νήσο Λέσβο, σε δύο φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 80kW του καθενός τοποθετήθηκε η βάση στήριξης Helios Tree V1 Max στην νήσο Κρήτη, ενώ σε τρία φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 100kW του καθενός τοποθετήθηκε η βάση στήριξης Helios Tree V1L στο Αργος. H συνολική ισχύς όλων των έργων  είναι 1.510 kw.

 Οι βασικές καινοτομίες των βάσεων στήριξης Helios Tree είναι :

-Ολη η μεταλλική κατασκευή αποτελείται  από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα ενώ τα υποστηλώματα ,  δοκοί κεφαλής και αντιανέμια είναι από χυτό χάλυβα

-Λόγω του γεγονότος ότι η αγκύρωση των φωτοβολταικών στοιχείων στην μεταλλική βάση γίνεται με βίδωμα (αποφυγή clamps),τо έργο  έχει μειωμένη έως μηδενική απαίτηση συντήρησης (περιοδικός έλεγχος σύσφιξης ανά εξάμηνο και αυτό ως απαίτηση στο πρώτο χρονικό διάστημα έως ότου η κατασκευή παραλάβει όλες τις ανοχές),ενώ παράλληλα :

*το βίδωμα των πάνελ που λειτουργεί με βάση την σύσφιξη μέσω κοχλιών πακτώνει ουσιαστικά το φωτοβολταϊκό στοιχείο στην βάση στήριξης.Ακόμη και στην απίθανη περίπτωση κατά την οποία τυχόν αποκολληθεί φωτοβολταϊκό στοιχείο από την βάση στήριξης (αυτό εάν και εφόσον δεν έχει γίνει σωστή σύσφιξη με τα απαιτούμενη  ροπή σύσφιξης των κοχλιών ) αποκολλάται αυτό και μόνον χωρίς καμμία επίπτωση στα υπόλοιπα φωτοβολταϊκά στοιχεία ,αφού το κάθε ένα από αυτά είναι βιδωμένο ανεξάρτητα του διπλανού του.

*Τα βιδωμένα φωτοβολταϊκά στοιχεία αποτρέπουν τους επίδοξους κλέφτες να προβούν στην αφαίρεση και κλοπή  τους,αφού για να προβούν στην αφαίρεσή τους από την βάση στήριξης θα πρέπει να ξεβιδώνουν τα φωτοβολταϊκά στοιχεία ένα ένα ,σε αντίθεση με την σύνδεση των φωτοβολταϊκών στοιχείων με συγκρατητές (clamps) όπου αρκεί να αφαιρεθούν μερικά από αυτά και να γίνει σε ελάχιστο χρόνο η αφαίρεσή τους από την βάση στήριξης.

*Με το βίδωμα των φωτοβολταϊκών στοιχείων στην βάση στήριξης αυξάνει η ακαμψία της συνολικής κατασκευής αφού πλέον συμμετέχει και το αλουμινένιο πλαίσιο των φωτοβολταϊκών στοιχείων στην όλη κατασκευή και οι παραμορφώσεις της κατασκευής από τα διάφορα φορτία είναι ενιαίες.

Καθόλη την διάρκεια των εργασιών των δοκιμαστικών εξολκεύσεων,της  συναρμολόγησης της μεταλλικής βάσης μέχρις και την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών στοιχείων σε αυτήν παρίσταται επί τόπου του έργου Μηχανικός της εταιρείας μας ο οποίος επιβλέπει την ορθή εγκατάσταση του μεταλλικού συστήματος και στο τέλος παραδίδεται στον πελάτη το πιστοποιητικό ορθότητας της εγκατάστασης.

Παραδίδεται κάθε φορά  η  στατική μελέτη του κάθε έργου , υπογεγραμμένη από Πολιτικό Μηχανικό

Λόγω του προφίλ της τεγίδας (διατομή C) δεν απαιτούνται πρόσθετα κανάλια διέλευσης καλωδίων επί της κατασκευής αφού η ίδια η τεγίδα μπορεί να αξιοποιηθεί ως κανάλι διέλευσης καλωδίων.

-Η χρήση αντιανεμίων και δοκών κεφαλής από χυτό χάλυβα έχει σαν αποτέλεσμα μια στιβαρή και συμπαγή κατασκευή,ικανή να αντιμετωπίσει ακραίες καιρικές συνθήκες (overload design ready).

-Η ίδια η μεταλλική κατασκευή παρέχει ισχυρή αντικεραυνική προστασία ,αφού τα υποστηλώματα από χυτό χάλυβα είναι ιδανικοί γειωτές.

Σχόλια