Ενεργειακά Πιστοποιητικά: χαμηλές αποδόσεις στα ελληνικά κτήρια – Οι Επιθεωρητές

2
3263

Στις χαμηλότερες ενεργειακές κατηγορίες κατατάσσεται το 40% και πλέον των κτηρίων εκ των 274.000 που έλαβαν Ενεργειακό Πιστοποιητικό, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το ΥΠΕΚΑ με αφορμή τη συμπλήρωση δυο ετών εφαρμογής του θεσμού των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων.

Τα 274.000 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που έχουν εκδοθεί από τις 9 Ιανουαρίου 2011 αφορούν είτε σε παλιά κτίρια που μισθώνονται, πωλούνται ή ανακαινίζονται, είτε σε νέες κατασκευές.

Τα 74.426 κτήρια κατατάσσονται στη χαμηλότερη ενεργειακή κατηγορία Η, γεγονός που μεταφράζεται σε πολύ υψηλή κατανάλωση ενέργειας για ψύξη και θέρμανση.

Στην επόμενη κατηγορία Ζ κατατάχθηκαν 40.459 κτήρια, ενώ περίπου 149.000 κτήρια στις κατηγορίες εντάσσονται μια κατηγορία υψηλότερα, στις κατηγορίες Δ, Ε και Γ.

Στις υψηλές ενεργειακές κλάσεις Α και Β κατατάχθηκαν μόλις 10.000 κτήρια, δηλαδή ποσοστό 3,6% επί του συνόλου.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ το επόμενο βήμα αφορά στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, στην εντατικοποίηση των ελέγχων από την ειδική υπηρεσία ενεργειακών επιθεωρητών και στην αξιολόγηση των συμπερασμάτων της πρώτης καταγραφής, ώστε τελικά να περάσουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων της χώρας σε συνδυασμό με κατάλληλα κίνητρα και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Σύμφωνα με αναφορές που έχουν δημοσιοποιηθεί στο παρελθόν, τα ελληνικά κτίρια κατά μέσο όρο απαιτούν τριπλάσια ενέργεια για τη θέρμανση και ψύξη τους σε σχέση με κτίρια της βόρειας Ευρώπης και είναι σκόπιμο να προχωρήσει η μαζική ενεργειακή βελτίωση των ελληνικών κτιρίων, προκείμενου να μειωθούν τόσο οι δαπάνες για τους ιδιοκτήτες όσο και η ατμοσφαιρική επιβάρυνση που προκαλεί η καύση ακατάλληλων προϊόντων.

Παράλληλα μια τέτοια ενέργεια αναμένεται να λειτουργήσει ευεργετικά και για την εθνική οικονομία, αφού θα αναζωογονήσει συνολικά τον κλάδο της οικοδομής.

—Τα Ενεργειακά Πιστοποιητικά και Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Όπως είναι αναμενόμενο τα περισσότερα ΠΕΑ έχουν εκδοθεί στη νομαρχία Αθηνών (32,12%), στο νομό Θεσσαλονίκης (12,69%), στη νομαρχία Πειραιώς (5,03%), στη νομαρχία ανατολικής Αττικής (4,60%).

Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων (96,3%) υπολείπεται του κτιρίου «αναφοράς», το οποία υποδεικνύει το τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας από τα κτίρια.

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι μεγάλο πλήθος ΠΕΑ εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», το οποίο αναφέρεται σε κτίρια ενεργειακής κατηγορίας μικρότερης ή ίσης της κατηγορίας Δ.

Ο αριθμός των ΠΕΑ που βρίσκονται στις κατηγορίες Α+, Α, Β+ και Β ελέγχονται από την ΕΥΕΠΕΝ ως προς την ορθότητα των αποτελεσμάτων τους.

Σύμφωνα με το αποτυπωμένο κτιριακό απόθεμα (αφορά σε 31.062.000m2 για 274.000 κτίρια όλων των χρήσεων), η μέση υπολογιζόμενη κατανάλωση ενέργειας είναι 293 kWh/m2 ετησίως, ενώ, αν αυτά τα κτίρια ήταν κατασκευασμένα με προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ θα κατανάλωναν κατά μέσο όρο 141 kWh/m2 ετησίως (ποσοστό εξοικονόμησης 48%).

Η συνολική υπολογιζόμενη καταναλισκόμενη ενέργεια είναι 9,11 GWh ετησίως, ενώ αν τα ίδια κτίρια ήταν κατασκευασμένα με προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ η κατανάλωση θα ήταν αντίστοιχα 4,39 GWh ετησίως (ποσοστό εξοικονόμησης 48%).

Ένας σημαντικός αριθμός προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών (17,6%) δεν έχει εκδώσει κανένα ΠΕΑ.

Επίσης, ο περισσότερος όγκος των επιθεωρητών (74,9%) έχει εκδώσει από ένα έως 100 ΠΕΑ.  Κατά μέσο όρο, οι 6969 «ενεργοί» Επιθεωρητές, έχουν εκδώσει κατά μέσο όσο 39 ΠΕΑ.7

Ένας μικρός αριθμός επιθεωρητών (16) έχουν εκδώσει περισσότερα από 500 ΠΕΑ.

Με βάση τα περίπου 156.000 ΠΕΑ, για τα οποία υπάρχουν στοιχεία αμοιβών, η μέση αμοιβή που εισπράχθηκε είναι 173 ευρώ για όλες τις χρήσεις των κτιρίων και ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους.

econews

2 Σχόλια

Comments are closed.