ΕΤΜΕΑΡ: μεσοσταθμική αύξηση 24% στο Τέλος ΑΠΕ αποφάσισε η ΡΑΕ

0
18

Στα 9,3 €/MWh θα ανέλθει μεσοσταθμικά, το ΕΤΜΕΑΡ (πρώην Τέλος ΑΠΕ) για το α’ εξάμηνο του 2013 όπως ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έναντι 7,5 Ευρώ/Μεγαβατώρα που ισχύει σήμερα καταγράφοντας αύξηση 24%.

Στα οικιακά τιμολόγια η αύξηση θα είναι της τάξης του 9% από τα 8,74 €/MWh στα 9,53 €/MWh.

Σημαντική είναι παράλληλα η ελάφρυνση που δέχεται η βιομηχανία, καθώς στην υψηλή τάση μειώνεται το ΕΤΜΕΑΡ κατά 22%.

Αναλυτικότερα, οι νέες χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ ανά κατηγορία πελατών, για το α’ εξάμηνο του 2013, έχουν ως εξής:

Κατηγορία Πελατών

Μοναδιαία χρέωση

(€/MWh)

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

3,55 (από 4,58)

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

5,57 (από 4,35)

Λοιπές χρήσεις ΜΤ

7,76 (από 7,17)

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

6,48 (από 5,61)

Οικιακής χρήσης ΧΤ

9,53 (από 8,74)

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

14,91 (από 9,53)

Από την εφαρμογή των νέων αυτών χρεώσεων, προκύπτουν οι εξής ποσοστιαίες μεταβολές:

– Για τους πελάτες που συνδέονται στην υψηλή τάση, οι μοναδιαίες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ μειώνονται κατά 22%, σε σχέση με τις τρέχουσες χρεώσεις.

– Για τους πελάτες που συνδέονται στη μέση τάση, οι μοναδιαίες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ αυξάνονται κατά 8%, σε σχέση με τις τρέχουσες χρεώσεις.

– Για τους οικιακούς πελάτες, η επίπτωση της αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ στο συνολικό λογαριασμό τους είναι σημαντικά μικρότερη από 1%, και συγκεκριμένα μεταξύ 0,4% και 0,8%, ανάλογα με την κατανάλωση.

Όπως επισημαίνει η Ρυθμιστική Αρχή, η απόφασή της για το ύψος του ΕΤΜΕΑΡ βασίστηκε:

α) Στις εκτιμήσεις του ΥΠΕΚΑ (επιστολή του Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Ασ. Παπαγεωργίου προς τη ΡΑΕ της 20.12.2012, αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-166467), όσον αφορά :

i)  Το λειτουργικό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ στο τέλος του 2012, το οποίο προβλέπεται από το ΥΠΕΚΑ να διαμορφωθεί στα 280 εκατ. € περίπου.

ii)  Τις αναμενόμενες εισροές εσόδων στον Ειδικό Λογαριασμό το α’ εξάμηνο του 2013, ιδίως από τις δημοπρατήσεις δικαιωμάτων εκπομπών, το τέλος ΕΡΤ και την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης της παρ. Ι.2/1 του ν.4093/2012.
iii)  Την προβλεπόμενη διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ μέσα στο α’ εξάμηνο του 2013.

β) Το σχεδιασμό του ΥΠΕΚΑ για τη σταδιακή μείωση του ως άνω ελλείμματος, με  στόχο το μηδενισμό του στο τέλος του 2014.
Ειδικότερα, σε ορίζοντα εξαμήνων, η μείωση του ελλείμματος του 2012 σχεδιάζεται από το ΥΠΕΚΑ να γίνει ως εξής :
1ο εξάμηνο 2013: ~ 5 εκ. € (επιδιώκεται σταθεροποίηση σωρευτικού ελλείμματος)
2ο εξάμηνο 2013: ~ 63 εκ. €
1ο εξάμηνο 2014: ~ 75 εκ. €
2ο εξάμηνο 2014: ~ 138 εκ. €
ΣΥΝΟΛΟ:        ~ 280 εκ. €

γ) Την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/08.01.2013, με την οποία, σε συνέχεια της σχετικής γνωμοδότησης  της ΡΑΕ (Γνώμη ΡΑΕ 11/2012), καθορίστηκε νέα μεθοδολογία επιμερισμού του ΕΤΜΕΑΡ στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, με ειδικότερη μεταβατική εφαρμογή (μεθοδολογία) για το α΄ εξάμηνο του 2013.

Σχόλια