Φορολογικό νομοσχέδιο: οι τελικές ρυθμίσεις για τις αποδείξεις στη Βουλή

0
4

Στη Βουλή κατατέθηκαν το απόγευμα της Τρίτης τροπολογίες οι οποίες μεταξύ άλλων οριστικοποιούν το καθεστώς συλλογής αποδείξεων.

Αναλυτικότερα, οι κατατεθείσες τροπολογίες προβλέπουν τα εξής:

*Μισθωτοί και συνταξιούχοι προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης φόρου, θα υποχρεούνται να συλλέγουν αποδείξεις για υπηρεσίες και αγορά αγαθών αξίας τουλάχιστον ίσης με το 25% του εισοδήματός τους. Το ανώτατο ποσό των αποδείξεων ορίζεται στις 10.500 ευρώ που σημαίνει ότι φορολογούμενος με εισόδημα 20.000 ευρώ, θα πρέπει να συλλέξει αποδείξεις αξίας 5.000 ευρώ. Ετσι το ίδιο ανώτατο ποσό αποδείξεων θα ισχύει και για φορολογούμενους με εισόδημα 42.000 ευρώ και άνω. Για την αξία των αποδείξεων που λείπουν από κάθε μισθωτό/συνταξιούχο θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ίσος με το 22% της αξίας αυτής.

*Διευρύνεται το πεδίο των δαπανών με αποδείξεις που αναγνωρίζονται από την εφορία. Θα προσμετρώνται πλέον τα δίδακτρα φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, ενώ οι δαπάνες για ασφάλιστρα παραμένουν εκτός αποδείξεων. Στις αποδείξεις δεν περιλαμβάνονται επίσης ιατρικές δαπάνες, διατροφή που καταβάλλεται από διαζευγμένους και δωρεές.

*Στις αποδείξεις θα αναγνωρίζονται εφεξής δαπάνες για υπηρεσίες ή αγορά αγαθών από χώρες της Ε.Ε, ενώ με βάση το ισχύον καθεστώς λαμβάνονταν υπόψη μόνο οι αποδείξεις που έχουν εκδοθεί εντός Ελλάδος.

*Αναφορικά με την υποχρέωση των επαγγελματιών της οικοδομής (πχ ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί) να εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και να τηρούν βιβλία που και ενώ με την αρχική διατύπωση οι παραπάνω φορολογούμενοι με ετήσια ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ απαλλάσσονταν της τήρησης βιβλίων και της έκδοσης αποδείξεων, η νέα τροπολογία προβλέπει τη μείωση του σχετικού ορίου στις 5.000 ευρώ και την.

*Διεγράφη όλη η διάταξη που υπήρχε στην αρχική μορφή του νομοσχεδίου και η οποία αφορούσε στην αναβαλλόμενη φορολογία για τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είχαν υποστεί ζημιές στο πλαίσιο του PSI .

Σχόλια