Φωτοβολταϊκά: δίμηνη παράταση με υψηλή ταρίφα όχι μόνο στους αγρότες ζητά η αγορά

0
15

“Κοροϊδία των αγροτών” χαρακτηρίζουν στελέχη της αγοράς των φωτοβολταϊκών πρόσφατο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ με το οποίο δόθηκε μεν παράταση δύο μηνών για την υλοποίηση των φωτοβολταϊκών σταθμών από τους αγρότες, αλλά για όποιους χρησιμοποιήσουν το δίμηνο αυτό, δεν ισχύουν οι τιμές που έχουν κατοχυρώσει με τη σύμβαση που έχουν υπογράψει με τον ΛΑΓΗΕ.

Συγκεκριμένα η ρύθμιση προβλέπει ότι Συμβάσεις Σύνδεσης που έχουν υπογραφεί για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από κατ’ επάγγελμα αγρότες, η συμβατική διάρκεια των οποίων λήγει έως την 31η Μαρτίου 2013, παρατείνονται κατά δύο μήνες μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου κατ’ επάγγελμα αγρότη προς τον αρμόδιο διαχειριστή, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος (4/1/12).

Ο ΠΑΣΥΦ ζητάει, για λόγους πρακτικούς (επειδή έχει «φρακάρει» το σύστημα) αλλά και για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας:

*Πρώτον, να ισχύσει για όλους τους επενδυτές φωτοβολταϊκών η παράταση του ενός διμήνου

*Δεύτερον, κατά το δίμηνο της παράτασης, να συνεχίσει να ισχύει η συμβολαιοποιημένη τιμή που έχει «κλειδώσει» κάθε επενδυτής.

Αντίστοιχο αίτημα κατέθεσαν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά του Νομού Σερρών που αναφέρουν ότι «οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα για τους επενδυτές Φ/Β που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ενώ αγνοούν τους λοιπούς ιδιώτες μικροεπενδυτές Φ/Β που βρίσκονται στην ίδια θέση και αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα» και ζητούν επέκταση των ρυθμίσεων για το δίμηνο σε όλους τους επενδυτές φωτοβολταϊκών.

Συγκεκριμένα, ο ΣΠΗΕΦ Νομού Σερρών σε επιστολή του προς τους κκ Σαμαρά, Βενιζέλο και Κουβέλη αναφέρει τα εξής:

“επειδή αντίστοιχα προβλήματα χρηματοδότησης με τους αγρότες αντιμετώπισαν και οι λοιποί μικροεπενδυτές , λόγω της έλλειψης ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος και της απώλειας ελκυστικότητας των επενδύσεων των Φ/Β για τις τράπεζες εξ’ αιτίας των καθυστερήσεων πληρωμών των παραγωγών ΗΕ από Φ/Β (περίπου 6 μήνες)  και

επειδή η κατ’ εξαίρεση ικανοποίηση μιας μερίδας πολιτών αποτελεί διακριτική μεταχείριση και συνιστά νόθευση του ανταγωνισμού και οδηγεί μερίδα πολιτών σε δυσχερέστερη  οικονομική θέση έναντι των ανταγωνιστών της ,

ζητούμε  δια της παρούσης την τροποποίηση των παραγρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 24 του σχεδίου Νόμου για τα αποθέματα και την επέκταση των ρυθμίσεων σε όλους τους επενδυτές φωτοβολταϊκών”.

econews

Σχόλια