Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ: διεύρυνση κριτηρίων εισηγήθηκε η ΡΑΕ

0
39

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που ήθελαν τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να εισηγείται διεύρυνση του Κοινωνικού Τιμολογίου της ΔΕΗ σε περισσότερους δικαιούχους.

Οι νέες χρεώσεις (πάγιο και ενέργεια, μαζί με τις χρεώσεις για δίκτυα) που εισηγείται η ΡΑΕ κυμαίνονται από 0,05735 έως 0,07885 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχου.

Στη γνωμοδότηση αυτή η Αρχή προχωρά επικαλούμενη την ανάγκη προσαρμογής στην οικονομική συγκυρία και την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης ιδίως των ευπαθών ομάδων πολιτών.

Ειδικότερα, αναλύοντας του λόγους για τους οποίους καταλήγει στην γνωμοδότηση αυτή η ΡΑΕ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «λόγω της περαιτέρω επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης, ιδίως δε των ευπαθών ομάδων των Ελλήνων πολιτών, η ΡΑΕ κρίνει ως απολύτως αναγκαία τη διεύρυνση των ορίων για την εφαρμογή των μειωμένων τιμών χρέωσης, από τις 800 kWh στα όρια που ισχύουν για τη συνολική κατανάλωση των δικαιούχων του ΚΟΤ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, όπως αυτά ισχύουν σήμερα (δηλ. στις 1400-1600 kWh)».

Αναλυτικότερα:

Το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ διακρίνεται στις εκπτώσεις για άτομα με χαμηλό εισόδημα και μακροχρόνια ανέργους και εκείνες για αναπήρους και τρίτεκνους.

Έτσι, στην πρώτη κατηγορία ανήκουν άτομα με χαμηλό εισόδημα έως 12.000 ευρώ και κατανάλωση 200-1.400 κιλοβατώρες και τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 22.500 ευρώ και κατανάλωση 200- 1.600 κιλοβατώρες. Οι εν λόγω κατηγορίες θα απολαμβάνουνέκπτωση 30% για το σύνολο της κατανάλωσης (1400 και 1600 Κιλοβατώρες αντίστοιχα) και όχι για τις πρώτες 800 Κιλοβατώρες, όπως ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς.

Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται μακροχρόνια άνεργοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ και κατανάλωση 200- 1.400 κιλοβατώρες καθώς καιάτομα με αναπηρία άνω του 67% με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 22.500 ευρώ και κατανάλωση 200- 1.600 κιλοβατώρες. Οι εν λόγω κατηγορίες θα απολαμβάνουνέκπτωση 35% για το σύνολο της κατανάλωσης (1400 και 1600 Κιλοβατώρες αντίστοιχα) και όχι για τις πρώτες 800 Κιλοβατώρες, όπως ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς.

Η ΡΑΕ υπολογίζει πως η διεύρυνση των κριτηρίων  εφόσον υιοθετηθεί από το ΥΠΕΚΑ, θα μεταφραστεί σε600.000 δικαιούχους από 300.000 σήμερα.

econews

Σχόλια