ΑΠΕ: ποια έργα θα λάβουν 86,5 εκατ. Ευρώ από την Κομισιόν

0
11

Δύο έργα ανανεώσιμης ενέργειας που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα NER 300 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο παρέχει χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1,2 δισ. Ευρώ.

Πρόκειται για τα έργα CSPc Minos και το CSPc Maximus, των οποίων η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 86,5 εκατ. ευρώ.

Το CSPc Minos θα λάβει 42 εκατ. ευρώ και αφορά την κατασκευή ηλιοθερμικού σταθμού στην Ανατολική  Κρήτη, όπου n ηλιακή ακτινοβολία χρησιμοποιείται για  την παραγωγή θερμότητας και στη συνέχεια ηλεκτρικής  ενέργειας.

Το CSPc Maximus θα λάβει 44,5 εκατ. ευρώ και αφορά την ανάπτυξη ηλιακών  πιάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δυτική  Μακεδονία.

Τα 23 συνολικά έργα που εγκρίθηκαν θα συγχρηματοδοτηθούν με τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση των 200 εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπής από το απόθεμα για νεοεισερχόμενους (NER) του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της E.E.

Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: βιοενέργεια (συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων βιοκαυσίμων), συστήματα συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας, γεωθερμική ενέργεια, αιολική ενέργεια, ωκεάνια ενέργεια και διαχείριση κατανεμημένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (έξυπνα δίκτυα).

Σχόλια