ΑΠΕ: πρόθεση αποχώρησης εκφράζουν οι «αιολικές» πολυεθνικές – Συνάντηση με ΥΠΕΚΑ

0
11

Συνάντηση με τους εκπροσώπους εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω ξένων επενδυτικών κεφαλαίων πραγματοποίησε την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μάκης Παπαγεωργίου, κατόπιν αιτήματός τους.

Συγκεκριμένα στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταιρειών «Acciona Ενεργειακή Α.Ε.», «EDF Energies Nouvelles Greece», «Enel Green Power Hellas S.A.», «Gamesa Ενεργειακή Ελλάς Α.Ε.», «Jasper Energy Renewable», «Rokas Renewables» και «Vestas Hellas S.A.».

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ουσιαστικός και εποικοδομητικός διάλογος για τα θέματα του κλάδου, ενώ αντηλλάγησαν απόψεις και ιδέες για το σχέδιο νόμου για τις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ τόνισε ότι κοινός στόχος όλων παραμένει η προώθηση των ΑΠΕ μέσω ενός βιώσιμου και αναπτυξιακού σχεδιασμού. Περαιτέρω εξέφρασε για ακόμη μια φορά τη δέσμευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ότι οι απόψεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης εξετάζονται επί της ουσίας.

Τέλος, συμφωνήθηκε πως θα συνεχιστεί η επικοινωνία αυτή σε τακτά διαστήματα.

Ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μάκης Παπαγεωργίου, την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους του ΕΛΕΤΑΕΝ.

—Τι λένε οι εταιρείες

Σύμφωνα με πληροφορίες του capital.gr, οι γενικοί διευθυντές των πολυεθνικών εταιρειών επισήμαναν ότι η έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στην ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ οδηγεί τις μητρικές στην επανεξέταση της παρουσίας τους στην Ελλάδα.

*Έκτακτη εισφορά στις ΑΠΕ

Οι επενδυτές στα αιολικά θεωρούν ότι η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται, χωρίς σχεδιασμό, οριζόντια σε όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ, παραβλέποντας το πραγματικό κόστος τους αλλά και την ωφέλεια που παρέχουν στο σύστημα και ζήτησαν βιώσιμη λύση, μακρυά από εισπρακτικές λογικές και ορθολογική κατανομή του βάρους μεταξύ των τεχνολογιών.

*Εγγυητικές επιστολές

Όσον αφορά στην αύξηση του ύψους των εγγυητικών επιστολών και την καταβολή τέλους διατήρησης της άδειας η αγορά θεωρεί πως είναι μέτρα εξυγίανσης της αγοράς με σωστή λογική, που υλοποιούνται με λανθασμένο τρόπο και έχουν αντιαναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ υπολογίζει πως με τον τρόπο που υλοποιούνται αυξάνουν το κόστος των έτοιμων επενδύσεων στα αιολικά κατά 23% και το προεπενδυτικό κόστος κατά 100%.

Πρόταση των επενδυτών για το ξεκαθάρισμα της αγοράς είναι η εθελοντική απόσυρση επενδυτικών σχεδίων που τελικώς κρίνονται ασύμφορα, αλλά και η συμβολή της ΡΑΕ καθώς αυτή τη στιγμή “λιμνάζουν” άδειες παραγωγής για 28.000MW και 65.000MW αιτήσεις.

Με την εφαρμογή του κανονισμού που προβλέπει ότι ο επενδυτής οφείλει να υποβάλει εκθέσεις προόδου και επικαιροποίησης της επένδυσης, εκτιμάται ότι τα 2/3 των αδειών και των αιτήσεων θα ανακληθούν και θα παραμείνουν μόνο τα ώριμα και σοβαρά επενδυτικά σχέδια.

–Οι προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ

Οι επτά άξονες της πρότασης της ΕΛΕΤΑΕΝ,όπως αυτή κατατέθηκε την Τετάρτη (19/12) είναι:

1. Θέματα χρηματοδότησης και ασφάλειας εσόδων: Να αναπτυχθούν πολιτικές διευκόλυνσης της χρηματοδότησης. Αυτό περιλαμβάνει μια βεντάλια μέτρων από την ενεργοποίηση ξανά των Οργανισμών Εξαγωγικών Πιστώσεων (Export Credit Agencies) μέχρι την αύξηση της ασφάλειας εσόδων μέσω του εξορθολογισμού του συστήματος χρηματοδότησης του μηχανισμού στήριξης ώστε να εξαλειφθεί τα έλλειμμα.

2. Θέματα αδειοδότησης και χρήσεων γης: Να αναλάβει, αφού ενισχυθεί, η Υπηρεσία Α.Π.Ε. του ΥΠΕΚΑ την εξουσία και αρμοδιότητα για την παραγωγή και ενιαία εφαρμογή και ερμηνεία όλων των επιμέρους νομοθεσιών και διαδικασιών που εμπλέκουν τις Α.Π.Ε. και τον συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών, με στόχο να επιλυθούν τα χρόνια και γνωστά προβλήματα της αδειοδοτικής διαδικασίας.

3. Πρόσβαση στο δίκτυο και κορεσμός: Να εφαρμοσθούν με διαφάνεια και ισοτιμία οι αρχές και οι κανόνες για την πρόσβαση στο δίκτυο που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

4. Τεχνικά – τεχνολογικά εμπόδια και έλλειψη υποδομών: Να προωθηθούν κατά προτεραιότητα συγκεκριμένα σημαντικά έργα δικτύων και να αλλάξει ριζικά ο τρόπος σχεδιασμού και ανάπτυξης των υποδομών και του συμβατικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής ώστε να υποστηριχθεί η μεγάλη διείσδυση Α.Π.Ε.

5. Μικρές ανεμογεννήτριες: Να προωθηθούν οι μικρές ανεμογεννήτριες ώστε ο κάθε πολίτης να απολαύσει τα οφέλη της αιολικής ενέργειας

6. Ενημέρωση και Αποδοχή: Να τεθούν σε εφαρμογή εκτενή και μόνιμα προγράμματα ενημέρωσης για τους πολίτες, την αυτοδιοίκηση, τα στελέχη των δημοσίων υπηρεσιών και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για την απόδοση του 1% του τζίρου των αιολικών πάρκων στους οικιακούς καταναλωτές.
και

7. Έρευνα και Ανάπτυξη: Να υπάρχει μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων με κίνητρα και ένα σχέδιο δράσης για την εγχώρια ανάπτυξη εξειδικευμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για την λειτουργία, επισκευή και κατασκευή εξοπλισμών αιολικής ενέργειας.

econews

Σχόλια