Διαχείριση βιοαποβλήτων: το ΥΠΕΚΑ κοινοποίησε τον οδηγό του ΕΠΠΕΡΑΑ

0
123

Με επιστολή του προς τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες της χώρας, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, κοινοποίησε τον οδηγό του ΕΠΠΕΡΑΑ για την Εφαρμογή Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και Συστημάτων Διαχείρισης των Βιοαποβλήτων.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, οι απαιτήσεις της σύγχρονης νομοθεσίας για τη Διαλογή στη Πηγή των βιοαποβλήτων και την επεξεργασία τους έχουν επιφέρει ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της διαχείρισης των αποβλήτων. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των αλλαγών στους τομείς που υπολείπεται ακόμα η χώρα μας των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη ποιότητα διαχείρισης των αποβλήτων, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε γρήγορα και στο άμεσο μέλλον να εφαρμοστούν συστηματικά και στην Ελλάδα τα προγράμματα Διαλογής στη Πηγή, η οικιακή και η δημοτική κομποστοποίηση, καθώς και η επεξεργασία των βιοαποβλήτων σε κεντρικά συστήματα διαχείρισης. Υπογραμμίζεται δε ότι η αξιοποίηση υλικών και η εξοικονόμηση πόρων αποκτούν πρωταρχική σημασία για την διαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου, που αποτελεί και το μεγάλο εθνικό ζητούμενο.

Οι αποφάσεις και το έργο που έχει μπροστά της η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι καθοριστικά, ώστε να κλείσει οριστικά η περίοδος των χωματερών και να περάσουμε σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, και ειδικότερα των βιοαποβλήτων. Διαχείριση, η οποία εκτός από τις εύλογες δυσκολίες περικλείει και ευκαιρίες για σημαντικά οφέλη στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον, καθώς και κίνητρα για βιώσιμη ανάπτυξη.

Όπως τονίζει και στην επιστολή του ο Σταύρος Καλαφάτης, το ΥΠΕΚΑ υποστηρίζει αυτή την υπόθεση με τη συγχρηματοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ, για κάθε συστηματική και ολοκληρωμένη προσπάθεια των ΟΤΑ, που προωθεί τους στόχους τόσο της εθνικής όσο και της κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των παραγόμενων βιοαποβλήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οδηγός Εφαρμογής Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και Συστημάτων Διαχείρισης των Βιοαποβλήτων διαμορφώθηκε για να λειτουργήσει ως ένα σημαντικό βοήθημα για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους εμπλεκόμενους Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων στην υπόθεση της διαχείρισης των βιοαποβλήτων.

Κατεβάστε τον οδηγό εφαρμογής των προγραμμάτων: Διαλογή στη Πηγή & Συστήματα Διαχείρισης των Βιοαποβλήτων

Σχόλια