Αναπτυξιακό Πακέτο για τις ΑΠΕ παρουσίασε η ΕΛΕΤΑΕΝ – Οι επτά άξονες της πρότασης

0
14

Την πρότασή της για ένα νέο Αναπτυξιακό Πακέτο για τις ΑΠΕ με κεντρικό άξονα την Αιολική Ενέργεια κατέθεσε σήμερα (19/12) η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Το σχέδιο της ΕΛΕΤΑΕΝ περιλαμβάνει συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις για την επόμενη διετία 2013-2014 και σκιαγραφεί το πλαίσιο του οδικού χάρτη για μετά το 2014.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ χαρακτηρίζει τις ΑΠΕ «ατμομηχανή της ανάπτυξης» που θα μας βγάλει από την κρίση και αναφέρεται σε επενδύσεις 6 δισ. Ευρώ στην καθαρή ενέργεια, εκ των οποίων τα 3 δισ. Ευρώ την τελευταία διετία.

Το Αναπτυξιακό Πακέτο που προτείνει η ΕΛΕΤΑΕΝ για την περίοδο 2013-2014 οργανώνεται σε επτά άξονες παρέμβασης που καλύπτουν όλες τις θεματικές της ανάπτυξης και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα.

Αρκετά από τα προτεινόμενα μέτρα παρουσιάζονται με την μορφή επεξεργασμένης νομοθετικής ρύθμισης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ανάμεσα στις συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις που προτείνονται, περιλαμβάνεται και ολοκληρωμένη διάταξη για την αντιμετώπιση του θεωρητικού κορεσμού των δικτύων σύμφωνα με το μοντέλο της Θράκης και της Κρήτης.

Η πρόταση αυτή –χωρίς την αναλυτική νομοθετική της επεξεργασία- έχει κατατεθεί στους αρμόδιους φορείς ήδη από το καλοκαίρι και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα που υποτίθεται ότι προσπαθεί να επιλύσει η ιδέα της εγγυοδοσίας που έχει καταθέσει το ΥΠΕΚΑ.

Η πρόταση της ΕΛΕΤΑΕΝ περιλαμβάνει επίσης αναλυτικό και συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, στο πρότυπο της έκθεσης που είχε υποβάλει η Κυβέρνηση προς την Τρόικα τον Απρίλιο 2012 και δυστυχώς δεν εφάρμοσε.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΕΤΑΕΝ, Παναγιώτης Παπασταματίου, δήλωσε:

«Η Ανάπτυξη είναι μονόδρομος. Οι περιοριστικές πολιτικές έχουν εξαντλήσει προ πολλού τα όρια τους. Ο πολιτικός κόσμος και η κυβέρνηση έχουν πλέον χρέος να παρουσιάσουν στην κοινωνία ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Ένα Αναπτυξιακό Πακέτο, μετά τα διαδοχικά πακέτα λιτότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής. Η ΕΛΕΤΑΕΝ καταθέτει το σχέδιο της και απευθύνεται στην κοινωνία, την αγορά, τα πολιτικά κόμματα και την κυβέρνηση. Είναι ένα συνολικό συγκροτημένο και επεξεργασμένο σχέδιο που φιλοδοξούμε να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου, προκειμένου να εξελιχθεί και να βελτιωθεί για να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και προόδου».

Το γιατί πρέπει να συνεχίσουμε με έμφαση την μαζική ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, περιγράφεται στο κείμενο της ΕΛΕΤΑΕΝ. Συνοπτικά, πέραν από την γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας, η μαζική προώθηση των Α.Π.Ε. με έμφαση στην αιολική ενέργεια, προβάλει απαραίτητη για μια σειρά από οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς λόγους. Η αιολική ενέργεια προσφέρει φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, δημιουργεί ανάπτυξη και απασχόληση στην περιφέρεια, ενισχύει τους τοπικούς αναπτυξιακούς πόρους, βελτιώνει το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών και έχει σημαντική εθνική προστιθέμενη αξία.

Για όλους αυτούς του λόγους η ανάπτυξή της είναι απαραίτητη.

Πιο αναλυτικά:

Οι άξονες παρέμβασης που συνιστούν το Αναπτυξιακό Πακέτο 2013-2014 για τις Α.Π.Ε. με έμφαση στην αιολική ενέργεια, είναι:

1.   Θέματα χρηματοδότησης και ασφάλειας εσόδων: Να αναπτυχθούν πολιτικές διευκόλυνσης της χρηματοδότησης. Αυτό περιλαμβάνει μια βεντάλια μέτρων από την ενεργοποίηση ξανά των Οργανισμών Εξαγωγικών Πιστώσεων (Export Credit Agencies) μέχρι την αύξηση της ασφάλειας εσόδων μέσω του εξορθολιγισμού του συστήματος χρηματοδότησης του μηχανισμού στήριξης ώστε να εξαλειφθεί τα έλλειμμα.

2.   Θέματα αδειοδότησης και χρήσεων γης: Να αναλάβει, αφού ενισχυθεί, η Υπηρεσία Α.Π.Ε. του ΥΠΕΚΑ την εξουσία και αρμοδιότητα για την παραγωγή και ενιαία εφαρμογή και ερμηνεία όλων των επιμέρους νομοθεσιών και διαδικασιών που εμπλέκουν τις Α.Π.Ε. και τον συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών, με στόχο να επιλυθούν τα χρόνια και γνωστά προβλήματα της αδειοδοτικής διαδικασίας.

3.   Πρόσβαση στο δίκτυο και κορεσμός: Να εφαρμοσθούν με διαφάνεια και ισοτιμία οι αρχές και οι κανόνες για την πρόσβαση στο δίκτυο που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

4.   Τεχνικά – τεχνολογικά εμπόδια και έλλειψη υποδομών: Να προωθηθούν κατά προτεραιότητα συγκεκριμένα σημαντικά έργα δικτύων και να αλλάξει ριζικά ο τρόπος σχεδιασμού και ανάπτυξης των υποδομών και του συμβατικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής ώστε να υποστηριχθεί η μεγάλη διείσδυση Α.Π.Ε.

5.   Μικρές ανεμογεννήτριες: Να προωθηθούν οι μικρές ανεμογεννήτριες ώστε ο κάθε πολίτης να απολαύσει τα οφέλη της αιολικής ενέργειας

6.   Ενημέρωση και Αποδοχή: Να τεθούν σε εφαρμογή εκτενή και μόνιμα προγράμματα ενημέρωσης για τους πολίτες, την αυτοδιοίκηση, τα στελέχη των δημοσίων υπηρεσιών και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για την απόδοση του 1% του τζίρου των αιολικών πάρκων στους οικιακούς καταναλωτές.

και

7.   Έρευνα και Ανάπτυξη: Να υπάρχει μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων με κίνητρα και ένα σχέδιο δράσης  για την εγχώρια ανάπτυξη εξειδικευμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για την λειτουργία, επισκευή και κατασκευή εξοπλισμών αιολικής ενέργειας.

Για το δρόμο μετά το 2014, τα βασικά θέματα που έχουν επικρατήσει στην επικαιρότητα και σχετίζονται με την μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη των Α.Π.Ε. αφορούν τον μηχανισμό στήριξης και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2020. Οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να σχεδιασθεί προσεκτικά και πάντα υπό την προϋπόθεση ωρίμανσης και ανάπτυξης της αγοράς.

Στον ορίζοντα μετά το 2020 πρέπει να εξεταστεί με σοβαρότητα και μεθοδικότητα η διατύπωση ενός «Εθνικού Οράματος για τις Α.Π.Ε. με έμφαση την Αιολική Ενέργεια» που θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε εγκατεστημένη ισχύ σημαντικά μεγαλύτερη των 7.500 MW με εξαγωγικό προσανατολισμό. Ένα τέτοιο σχέδιο δεν μπορεί παρά να βασίζεται στις Ελληνικές ιδιαιτερότητες και να περιλαμβάνει τη διασύνδεση των νησιών, τα θαλάσσια αιολικά πάρκα σε μεγάλα βάθη (πλωτά), την μεγάλης κλίμακας αντλισιοταμίευση και επιπλέον τις διεθνείς διασυνδέσεις και την μαζική προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ καταθέτει το Αναπτυξιακό Πακέτο ως βάση διαλόγου με την Πολιτεία, τα κόμματα και τους άλλους φορείς της αγοράς και φιλοδοξεί αυτό να αποτελέσει το έναυσμα για μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση που θα έχει ένα μόνο στόχο: Την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

ΕΛΕΤΑΕΝ

Σχόλια