Σεισμικές έρευνες: «αγνοούν τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, μας θεωρούν Αφρική» λέει ο Αρσένης

0
7

Σε αναζήτηση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών που εφαρμόζει η εταιρεία που ανέλαβε τις σεισμικές έρευνες προχωρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,προκειμένου να εξετάσει αν λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Με αφορμή το αίτημα της Επιτροπής ο Κρίτων Αρσένης έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Οι σεισμικές έρευνες είναι νόμιμες αρκεί να τηρούνται συγκεκριμένες διεθνείς προδιαγραφές που αποτρέπουν την περιβαλλοντική καταστροφή και τις οικονομικές συνέπειες που αυτή επιφέρει. Η σύνταξη περιβαλλοντικών προδιαγραφών προβλέπεται και από τον πρόσφατο νόμο 4001/2011 για τις σεισμικές έρευνες.

Στην περίπτωση των υπό εξέλιξη σεισμικών ερευνών οι προδιαγραφές αυτές αγνοούνται. Παρά τις επιστολές περιβαλλοντικών οργανώσεων, αλλά και την έντονη δημόσια συζήτηση για το θέμα, ποτέ δεν ανακοινώθηκαν, oύτε δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια.

Το μόνο έως πρόσφατα δημοσίως γνωστό, μετά από διαρροή συζήτησης του Υπουργού ΠΕΚΑ με δημοσιογράφους ήταν η πιθανή παρουσία τριών παρατηρητών στο πλοίο της Νορβηγικής εταιρίας όταν το πρωτόκολλο ACCOBAMS, προβλέπει την παρουσία τουλάχιστον επτά ειδικά εκπαιδευμένων παρατηρητών (τεσσάρων οπτικών παρατηρητών, δύο ανά δύο βάρδιες από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, και τριών ακουστικών παρατηρητών εναλλάξ ανά οκτάωρο κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου).

Την Παρασκευή ο Υπουργός ΠΕΚΑ έκανε αναφορά σε τέσσερις παρατηρητές. Εντύπωση προκαλεί ότι στη Διαύγεια ανακοινώθηκε η απόφαση με αριθμό Δ13/Φ6.46/22939 που ορίζει την απόσπαση ενός υπαλλήλου του ΥΠΕΚΑ, στο εν λόγω πλοίο τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη των ερευνών, χωρίς και πάλι να διευκρινίζεται αν είναι ειδικά καταρτισμένος παρατηρητής. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά της αυξανόμενης αδιαφάνειας, προχειρότητας και μη τήρησης των διαδικασιών στη χώρα μας.

Οι δημόσιες διαδικασίες δεν είναι διακοσμητικές και οι δημόσιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε καθεστώς διαφάνειας και να δημοσιοποιούνται. Οι αυτονόητες αυτές αρχές παραβιάστηκαν με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημείο να έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ζητάει επίσημα τις προδιαγραφές που εφαρμόζει η εταιρεία που ανέλαβε τις σεισμικές έρευνες. Αυτή η αδιαφάνεια, η προχειρότητα και η μη τήρηση των κανόνων είναι η αιτία της βαθιάς κρίσης στη χώρα μας. Επέτρεψε τη διαφθορά και την κακοδιαχείριση. Κάποιοι νομίζουν ότι η τήρηση της νομιμότητας και των διαδικασιών αφορά χώρες του βορρά και όχι την δική μας χώρα.

Ζητούν με δικαιολογία την κρίση να γίνουμε μια χώρα της Αφρικής, χωρίς κανόνες, όπου θα επενδύουν μόνο τυχοδιώκτες και οι λίγοι θα διαχειρίζονται τον όποιο δημόσιο πλούτο. Έχει έρθει η ώρα να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο της προχειρότητας και της παραβίασης των κοινών μας κανόνων που μας οδήγησαν στην κρίση. Ζητώ να δημοσιευτούν άμεσα οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές που εφαρμόζει η εταιρεία που ανέλαβε τις σεισμικές έρευνες και να τηρηθούν έστω και τώρα, ένα μήνα μετά την έναρξη των ερευνών οι προβλεπόμενες διαδικασίες.»

Εξ ονόματος της επιτροπής ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Γιάνες Ποτότσνικ ζήτησε στοιχεία από τις ελληνικές Αρχές για το ζήτημα.

Αναλυτικότερα, ο κ. Ποτότσνικ είπε τα εξής:

Η υποθαλάσσια ηχορρύπανση από ορισμένες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των σεισμικών ερευνών για υδρογονάνθρακες, ενδέχεται να ασκεί σημαντική πίεση στο θαλάσσιο περιβάλλον, και συγκεκριμένα στα κητοειδή. Κατά συνέπεια ανάλογες δραστηριότητες επιβάλλεται να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους (ενδιαιτήματα)[1], εφόσον αναμένεται να επηρεάσουν προστατευόμενα χαρακτηριστικά τόπου του δικτύου Natura 2000.

Επιπλέον, τα κητοειδή αποτελούν αντικείμενο αυστηρής προστασίας σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, της οποίας το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) απαγορεύει την εκ προθέσεως παρενόχληση των εν λόγω ειδών, ιδίως κατά τις περιόδους αναπαραγωγής, ανατροφής νεογνών, χειμερίας νάρκης και μετανάστευσης.

Η υποθαλάσσια ηχορρύπανση συγκαταλέγεται μεταξύ των φυσικών παρενοχλήσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη κατά την αρχική εκτίμηση και την εν συνεχεία αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική[2].

Η Επιτροπή δεν έχει υπόψη τυχόν μέτρα των ελληνικών αρχών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 12 της οδηγίας για τους οικοτόπους στην περίπτωση των σεισμικών ερευνών που αναφέρει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, και, ως εκ τούτου, αδυνατεί να αποφανθεί για το κατά πόσον συμβιβάζονται με τις εν λόγω διατάξεις.

Θα ζητήσει πληροφορίες για το ως άνω θέμα από τις ελληνικές αρχές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή θα λάβει τα δέοντα μέτρα, σύμφωνα με τη συνθήκη της ΕΕ.
[1] Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. ΕΕ L 206 της 22.7.1992

[2] Οδηγία 2008/56/ΕΚ, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική). ΕΕ αριθ. L 164 της 25.6.2008.

Σχόλια