Πρέσπες: Εγχειρίδιο προστασίας για τα ψάρια και την αλιεία

0
33

Η οικολογία των ψαριών της Πρέσπας και οι απειλές που αντιμετωπίζουν, οι ιδιαιτερότητες της αλιείας και τα προβλήματα των ψαράδων, όλα όσα προβλέπει και δεν προβλέπει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των ψαριών και της αλιείας, η διασυνοριακή διάσταση του θέματος αλλά και προτάσεις αειφόρου διαχείρισης περιλαμβάνονται στην έκδοση της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών «Ιχθυοπανίδα και βιώσιμη αλιεία στις Πρέσπες» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+ Ενημέρωση & Επικοινωνία με τίτλο «Ψάρια, Αλιεία και Ευρωπαϊκή Πολιτική στη λεκάνη των Πρεσπών».

Είναι η πρώτη φορά που σε μία έκδοση συγκεντρώνεται όλη η επιστημονική, αλλά και πρακτική πληροφορία σχετικά με την προστασία της ενδημικής ιχθυοπανίδας των Πρεσπών και της αμφίδρομης σχέσης της με τη βιώσιμη αλιεία. Η έκδοση αυτή απευθύνεται σε όλους του φορείς που έχουν αναλάβει ή θα αναλάβουν το έργο της προστασίας της πολύτιμης ιχθυοπανίδας, ώστε να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για την αλιεία.

Η έκδοση μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο «εργαλείο» στα χέρια των αρμόδιων φορέων, καθώς συνοψίζει την επιστημονική γνώση και προτείνει συγκεκριμένες διαδικασίες για την ανάπτυξη ενός εθνικού αειφορικού σχεδίου διαχείρισης για τα ψάρια και την αλιεία στην Πρέσπα.

Η βασική μορφή της έκδοσης είναι ηλεκτρονική, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ώστε να ανανεώνεται η πληροφορία και να είναι φιλική για τον αναγνώστη. Θα αποσταλεί σε όλους τους φορείς που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με τη διαχείριση των ψαριών και της αλιείας στην Πρέσπα, αλλά και σε άλλες περιοχές με παρεμφερή χαρακτηριστικά και προβλήματα, ενώ στη διάρκεια του έτους θα πραγματοποιηθούν μία σειρά παρουσιάσεων της έκδοσης στους τοπικούς φορείς της Πρέσπας.

Όπως αναφέρει στον πρόλογο η Μυρσίνη Μαλακού, Δ/ντρια της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών: «Το κεντρικό μήνυμα, όπως αυτό αποκαλύπτεται σταδιακά μέσα από τα κεφάλαια αυτής της έκδοσης, είναι ότι η σχέση ανάμεσα στην προστασία των σπάνιων ειδών ψαριών και τη βιωσιμότητα της αλιείας είναι αμφίδρομη. Το στοίχημα σήμερα είναι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την υπάρχουσα επιστημονική πληροφορία και την παραδοσιακή γνώση για να εξασφαλίσουμε το μέλλον αυτής της σχέσης».

Η έκδοση βρίσκεται αναρτημένη στο:

Ελληνική έκδοση: http://www.spp.gr/fish_biodiversity/GR/eBook.data/index.html
Αγγλική έκδοση: http://www.spp.gr/fish_biodiversity/EN/eBook.data/index.html

Περισσότερες πληροφορίες:
Μαριάννα Βλάσση, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, 23850-51211, 6947 692357
Ειρήνη Κουτσερή, Υπεύθυνη Τομέα Έρευνας και Προστασίας, 23850-51211

Στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα ζουν 23 είδη ψαριών, από τα οποία τα εννέα είναι ενδημικά, δηλαδή βρίσκονται σχεδόν μόνο στην Πρέσπα και πουθενά αλλού στον κόσμο, γι’ αυτό και προστατεύονται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Αυτή η μοναδική ιχθυοπανίδα έχει επίσης κατατάξει τις Πρέσπες ως έναν από τους δέκα σημαντικότερους υγρότοπους στη Μεσόγειο. Η επιβίωση των ενδημικών ειδών ψαριών των Πρεσπών απειλείται από παράγοντες που σχετίζονται τόσο με την ευρύτερη κατάσταση του οικοσυστήματος όσο και με την εφαρμογή μη-ορθών αλιευτικών πρακτικών.

Η ρύπανση και η μόλυνση των νερών, η υποβάθμιση των τόπων αναπαραγωγής, η εισαγωγή ξενικών ειδών μέσω των εμπλουτισμών και η λαθραλιεία αποτελούν μερικές από τις πιο σημαντικές απειλές για την επιβίωση των ενδημικών ειδών ψαριών.

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών από το 1991 και σε συνεργασία με το γαλλικό ίδρυμα Fondation Tour du Valat παρακολουθεί συστηματικά τους πληθυσμούς των ψαριών, μέσω ετήσιων δειγματοληψιών που πραγματοποιεί τρεις φορές το χρόνο.

Αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι η συγκέντρωση μακροχρόνιων στοιχείων για τις τάσεις των πληθυσμών των ψαριών, καθώς επίσης και η συλλογή επιστημονικής γνώσης και πληροφορίας για τις ανάγκες και την οικολογία των ενδημικών ψαριών. Επιπλέον έχει εκδώσει δύο Σχέδια Δράσης για την προστασίας της ενδημικής μπράνας (1996) και της ενδημικής πέστροφας (2008).

Το πρόγραμμα LIFE+ Ενημέρωση & Επικοινωνία (2010-2013) «Ψάρια, Αλιεία & Ευρωπαϊκή Πολιτική στη λεκάνη των Πρεσπών» υλοποιείται από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και συγχρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει στη σπάνια ιχθυοπανίδα και στις απειλές για την επιβίωση των ψαριών, αλλά και παράλληλα να ενθαρρύνει ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην προστασία της.

Σχόλια