Χρυσός-Χαλκιδική: τι λέει το ΥΠΕΚΑ για περιβαλλοντική καταστροφή-οικονομικά οφέλη

3
232

Τους κύριους άξονες της μεταλλευτικής και εξορυκτικής πολιτικής στην Ελλάδα παρουσίασε ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Ασημάκης Παπαγεωργίου απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θράκης.

Αναφορικά με τον χρυσό στη Χαλκιδική, ο κ. Παπαγεωργίου έκανε λόγο για επενδύσεις 1δισ. Ευρώ, δημιουργία 1.300 άμεσων θέσεων εργασίας και δημιουργία τριπλάσιων έμμεσων θέσεων εργασίας (4.000), αλλά και περιορισμένες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι κάτοικοι και φορείς της περιοχής αντιδρούν κάνοντας λόγο για καταστροφή αρχαίων οικοσυστημάτων όπως το Δάσος στις Σκουριές Χαλκιδικής και ελάχιστα αν όχι μηδενικά οικονομικά οφέλη για το ελληνικό Δημόσιο και την τοπική κοινωνία.

Αναλυτικότερα, ο κ. Παπαγεωργίου δήλωσε τα εξής:

«Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της ΕΕ που διαθέτουν σημαντικό ορυκτό πλούτο, μοναδικό τόσο σε ποιότητα, όσο και σε ποσότητα και ποικιλία ορυκτών. Αυτό μπορεί να είναι ευρύτερα γνωστό αλλά αν λάβει κανείς υπόψη τη μικρή έκταση της χώρας μας, ίσως να είμαστε αναλογικά στην κορυφή των πλέον προικισμένων με φυσικό πλούτο χωρών.

· Για να κατανοήσει κανείς το ιδιαίτερο δημόσιο συμφέρον της ανάπτυξης του ορυκτού μας πλούτου αρκεί μόνο να αναλογιστεί ότι σήμερα απασχολούνται άμεσα περίπου 23.000 εργαζόμενοι και υπάρχουν ακόμη περισσότερες από 100.000 έμμεσες θέσεις εργασίας.

· Η εποχή που έπρεπε να βάλουμε στη ζυγαριά την Ανάπτυξη σε σχέση με την Περιβαλλοντική Ευθύνη έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Η εποχή που έπρεπε να επιλέξουμε ανάμεσα σε χιλιάδες θέσεις εργασίας ή στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, μας έχει προσπεράσει. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι πια πραγματικότητα! Και όποιος δεν το αναγνωρίζει αυτό, είτε δεν έχει μελετήσει την εξέλιξη του μεταλλευτικού κλάδου είτε εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες. Το νομικό πλαίσιο, οι πολιτικές, οι πρακτικές, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η διεθνής εμπειρία και βεβαίως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί διασφαλίζουν αυτά ακριβώς.

· Αντικρίζουμε καθημερινά το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει για επενδύσεις στη χώρα μας: Ενδιαφερόμαστε για πολύτιμα επενδυτικά κεφάλαια που θα εισαχθούν, θα φέρουν τεχνογνωσία, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και πρόσθετο πλούτο στην πραγματική οικονομία. Εμείς έχουμε το όραμα και βεβαίως την πολιτική βούληση για ένα σαφές αναπτυξιακό πλάνο που θα υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και κίνητρα για επενδύσεις, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε παραγωγικού τομέα. Θα διασφαλίζει το σεβασμό προς το περιβάλλον, την ισόρροπη ανάπτυξη και ταυτόχρονα τους νόμους της οικονομίας.

· Στόχος μας είναι να άρουμε την προκατάληψη, πως η ιδιωτική πρωτοβουλία αντιστρατεύεται το δημόσιο συμφέρον και πως η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου συνεπάγεται την οποιαδήποτε περιβαλλοντική έκπτωση. Στο πλαίσιο αυτό, προτάσεις και επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις περιβαλλοντικές και οικονομοτεχνικές προϋποθέσεις και την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, αξιολογούνται σοβαρά και υπεύθυνα.

· Εφαρμόζοντας ένα σκληρό, αξιόπιστο πρότυπο στην αξιολόγηση και την αδειοδότηση των εξορυκτικών επιχειρήσεων ενθαρρύνουμε την επενδυτική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα όμως, εξασφαλίζουμε την απόλυτη διαφάνεια, το δημόσιο συμφέρον και τη μέριμνα για το περιβάλλον.

· Δεν είναι δυνατόν κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια να αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από όσους συνεχίζουν να θεωρούν πως η Ελλάδα μπορεί να επιβιώσει χωρίς να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματά της. Από όσους επίσης, θέλουν να κρατήσουν μακριά τον ανταγωνισμό, να μην απολέσουν παγιωμένα συμφέροντα, να απαξιώσουν τον πλούτο της Ελλάδας και να σταθούν εμπόδιο στις ευκαιρίες που διανοίγονται, κυρίως για τη νέα γενιά!

· Κανείς δεν αμφισβητεί πλέον ότι η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί πραγματικά μία βιώσιμη «πλουτοπαραγωγική δεξαμενή» μετάλλων, με πλέον των 20 δισ. ευρώ συνολική μεταλλική αξία με βάση τις τρέχουσες τιμές σε περιεχόμενα μέταλλα των κοιτασμάτων που απαντώνται στο υπέδαφός της.Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τη σημερινή κατάσταση, όπου σε πολλές περιπτώσεις το αποθεματικό αυτό δυναμικό παραμένει, είτε ανεκμετάλλευτο, είτε με μικρό βαθμό αξιοποίησης και καθετοποίησης της παραγωγής του. Είναι προς το συμφέρον της χώρας μας η αλλαγή της παρούσας κατάστασης με κατεύθυνση την προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων στο μεταλλευτικό τομέα και εκεί προσανατολίζεται και η πολιτική μας.

· Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» προβλέπει την καθετοποιημένη εκμετάλλευση των 220 τόνων χρυσού και άλλων μετάλλων από τα κοιτάσματα Ολυμπιάδας, Μαύρων Πετρών (Στρατωνίου/Στρατονίκης) και Σκουριών στην Χαλκιδική.

Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά της επένδυσης είναι:

1) Επενδύσεις 1δις €, συνολικό λειτουργικό κόστος 3,3 δις €, έσοδα 5,9 δις € και χρόνο ζωής 32 έτη.

2) Δημιουργία 1.300 άμεσων θέσεων εργασίας.

3) Δημιουργία τριπλάσιων έμμεσων θέσεων εργασίας (4.000). Δηλαδή, συνολικά 5500-6000 θέσεις εργασίας σε περιοχή πολύ υψηλής ανεργίας. Η επένδυση αυτή λοιπόν μειώνοντας τα ποσοστά ανεργίας θα αποτελέσει κυριολεκτικά ανάσα ζωής για την περιοχή.

4) Για τη μεταλλουργική επεξεργασία των συμπυκνωμάτων έχει επιλεγεί η πυρομεταλλουργική μέθοδος της ακαριαίας τήξης (flash smelting). Ο χρόνος σε αυτή την περίπτωση ήταν σαφέστατα με το μέρος μας, καθώς η νέα αυτή τεχνολογία εξασφαλίζει, ότι δεν χρησιμοποιείται κυάνιο για την ανάκτηση του χρυσού. Ενώ είναι σαφές ότι προκύπτει νομική υποχρέωση από την περιβαλλοντική άδεια που δεσμεύει για τη μη χρήση κυανίου στις Σκουριές. Περαιτέρω για την επένδυση στο Κιλκίς έχει προβλεφθεί ως συμβατικός όρος ότι αν χρησιμοποιηθεί κυάνιο, αυτομάτως ο επενδυτής χάνει την άδεια.

5) Ο χώρος επέμβασης όλων των έργων θα είναι ελαχιστοποιημένος λόγω αποκατάστασης των παλαιών χώρων Στρατωνίου και Ολυμπιάδας, υπόγειας εκμετάλλευσης και ενοποιημένης νέας εγκατάστασης αποβλήτων εντός ήδη θιγμένων χώρων από τις μεταλλουργικές δραστηριότητες δεκαετιών.

6) Υπόγεια μεταφορά των εξορυγμένων προϊόντων από τους χώρους εξόρυξης στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας του Μαντέμ Λάκκου, για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και αποφυγή δημιουργίας πρόσθετου φόρτου στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

7) Και βεβαίως σχέδιο αποκατάστασης που περιλαμβάνει ακόμη και διόρθωση των θιγόμενων περιοχών από παλαιότερες επενδύσεις.

· Κατά την υλοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας εξόρυξης το δημόσιο συμφέρον διασφαλίζεται με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για τις περισσότερες δραστηριότητες εξόρυξης και ειδικότερα για όσες εξ αυτών υλοποιούνται σε περιοχές που εντοπίζονται κοιτάσματα μεταλλευτικών ορυκτών, η περιβαλλοντική αδειοδότηση συνίσταται σε έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), κατόπιν υποβολής και αξιολόγησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Για τη συγκεκριμένη επένδυση, πριν την κατάθεση της Μ.Π.Ε. και από τον Απρίλιο του 2006 (σύμφωνα με την σύμβαση), κατατέθηκε Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση, η οποία και εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009. Ενημέρωση είχαν όλοι και μάλιστα πριν την κατάθεση της Μ.Π.Ε., συμμετείχαν και στις διαβουλεύσεις. Υπάρχουν άλλωστε και τα πρακτικά διαβούλευσης του Νομαρχιακού συμβουλίου με τις εκφρασμένες απόψεις – ενστάσεις – παρατηρήσεις που κατέθεσαν οι πολίτες και φορείς εκπροσώπησής τους, καθώς και οι απαντήσεις που έλαβαν αναρτημένα στη Διαύγεια.

Προφανώς, το σύνολο των αιτιάσεων ελήφθησαν υπόψη και αξιολογήθηκαν πριν την έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α. Της δημόσιας διαβούλευσης στο Νομαρχιακό Συμβούλιο (το οποίο εξέδωσε ομόφωνη απόφαση) είχε προηγηθεί άλλη μία στον Πολύγυρο, μια άλλη δε προγραμματισμένη στην Ιερισσό ακυρώθηκε από προπηλακισμούς ομάδας διαφωνούντων, οι οποίοι προτίμησαν διά αυτού του τρόπου να μην μετέχουν στο διάλογο. Το σύνολο της ΜΠΕ είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο από της 27.10.2010 (μετά τον έλεγχο πληρότητας από το ΥΠΕΚΑ), γεγονός που έγινε για πρώτη φορά για ιδιωτική μεταλλευτική επένδυση.

· Σε αυτά τα 6 χρόνια πολλοί άξιοι επιστήμονες και υπάλληλοι αφοσιώθηκαν στη μελέτη και τον σχεδιασμό αυτής της επένδυσης και κυρίως στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος.

· Αυτή η μεγα-επένδυση είναι το ουσιαστικό μεγάλο αντάλλαγμα που πήρε το Δημόσιο μεταβιβάζοντας τα πτωχευμένα μεταλλεία σε νέο φορέα το 2003. Ενώ επιπροσθέτως:

Α. Αποφεύχθηκε η περιβαλλοντική ρύπανση της περιοχής εκ της όξινης απορροής λόγω της αδράνειας των μεταλλείων.

Β. Απορρυπαίνεται, αποκαθίσταται και διασφαλίζεται όλη η περιοχή από τις παλιές προ του 1980 εκμεταλλεύσεις.

Γ. Ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική επίπτωση από τις νέες δραστηριότητες αναφέροντας ενδεικτικά ότι στην επίμαχη περιοχή των Σκουριών, στην οποία θα διενεργηθεί εκτός της υπόγειας και επιφανειακή εκμετάλλευση, θα γίνει επέμβαση σε περίπου 3500 – 4000 στρέμματα συνολικά και η υλοτομία αφορά μόνο στο 0,4 % της δασικής κάλυψης της περιοχής. Για να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος η επέμβαση αφορά στο 0,01% του δρυοδάσους και στο 2,2% του δάσους οξυάς, ενώ δεν θα γίνει καμιά απολύτως παρέμβαση στις καστανιές.

Δ. Περαιτέρω για την προστασία του περιβάλλοντος θα εφαρμοστούν οι πλέον σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων.

Ε. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για το υδατικό ισοζύγιο της περιοχής.

ΣΤ. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι στη χώρας μας ισχύουν τα τέλη των ιδιωτικών μεταλλείων. Συγκεκριμένα με την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 63 του ν.4042/12, περί τελών των ιδιωτικών μεταλλείων κατά το έτος 2013, θα υπάρξει και άλλο επιπλέον σημαντικό άμεσο έσοδο του δημοσίου. Το ύψος των τελών θα καθορισθεί με ΚΥΑ η οποία θα εκδοθεί τις προσεχείς εβδομάδες, ύστερα από διαβούλευση.

· Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από καταγγελία, θεώρησε ότι δόθηκε παράνομη κρατική ενίσχυση στην εταιρία Ελληνικός Χρυσός. Η Ελληνική Δημοκρατία δεν συμφωνεί με την παραπάνω απόφαση και ήδη κατά της απόφασης αυτής της Επιτροπής έχει ασκήσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προσφυγή, αμφισβητώντας τη νομιμότητά της σε σχέση με τους κανόνες της Συνθήκης περί κρατικών ενισχύσεων, την ορθή εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών και την αιτιολογία της.

Είχε υποχρέωση η Ελληνική Δημοκρατία να προβεί στην ενέργεια αυτή όχι βέβαια για να προασπίσει τα συμφέροντα του ιδιώτη, αλλά για να προασπίσει την αξιοπιστία της και την αλήθεια της υπόθεσης αυτής. Άλλωστε, ένα τέτοιο δεδικασμένο θα επηρέαζε αυτόματα πολλές ανάλογες περιπτώσεις, όπως στη ΛΑΡΚΟ για παράδειγμα.

· Το ΥΠΕΚΑ με απόφασή του υποχρέωσε την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ να καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο το συνολικό προς ανάκτηση ποσό εντόκως και έχει ήδη ξεκινήσει η επιστροφή του ποσού στο Δημόσιο Ταμείο.

· Και μόνο λοιπόν το γεγονός, ότι το ελληνικό Δημόσιο διεκδικεί δικαίωση ως προς το κύρος και την αξιοπιστία των αποφάσεών του και όχι βεβαίως για το ζήτημα της αποζημίωσης που επιβλήθηκε στην εταιρεία, αποδεικνύει τα παραπάνω.

· Επί θεμάτων συνθηκών λειτουργίας των μεταλλείων, στην απόφαση έγκρισης της τεχνικής μελέτης του έργου προβλέπεται ότι η παρακολούθηση του έργου και ο έλεγχος της τήρησης των τεθέντων όρων θα γίνεται συστηματικά από την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος (ΕΜΒΕ) και επικουρικά από επιτροπή του Άρθρου 3 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, η οποία θα συσταθεί με απόφασή μας για το σκοπό αυτό, όταν ξεκινήσουν οι εξορυκτικές δραστηριότητες.

· Επί περιβαλλοντικών θεμάτων, εκτός από τους θεσμοθετημένους φορείς Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ΕΜΒΕ κλπ, στην ΑΕΠΟ προβλέπεται και έχει συσταθεί ανεξάρτητη επιτροπή συνεχούς ελέγχου με συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας και επιστημονικών φορέων (Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων). Σε αυτή την επιτροπή, αν το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα και τους καλούμε να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

· Οι πιο πρόσφατοι έλεγχοι μάλιστα τόσο στις Σκουριές όσο και στην Ολυμπιάδα πραγματοποιήθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου και στις 15 Νοεμβρίου 2012 από την ΕΜΒΕ και στις 14 Σεπτεμβρίου και στις 6 Νοεμβρίου 2012 από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος Β.Ελλάδος. Καταθέτω τα αντίστοιχα έγγραφα στα Πρακτικά.

· Για τη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ήδη παραλάβει από την εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.” εγγυητική επιστολή ύψους 50 εκατομμυρίων € για τη διασφάλιση της αποκατάστασης περιβάλλοντος της περιοχής από τη δραστηριότητά της, η οποία εγγυητική προβλεπόταν στην εγκριθείσα ΑΕΠΟ. Είναι η πρώτη φορά που τίθεται τέτοιο ύψος εγγυητικής επιστολής για εξορυκτική δραστηριότητα.

· Το Υ.Π.Ε.Κ.Α έχει ολοκληρώσει τον πρώτο δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για έρευνα και εκμετάλλευση στην περιοχή του Κιλκίς. Δεν υπάρχει, όμως, ακόμη διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ για το Δημόσιο Μεταλλευτικό Χώρο στο Κιλκίς, διότι σεβόμενοι τη διαχρονικότητα, τη συνέπεια και τη συνέχεια της Ελληνικής Πολιτείας, ακόμη και το σχέδιο της σύμβασης δεν θα υπογραφεί αν προηγουμένως δεν εγκριθεί από τη Βουλή των Ελλήνων.

· Πρόκειται δε σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου μας, για μια σύμβαση πραγματικό υπηρέτη του Δημοσίου Συμφέροντος, γιατί για πρώτη φορά από συστάσεως Ελληνικού Κράτους προβλέπει:

1.Μίσθωμα από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή και στο στάδιο των ερευνών.

2. Δεσμευτικούς όρους:

– των στοιχείων της προσφοράς του πλειοδότη και των συμπερασμάτων της δημόσιας διαβούλευσης.

– απαγόρευσης της χρήσης κυανίου στην οποιαδήποτε επεξεργασία του μεταλλεύματος και περιορισμό στη συνολική έκταση επέμβασης.

– υποχρεώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, πέραν της υφιστάμενης νομοθεσίας.

– των δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

3.Απόλυτη προστασία των εξαιρεθέντων υπέρ του Δημοσίου ορυκτών. Με συμβατικό όρο αν υπάρξει, κατά τη λειτουργία του μεταλλείου, διαπίστωση ορυκτού εξηρημένου υπέρ του δημοσίου (π.χ. ΟΥΡΑΝΙΟ), αυτόματα εξαιρείται από τη σύμβαση το τμήμα της περιοχής που θα εντοπιστεί το ορυκτό αυτό.

4.Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης για τη συγκράτηση του πληθυσμού στον τόπο καταγωγής του.

5.Υποχρέωση αναδόχου για την εφαρμογή των περιβαλλοντικά Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, όπως δημοσιοποιούνται από την ΕΕ.

· Είναι εμφανής η παρερμηνεία της πρότασης του Υπουργείου μας για την πιθανή μεταλλευτική δραστηριότητα στο Κιλκίς. Η εκμίσθωση του χώρου στον πλειοδότη δεν συνεπάγεται άμεση έναρξη εξορυκτικών μεταλλευτικών εργασιών, ούτε το επίπεδο της μελέτης του χώρου είναι ικανό να υποστηρίξει την ένταξη της δραστηριότητας σε αναπτυξιακή μελέτη. Τα γνωστά βεβαιωμένα αποθέματα ως έχουν πλησιάζουν αλλά δεν επαρκούν για μια μακρού χρόνου ζωής βιώσιμη επένδυση. Βρισκόμαστε σε στάδιο μεταλλευτικής έρευνας και η εκμίσθωση δίνει την ευκαιρία στην έρευνα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί.

· Το ΙΓΜΕΜ έχει ανακοινώσει πως δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα, πλην του Παρανεστίου του Νομού Δράμας, μεταλλοφορία ουρανίου με αξιόλογο οικονομικό ενδιαφέρον. Εξ άλλου, τα ενεργειακά ορυκτά εξαιρούνται ρητώς του αντικειμένου της εκμίσθωσης και ακόμα και στην περίπτωση που θα ανακαλυφθούν, θα εξαιρεθεί ο χώρος τους από τη μίσθωση.

· Στο πλαίσιο της χάραξης αναπτυξιακής στρατηγικής για τον ορυκτό πλούτο, το ΥΠΕΚΑ προχωρά σε συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να δημιουργήσει ένα ορθολογικό και βιώσιμο επενδυτικό κλίμα. Συγκεκριμένα προχωράμε σε:

1. Καθιερώνεται η υποχρέωση του εκμεταλλευτή για την εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (Best Available Techniques, BAT) κατά την έρευνα, εξόρυξη, απόθεση και διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων. Απαγορεύεται πλέον η εγκατάλειψη, εκφόρτωση ή ανεξέλεγκτη εναπόθεση εξορυκτικών αποβλήτων.

2. Επίσης, συμμετέχουμε σχεδόν σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ που αποσκοπούν στην προώθηση των ορυκτών πρώτων υλών και τη διερεύνηση όλων των παραμέτρων που τις αφορούν με σκοπό να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατό σύγχρονο στοιχείο που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη που τόσο πολύ έχει ανάγκη η χώρα μας στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία.

3. Το θεσμικό πλαίσιο της εξορυκτικής δραστηριότητας απαιτεί παρεμβάσεις προκειμένου να αποτελέσει μια σταθερή σύγχρονη βάση για τις επόμενες δεκαετίες. Συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ή το αργότερο το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους η νομοθεσία που αφορά την εκμετάλλευση των λατομείων αδρανών υλικών, μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών θα έχει εκσυγχρονιστεί και κωδικοποιηθεί σε ένα ενιαίο κείμενο, που θα ενσωματώνει τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις βέλτιστες τεχνικές. Παράλληλα, στο ίδιο ενιαίο κείμενο θα συμπεριληφθούν και διατάξεις εκσυγχρονισμού της μεταλλευτικής νομοθεσίας, με ταυτόχρονη κατάργηση διατάξεων του μεταλλευτικού κώδικα.

4. Άμεση επανεξέταση και ξεκαθάρισμα του καθεστώτος των περίπου 1500 Ιδιωτικών Παραχωρήσεων Μεταλλείων και υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4042/2012 για τα τέλη και τα μισθώματα αυτών.

5. Αύξηση της συμμετοχής της Γεωθερμικής Ηλεκτροπαραγωγής στο ενεργειακό μας μείγμα με τη συνέχιση επενδύσεων για την αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων υψηλής θερμοκρασίας μέσω διεθνών διαγωνισμών και επιτάχυνση των διαδικασιών ενεργοποίησης των επενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη κάνοντας τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις.

6. Τον περασμένο Φεβρουάριο (29/2/12) εξαγγέλθηκε η Εθνική Μεταλλευτική Πολιτική, που ουσιαστικά αποτελεί εξειδίκευση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες στην ελληνική πραγματικότητα. Η Εθνική Μεταλλευτική Πολιτική θα συνοδευτεί πλέον και πολύ σύντομα με συγκεκριμένες δράσεις υλοποίησης.

7. Συμμετοχή στη δράση της Ε.Ε «Σύμπραξη για την Καινοτομία» σχετικά με τις πρώτες ύλες με αντικείμενο «Μη ενεργειακές πρώτες ύλες για μια σύγχρονη κοινωνία» με στόχο τη δημιουργία δράσεων στους τομείς της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της αποκατάστασης του περιβάλλοντος, της αποδοτικότερης χρήσης και της ανακύκλωσης των πρώτων υλών καθώς και της εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων/υποκατάστατων για τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας για την Ε.Ε. ώστε, μέχρι το 2020, να έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα προόδου ως προς την ασφάλεια του εφοδιασμού της, καθώς και την επίτευξη αποτελεσματικής και αειφόρου διαχείρισης των μη ενεργειακών πρώτων υλών στην Ευρώπη.

8. Αξιολόγηση του οικονομικού και αποθεματικού δυναμικού των δημοσίων μεταλλείων της χώρας. Στο ΥΠΕΚΑ συγκροτήθηκε επιτροπή για την αξιολόγηση του οικονομικού και αποθεματικού δυναμικού των δημόσιων μεταλλείων, των εξηρημένων υπέρ του Δημοσίου μεταλλευτικών χώρων και των ήδη ερευνηθέντων λατομικών χώρων βιομηχανικών ορυκτών της χώρας. Η άμισθη αυτή επιτροπή που απαρτίζεται από στελέχη του Υπουργείου και του ΙΓΜΕΜ, θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τέλους του 2013, διερευνώντας όλα τα στοιχεία και μελετώντας ένα αρχείο 150 ετών. Επιδιώκεται η αξιοποίηση από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου πάνω από 10 χώρων που θα αποτελέσουν τη βάση ισάριθμων νέων επενδύσεων στο μεταλλευτικό τομέα.

Έχει ολοκληρωθεί κατ’ αρχήν το έργο της καταγραφής όλων των στοιχείων σχεδόν του 50% των δημόσιων μεταλλευτικών χώρων από τους 100 και πλέον που υπάρχουν σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Είναι η πρώτη φορά από συστάσεως Ελληνικού Κράτους που γίνεται μια τόσο σοβαρή δουλειά τεκμηρίωσης για τον ορυκτό πλούτο της Χώρας μας. Τα αποτελέσματα από την προσπάθεια αυτή θα είναι άμεσα, τόσο στα δημόσια οικονομικά, στην κρίσιμη αυτή συγκυρία, όσο και στην απασχόληση, από την κινητοποίηση όχι μόνο του τομέα του ορυκτού πλούτου, αλλά και συνοδών δραστηριοτήτων.

9. Περαιτέρω αξιοποίηση της ψηφιακής βάσης χωρικών δεδομένων των μεταλλευτικών και λατομικών χώρων της Ελλάδος (www.latomet.gr) και μετεξέλιξή της σε επενδυτικό εργαλείο.

10. Ενίσχυση και θωράκιση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου μας. Συγκεκριμένα το αμέσως προσεχές διάστημα προγραμματίζουμε την αναμόρφωση του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων.

3 Σχόλια

  • Αν για εσάς η αντικειμενική παρουσίαση των απόψεων όλων των πλευρών πάνω στο ζήτημα καθιστά την ιστοσελίδα «φερέφωνο» δεν έχουμε κάτι παραπάνω να σχολιάσουμε.

   Καλή σας ημέρα.

 1. Ο κος Παπαγεωργίου, το μόνο που δεν φαίνεται να έμαθε είναι ότι η εντατική μεταλλεία ΑΠΟΚΛΕΕΙ άλλες οικονομικές δραστηριότητες που συμβαίνει να είναι και αειφόρες. Με μια γενικούρα περί «τηρήσεως περιβαλλοντικών όρων, ξεμπέρδεψε. Μας είπε και το Best Available Technique (BAT) αλλά δεν ξέρει ότι κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η BAT για απόληψη χρυσού είναι η χρήση κυανιούχων.
  Τα έργα και ημέρες του στην ενέργεια δείχνουν καθαρά τις εξαρτήσεις του από το φυσικό αέριο (εισαγόμενο) και συγκεκριμένο όμιλο που κανόνισαν να αρπάζει από το λογαριασμό ΑΠΕ 175 εκατομμύρια ετησίως (μια υπουργική απόφαση χρειάστηκε, του παπακωνσταντίνου…).
  Τι να λέμε τώρα… Απελπισία… Μήπως θα γίνουν έντιμοι, ακόμη και αν τα γράψουμε όλα αναλυτικά;
  ΥΓ. Με το φερέφωνο δεν εννοεί μάλλον τη σελίδα…

Comments are closed.