ΕΛΕΤΑΕΝ: αντιαναπτυξιακό το «περιφερειακό πάρκο» στο Μαίναλο

0
13

«Η αντιαναπτυξιακή ενεργειακή πολιτική που ξεδιπλώνεται από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, βρίσκει το αρμονικό της ταίρι στη «βιομηχανία» παραγωγής σχεδίων χρήσεων γης που ορίζουν αυθαίρετα και αντιεπιστημονικά ζώνες αποκλεισμού της Αιολικής Ενέργειας και των Α.Π.Ε. συνολικά» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός ως προστατευόμενης της περιοχής του όρους Μαινάλου ως Περιφερειακού Πάρκου» είναι το πλέον πρόσφατο παράδειγμα αυτής της προσέγγισης.

Με αφορμή τη διαβούλευση για αυτό το Π.Δ. η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε επιστολή στην ηγεσία του ΥΠΕΚΑ.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει στην επιστολή της ότι «η παραγωγή αυτών των κειμένων στηρίζεται σε μια εξαιρετικά τεχνο-φοβική και συντηρητική αντιμετώπιση των Α.Π.Ε. Το μεγαλύτερο όμως δυστύχημα είναι ότι, πλέον, η φοβική αυτή λογική είναι σε αγαστή αρμονία με την αντιαναπτυξιακή και καταστροφική ενεργειακή πολιτική που εφαρμόζεται, ειδικά σε βάρος της Αιολικής Ενέργειας, μέσω της αυθαίρετης επιβολής αναδρομικών εισφορών και της όρθωσης νέων απίθανων διοικητικών εμποδίων (εγγυητικές επιστολές, φόρος διακράτησης κλπ.) που αυξάνουν το κόστος ανάπτυξης, αγνοούν το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι σε οικονομική κρίση και συνακόλουθα οδηγούν σε συρρίκνωση τις επιχειρήσεις Α.Π.Ε. και στην ανεργία τους εργαζομένους τους

Πέραν αυτής της τραγικής πολιτικής, υπάρχει και η κωμωδία: η περιγραφή των ορίων των ζωνών των περιοχών που υποτίθεται ότι θεσμοθετούνται για την προστασία του περιβάλλοντος, θυμίζει κυνήγι του θησαυρού σε παραμύθι του Πήτερ Παν!

Η οριοθέτηση γίνεται με αναφορά στις γεωργικές καλλιέργειας, στη μορφολογία του εδάφους και στους δρόμους που υπήρχαν πριν από 10 χρόνια όταν συντάχθηκε ο χάρτης το θησαυρού (…δηλαδή η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη) αλλά κανείς δεν ξέρει αν θα υπάρχουν και μετά από 10 έτη! Ωσάν το έτος 2012 να μην υπάρχουν συντεταγμένες ΕΓΣΑ ούτε αεροφωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί να μην προωθηθεί με το Π.Δ. προς έγκριση μια μελέτη που ούτε κατά διάνοια δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3851/2010, δηλαδή:

  • δεν εναρμονίζεται προς το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Α.Π.Ε.
  • δεν έχει λάβει υπόψη τις Α.Π.Ε. και
  • δεν έχει τεκμηριώσει ότι έχει εξασφαλίσει την μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του δυναμικού Α.Π.Ε.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ ελπίζει ότι η μέχρι σήμερα πολιτική του ΥΠΕΚΑ, που χαρακτηρίζεται από την αναστολή της ανάπτυξης της Αιολικής Ενέργειας, οφείλεται σε λάθη σχεδιασμού και σε ανεπαρκή εκτίμηση των μεγάλων οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών ωφελειών της Αιολικής Ενέργειας και όχι σε συνειδητή και επεξεργασμένη επιλογή να συρρικνωθεί ο κλάδος.

Δυστυχώς, επί 7 μήνες μετά την δημοσιοποίηση από το ΥΠΕΚΑ της Έκθεσης του για τις Α.Π.Ε., το ΥΠΕΚΑ δεν έχει κάνει τίποτα για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την άρση των διοικητικών εμποδίων. Αντί αυτού εξαντλεί την εφευρετικότητα του σε ιδέες και μέτρα για να σταματήσει η Ανάπτυξη».

—Η επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ προς το υπουργείο αναφέρει τα κάτωθι:

Θέμα:   Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός ως προστατευόμενης της περιοχής του όρους Μαινάλου ως Περιφερειακού Πάρκου»

Με αφορμή τη διαβούλευση για το εν θέματι σχέδιο Π.Δ. για το Μαίναλο, με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δυστυχώς και το σχέδιο αυτό είναι ένα ακόμα παράδειγμα της «βιομηχανίας» παραγωγής αυθαίρετων και παράνομων ζωνών αποκλεισμού ενάντια στις Α.Π.Ε., η οποία συνεχίζεται. Η παραγωγή αυτών των κειμένων στηρίζεται σε μια εξαιρετικά τεχνο-φοβική και συντηρητική αντιμετώπιση των Α.Π.Ε.

Το μεγαλύτερο όμως δυστύχημα είναι ότι, πλέον, η φοβική αυτή λογική είναι σε αγαστή αρμονία με την αντιαναπτυξιακή και καταστροφική ενεργειακή πολιτική που εφαρμόζεται, ειδικά σε βάρος της Αιολικής Ενέργειας, μέσω της αυθαίρετης επιβολής αναδρομικών εισφορών και της όρθωσης νέων απίθανων διοικητικών εμποδίων (εγγυητικές επιστολές, φόρος διακράτησης κλπ.) που αυξάνουν το κόστος ανάπτυξης, αγνοούν το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι σε οικονομική κρίση και συνακόλουθα οδηγούν σε συρρίκνωση τις επιχειρήσεις Α.Π.Ε. και στην ανεργία τους εργαζομένους τους.

Η ανάγνωση του σχεδίου Π.Δ. για την περιοχή του Μαινάλου είναι πλήρως αποκαρδιωτική και όχι μόνο επιβεβαιώνει την αβελτηρία των αρμόδιων φορέων του Υπουργείου, αλλά δηλώνει και οπισθοδρόμηση.

Α] Καταρχήν μας είναι αδιανόητο το έτος 2012, όταν κάθε Έλληνας πολίτης είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει για υποθέσεις του, στις αρμόδιες Υπηρεσίες τοπογραφικά σχέδια συνταγμένα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87), τα όρια μιας φυσικής περιοχής να ορίζονται μόνο περιγραφικά με φράσεις όπως «…Ακολουθώντας στη συνέχεια την τελευταία οδό στα επτακόσια περίπου μέτρα στρέφεται λοξώς αριστερά και ακολουθεί την οδό … και μετά από μήκος χιλίων εκατόν πενήντα μέτρων στρέφεται λοξώς δεξιά ακολουθώντας ενδιάμεση παράλληλη σχετικά οδό προς την οδό … και κλείνει στο αρχικό σημείο του ελιγμού πριν το Νοσοκομείο της Τρίπολης».

Τη στιγμή που στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κτηματολογίου υπάρχουν διαθέσιμες για κάθε Έλληνα πολίτη πρόσφατες αεροφωτογραφίες υψηλής ανάλυσης για όλη την επικράτεια, είναι τουλάχιστον  προκλητικό να αναφέρεται: «Το όριο της Β1 υποζώνης καθίσταται αδύνατο να περιγραφεί με φυσικά όρια και απεικονίζεται στο χάρτη των ζωνών προστασίας βάσει του χάρτη βλάστησης, ο οποίος προέκυψε από τις αεροφωτογραφίες της περιοχής και τους ορθοφωτοχάρτες που είχαν διαθέσιμους οι μελετητές. Ως εκ τούτου το πολύπλοκο μωσαϊκό που εμφανίζουν τα δάση της ελάτης και των δασικών εκτάσεων κυρίως στα όρια εξάπλωσής τους δεν επιτρέπει την περιγραφή των ορίων με σταθερά μη αμφισβητήσιμα όρια (οδούς- ρέματα- αυχένες-κορυφές). Το όριο εντέλει ακολουθεί τα φυσιογνωμικά κριτήρια της επικρατούσας βλάστησης και γίνεται περισσότερο σαφές στα όρια των γεωργικών καλλιεργειών υφιστάμενων και εγκαταλειμμένων. Σε περίπτωση αμφισβητήσεων θα πρέπει να προσφεύγουν οι αντίδικοι σε φωτοερμηνεία και να αντιμετωπίζεται το θέμα κατά περίπτωση. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο χάρτης σχεδιασμού των προτεινόμενων ορίων … δεν επιτρέπει μεγαλύτερη ακρίβεια…».

Τα όρια της φυσικής περιοχής μοιάζουν μάλλον με κυνήγι θησαυρού και σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ από τα ενδεικτικά αποσπάσματα που παρατέθηκαν παραπάνω, το σίγουρο είναι ότι θα δημιουργηθεί σωρεία περιπτώσεων ταλαιπωρίας του διοικούμενου αλλά και της Διοίκησης.

Και στον πιο καλοπροαίρετο αναγνώστη δίνεται η εντύπωση ότι δεν έγινε καμία ουσιαστική επεξεργασία στο Σχέδιο Π.Δ που περιελάμβανε η ΕΠΜ για την περιοχή που εκπονήθηκε το 2003, ως όφειλε να γίνει λόγω της παρέλευσης μίας δεκαετίας και πλήθους νομοθετημάτων που μεσολάβησαν.

Β] Αναφορικά με τις πρόνοιες του Π.Δ για τα έργα Α.Π.Ε., για άλλη μία φορά δεν ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3851/2010 και προωθείται προς έγκριση μια μελέτη που ούτε κατά διάνοια δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, δηλαδή:

  • δεν εναρμονίζεται προς το ΕΠΧΣ & ΑΑ – Α.Π.Ε.
  • δεν έχει λάβει υπόψη τις Α.Π.Ε. και
  • δεν έχει τεκμηριώσει ότι έχει εξασφαλίσει την μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του δυναμικού Α.Π.Ε.

Αντίθετα ορίζονται και πάλι αυθαίρετα, αντιεπιστημονικά και παράνομα ζώνες αποκλεισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι παρουσιάζεται το οξύμωρο σε μία Ζώνη Προστασίας (Α2) να επιτρέπονται μικρά έργα Α.Π.Ε. (χωρίς να ορίζεται το «μικρά»), ενώ στη Ζώνη Οικοανάπτυξης δεν επιτρέπονται καθόλου έργα Α.Π.Ε.

Κύριοι Υπουργοί,

Η μέχρι σήμερα πολιτική του ΥΠΕΚΑ χαρακτηρίζεται από την αναστολή της ανάπτυξης της Αιολικής Ενέργειας. Ελπίζουμε ότι αυτό οφείλεται σε λάθη σχεδιασμού και σε ανεπαρκή εκτίμηση των μεγάλων οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών ωφελειών της Αιολικής Ενέργειας και όχι σε συνειδητή και επεξεργασμένη επιλογή να συρρικνωθεί ο κλάδος.

Αν η εκτίμησή μας είναι ορθή, παρακαλούμε θερμά για τη συνδρομή Σας, στην εναρμόνιση των αρμόδιων φορέων του Υπουργείου Σας, που επεξεργάζονται τα σχέδια Π.Δ για τις φυσικές περιοχές της Χώρας, με τις διατάξεις του ν.3851/2010 και του ΕΠΧΣ&ΑΑ-ΑΠΕ, ώστε να παύσουν τα θεσμικά αυτά εμπόδια στην ανάπτυξη των έργων Α.Π.Ε.  Το αίτημά μας αυτό είναι γενικό, αφορά όλες τις εκπονούμενες ΕΠΜ, σχέδια διαχείρισης και σχέδια χρήσεων γης και δεν αφορά προφανώς μόνο την περιοχή του Μαίναλου.

Καλούμε να εφαρμοστεί επιτέλους το Σχέδιο Δράσης που το ΥΠΕΚΑ περιέλαβε στην Έκθεση που υπέβαλε προς την Τρόικα στο πλαίσιο του Μνημονίου ΙΙ (Απρίλιος 2012). Στην Έκθεση αυτή έχει περιληφθεί η σχετική Δράση ΧΠ.3 με το ακόλουθο περιεχόμενο:

α/α Εμπόδιο/Πρόβλημα Είδος Δράσης Περιεχόμενο Δράσης 
ΧΠ.3 Ανεπαρκής εφαρμογή του αρ. 9 του ν. 3851/2010 για τον τρόπο εκπόνησης ή την αναθεώρηση σχεδίων χρήσεων γης Εγκύκλιος Εγκύκλιος για τη διαδικασία και τον τρόπο διασφάλισης ότι τα εκπονούμενα ή αναθεωρούμενα σχέδια χρήσεων γης, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του αρ. 9 του ν. 3851/2010 ως προς τις Α.Π.Ε. Η διαδικασία θα προβλέπει εμπλοκή και κρίσιμο ρόλο για την Υπηρεσία Α.Π.Ε.

Η υλοποίηση όλων των Δράσεων της Έκθεσης του Απριλίου 2012 θα έπρεπε να έχει δρομολογηθεί εδώ.

Σχόλια