ETEπ: 370 εκατ. ευρώ για την προστασία του κλίματος και την οικονομία της γνώσης στην Ελλάδα

0
10

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορηγεί χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 370 εκατ. ευρώ για την προστασία του κλίματος και την οικονομία της γνώσης στην Ελλάδα:

*130 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στη ΔΕΗ για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και απόδοσης στην Ελλάδα. Τα κεφάλαια που χορηγεί η ΕΤΕπ προορίζονται για τη νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη, ένα υπερσύγχρονο έργο που θα δώσει ώθηση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον στην Ελλάδα. Με δάνειο αυτό, το οποίο αποτελεί συνέχεια προηγούμενων δανείων της ΕΤΕπ για τον σταθμό της Μεγαλόπολης, η συνολική χρηματοδότηση της ΕΤΕπ για το έργο αυτό μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 280 εκατ. ευρώ.

*100 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) για την αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων ανά τη χώρα. Το δάνειο αυτό αποτελεί τη δεύτερη δόση από μια χρηματοδοτική διευκόλυνση συνολικού ύψους 200 δισ. ευρώ. Η πρώτη δόση υπεγράφη τον Οκτώβριο 2010. Με το δάνειο θα χρηματοδοτηθούν η κατασκευή ή ανακαίνιση 84 σχολείων και 31 αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, καθώς και ο εξοπλισμός περίπου 14 000 δημόσιων σχολείων. Η αύξηση των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και η βελτίωση της ποιότητας των σχολείων είναι βασικοί στόχοι της ελληνικής πολιτικής για την παιδεία.

*Ένα δάνειο ύψους 140 εκατ. ευρώ υπεγράφη με την Alpha Bank S.A (ALPHA BANK) για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και επιχειρήσεων ενδιάμεσου μεγέθους (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) στην Ελλάδα.  Οι ΜΜΕ και οι  επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ελληνική οικονομία. Το δάνειο της ΕΤΕπ, σε συνδυασμό με την ALPHA BANK, θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, αλλά και κεφαλαίου κίνησης. Οι χρηματοδοτήσεις θα χορηγούνται για νέες επενδύσεις ή για τον εκσυγχρονισμό/επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κυρίως  στους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του τουρισμού, καθώς και για έργα υποδομής μικρού και μεσαίου μεγέθους. Οι ΜΜΕ και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό για επενδύσεις ύψους κάτω των 25 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Dario Scannapieco, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ αρμόδιος, μεταξύ άλλων, για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στην Ελλάδα, δήλωσε τα εξής: «Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε την Ελλάδα. Τα νέα δάνεια, ύψους 370 εκατ. ευρώ, που υπογράφουμε για ενεργειακές επενδύσεις, για σχολεία και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα συμβάλουν στην ανάπτυξη δύο βασικών τομέων στη χώρα και θα δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάκαμψη.

Η δραστηριότητά μας στην Ελλάδα επικεντρώνεται κυρίως στις οικονομικές και κοινωνικές υποδομές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η επιτυχία της ανάκαμψης στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις επιχειρήσεις μικρού μεγέθους. Θα ενεργήσουμε δυναμικά για να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ να ξεπεράσουν την κρίση.  Η δράση μας ενισχύεται μέσα από τη συνεργασία μας με τις τράπεζες εταίρους μας στην Ελλάδα, στις οποίες περιλαμβάνεται η ALPHA BANK. Στην παρούσα συγκυρία πρέπει να εργαστούμε από κοινού για την αποκατάσταση της ανάπτυξης, η οποία μπορεί να προέλθει μόνο από βιώσιμες επενδύσεις και δυναμικές επιχειρήσεις που προάγουν την καινοτομία και δημιουργούν ευκαιρίες».

Τα τελευταία χρόνια, οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ για τον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα αφορούσαν κυρίως τη διασφάλιση βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού, τη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και την προαγωγή της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μεταξύ των σημαντικότερων έργων που έχει χρηματοδοτήσει η ΕΤΕπ στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται: (i) η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στο Αλιβέρι και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου της ΔΕΗ με πολυάριθμες επενδύσεις για την ενίσχυση και επέκταση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο της χώρας, (ii) έργα της ΔΕΠΑ που ανήκουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα προτεραιότητας, και ειδικότερα επενδύσεις στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, χάρη στις οποίες ενισχύθηκε η δυναμικότητα του σταθμού και ενισχύθηκε η ασφάλεια εφοδιασμού, (iii) η κατασκευή του αγωγού αερίου υψηλής πίεσης που θα συνδέει την Κομοτηνή με την Αλεξανδρούπολη και με το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου της Τουρκίας και (iv) έργα κατασκευής αιολικών πάρκων, τα οποία προάγουν την πολιτική της ΕΕ και της Ελλάδας για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Στον τομέα των εκπαιδευτικών υποδομών, οι μέχρι σήμερα χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ ανέρχονται συνολικά σε 800 εκατ. ευρώ. Ένα πρώτο δάνειο, ύψους 400 εκατ. ευρώ, είχε υπογραφεί με τον ΟΣΚ το 2001 για επενδύσεις, κυρίως στην Αττική, με σκοπό την κατάργηση της διπλοβάρδιας στα σχολεία. Το 2006 υπεγράφη δεύτερο δάνειο, ύψους 200 εκατ. ευρώ, για επενδύσεις στο σύνολο της χώρας. Η χρηματοδοτική διευκόλυνση ύψους 200 εκατ. ευρώ που υπεγράφη το 2010 και σήμερα, επίσης καλύπτει όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Οι χρηματοδοτήσεις κατευθύνθηκαν στον ΟΣΚ, ο οποίος από το 1962 είναι ο κύριος αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη των σχολικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα. Ο ΟΣΚ, ο οποίος το 1998 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, διαθέτει εμπειρία και χαίρει υπόληψης. Στο δελτίο του προγράμματος του ΟΟΣΑ για τα εκπαιδευτικά κτίρια, ο ΟΣΚ επαινείται για την ικανότητά του να συμβάλλει στην προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης παίζουν καίριο ρόλο στην ελληνική οικονομία. Για τον λόγο αυτό, κατά την τελευταία πενταετία η στήριξη των ΜΜΕ στην Ελλάδα ήταν ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της ΕΤΕπ, η οποία χορήγησε για τις επιχειρήσεις αυτές περίπου 1,5 δισ. ευρώ, σε συνεργασία με όλες τις σημαντικές ελληνικές τράπεζες.

Η ΕΤΕπ υποστήριζε ανέκαθεν τις ΜΜΕ. Τα τελευταία χρόνια, όμως, εφάρμοσε ένα νέο χρηματοδοτικό σχήμα, για την αντιμετώπιση της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Το σχήμα αυτό διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε πιστώσεις, καθώς  χαρακτηρίζεται από αυξημένη ευελιξία και  απλοποιημένες διαδικασίες, ενώ, παράλληλα, απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια από τις τράπεζες εταίρους της ΕΤΕπ, οι οποίες πρέπει να ενημερώνουν με σαφήνεια τους πελάτες τους σχετικά με τις βελτιώσεις που επιφέρουν τα δάνεια της ΕΤΕπ στους όρους χρηματοδότησής τους: μεγαλύτερες διάρκειες, πιο ευέλικτοι όροι εκταμίευσης και χαμηλότερα επιτόκια.

Σχόλια