Απορρίμματα: προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί για 4 μονάδες στην Αττική – Έργα 1,2 δισ. Ευρώ

0
6

Προκηρύχθηκαν και οι τέσσερις διαγωνισμοί για την υλοποίηση των τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας στερεών αστικών αποβλήτων στην Αττική με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, κατόπιν των αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ στις 25 Οκτωβρίου 2012 και των σχετικών ανακοινώσεων του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη,

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), και οι διαγωνισμοί διεξάγονται με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Οι προθεσμίες υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι:

1.Για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Βορειοανατολικής Αττικής: 22 Ιανουαρίου 2013

2.Για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Νοτιοανατολικής Αττικής: 24 Ιανουαρίου 2013

3.Για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Δυτικής Αττικής (Άνω Λιόσια): 29 Ιανουαρίου 2013

4.Για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Δυτικής Αττικής (Φυλή): 5 Φεβρουαρίου 2013

Οι ιδιωτικοί φορείς που θα επιλεγούν θα αναλάβουν τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων για την οποία θα επιλεγεί ο καθένας, για διάστημα 27 ετών.

Το ύψος των επενδύσεων για τα έργα ανέρχεται σε περίπου 350 εκατ. Eυρώ, ενώ η συνολική αξία των συμβάσεων (υποδομές, λειτουργία, συντήρηση) ανέρχεται σε περίπου 1,2 δισ. Ευρώ.

Οι τέσσερις μονάδες θα έχουν συνολικά δυναμικότητα διαχείρισης έως 1,3 εκατ. τόνων απορριμμάτων ετησίως.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες επιτρέπουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων, της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Η ανοιχτή τεχνολογία ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των διαγωνιζομένων και την επιλογή της βέλτιστης λύσης.

Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων.

Στα έργα αυτά θα αξιοποιηθούν και κοινοτικοί πόροι από το ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση του 40-60% του κόστους του κάθε έργου.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαγωνιστικές διαδικασίες για άλλα πέντε έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων σε Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, Σέρρες.

Σχόλια