Πετρέλαιο-φυσικό αέριο αξίας 427 δισ. Ευρώ στην Ελλάδα λέει η Deutsche Bank

0
75

Σε 427 δισ. Ευρώ αποτιμά τα αποθέματα υδρογονανθράκων, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, που βρίσκονται στο ελληνικό υπέδαφος η γερμανική κεντρική τράπεζα, Deutsche Bank.

Το καθαρό όφελος για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε 214 δισ. Ευρώ από τους Γερμανούς της Deutsche Bank ή αλλιώς 107% του ΑΕΠ.

Η παραπάνω εκτίμηση έγινε με γνώμονα τη διεθνή πρακτική που υπολογίζει ότι το 25% των εσόδων ενός κοιτάσματος αφορά στο κόστος εξόρυξης και διάθεσης, το 25% το περιθώριο κέρδους των εταιρειών που το εκμεταλλεύονται και το υπόλοιπο 50% καταλήγει στο δημόσιο ταμείο.

Η έκθεση θεωρεί το 2013 ως κομβικό σημείο, αφού υπογραμμίζει ότι τότε θα ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα των σεισμικών ερευνών που ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα και θα αρχίσουν οι διαδικασίες των διαγωνισμών για τον εντοπισμό των υδρογονανθράκων, σε περίπτωση βέβαια θετικής έκβασης των προκαταρκτικών ερευνών.

Τα βασικά σημεία της έκθεσης της Deutsche Bank περιλαμβάνουν τα εξής:

* αν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις για τους υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης, η Ελλάδα θα αναδειχθεί σε 15η χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου παγκοσμίως,
* χρειάζονται κατά μέσον όρο 8 – 10 χρόνια για να αρχίσει η εμπορική εκμετάλλευση του κοιτάσματος να παράγει χρηματοροές, δηλαδή από το 2020, όταν το χρέος υποτίθεται ότι θα ανέρχεται σε 120% του ΑΕΠ.

*τα μελλοντικά έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα μπορούσαν να δεσμευτούν σε ένα ειδικό ταμείο για την απόσβεση του χρέους.

* το επενδυτικό ρίσκο για τις εταιρείες, που θα εμπλακούν στην έρευνα και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων είναι περιορισμένο καθώς συνηθίζουν να λειτουργούν σε καθεστώτα αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας.

* κίνδυνος αποτυχίας της προσπάθειας ανάταξης της οικονομίας καθώς μπορεί να καταγραφούν μεγάλες εισροές ξένων κεφαλαίων σε ένα μόνο τομέα και η υπόλοιπη οικονομία να παραμείνει μη ανταγωνιστική.

Η έκθεση της Deutsche Bank επισημαίνει την εξάρτηση της χώρας μας από την εισαγωγή υδρογονανθράκων, αφού το 2011 οι εισαγωγές ενέργειας ανήλθαν στα 11 δισ. ευρώ ή κοντά στο 5% του ΑΕΠ.

econews

Σχόλια