Μικρές Ανεμογεννήτριες: το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ – Οι περιορισμοί

0
46

Σε ειδικό πρόγραμμα αντίστοιχο με εκείνο που ισχύει για τα οικιακά φωτοβολταϊκά θα ενταχθεί η εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ που κατατέθηκε χτες σε διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα προβλέπει την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών για σταθμούς συνολικής ισχύος μέχρι 50 kW σε γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις, που εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο διανομής.

Σημειώνεται πως κάθε εγκατάσταση και σύνδεση μικρής ανεμογεννήτριας με το δίκτυο θα γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο του Ειδικού αυτού προγράμματος.

Επίσης, με το νέο νομοσχέδιο και όσον αφορά στις μικρές ανεμογεννήτριες προβλέπεται ο συμψηφισμός παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον ίδιο χώρο στον οποίο έχει εγκατασταθεί το σύστημα.

Η αδειοδοτική διαδικασία, o τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, καθώς και η τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας από μικρές ανεμογεννήτριες θα αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστής Υπουργικής Απόφασης, εφαρμοστικής του νόμου.

Όσον αφορά την τιμολόγηση, η τιμή των 250 Ευρώ/MWh που προβλέπεται στο ν.3468/2006 αναμένεται να μην ισχύσει και σε κάθε περίπτωση θα καθοριστεί από την ισχύ της μικρής ανεμογεννήτριας και την απόσταση από το δίκτυο.

Για τις μικρές ανεμογεννήτριες ισχύος έως και 50 kW, παραμένει σε ισχύ η απαλλαγή από την υποχρέωση λήψης άδειας ηλεκτροπαραγωγής, όχι όμως και για τα μεγαλύτερα συστήματα ισχύος 50 Kw-100 kW, που πλέον υποχρεούνται να λάβουν τη σχετική άδεια.

—Οι περιορισμοί

Όσον αφορά στους περιορισμούς στην αποδοχή αιτημάτων εγκατάστασης για μικρές ανεμογεννήτριες που προβλέπει το νομοσχέδιο αναφέρονται οι εξής:

– Καταστρατηγούνται οι διατάξεις για την εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή την υπαγωγή σε διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή την αντιστοίχιση σε κατηγορία τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας.

– Δεν γίνονται δεκτά περισσότερα από δύο αιτήματα για προσφορά σύνδεσης ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ανά φορείς στη μετοχική ή εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ποσοστό άνω του 50%.

-Δεν γίνονται δεκτά αιτήματα για προσφορά σύνδεσης σε μικρές ανεμογεννήτριες απομακρυσμένες από τα δίκτυα διανομής θέσεις, για τη σύνδεση των οποίων απαιτείται, σε ευθεία απόσταση, ανάπτυξη νέου δικτύου μέσης τάσης μήκους άνω των χιλίων μέτρων.

econews

Σχόλια