Ενεργειακή βιωσιμότητα: βελτιώνει τη διεθνή της θέση η Ελλάδα

0
14

H Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της στον  σύνθετο «Δείκτη Ενεργειακής Βιωσιμότητας» που καταρτίζει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας (World Energy Council-WEC).

Συγκεκριμένα, το 2012 η χώρα μας κατέλαβε την 44η θέση έναντι της 52ης το 2011 και της 44ης το 2010. Όσον αφορά τις επιμέρους παραμέτρους, που συνιστούν τον εν λόγω δείκτη, η Ελλάδα φέτος κατέλαβε τις εξής θέσεις ανά τομέα: – Ενεργειακή ασφάλεια: 43η έναντι 63ης θέσης το 2011 και 50ής το 2010 (σαφής βελτίωση σε σχέση με πέρυσι).

– Κοινωνική (ενεργειακή) ισότητα: 23η έναντι 16ης θέσης το 2011 και 10ης το 2010 (συνεχής επιδείνωση).

– Περιβαλλοντικές (ενεργειακές) επιπτώσεις: 76η έναντι 83ης θέσης το 2011 και 86ης το 2010 (αργή αλλά σταθερή βελτίωση).

Αιτία της αναβάθμισης της χώρας μας είναι σύμφωνα με την έκθεση η ισχυρότερη ενεργειακή ασφάλεια, που βελτιώθηκε όσον αφορά όλες τις επιμέρους παραμέτρους (με εξαίρεση τα πετρελαϊκά αποθέματα που εμφάνισαν μικρή μείωση).

Αδύναμο σημείο είναι το χαμηλό ποσοστό της εγχώριας παραγωγής σε σχέση με την συνολική ενεργειακή προσφορά, που μεταφράζεται σε υψηλές εισαγωγές υδρογονανθράκων της τάξης του 5% επί του ΑΕΠ.

Στον τομέα της κοινωνικής ισότητας, οι πολίτες έχουν ικανοποιητική πρόσβαση στην ενέργεια, παρά την αυξημένη του τιμή.

Σχετικά με το περιβαλλοντικό «αποτύπωμα» της ενέργειας στην Ελλάδα, οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες έχουν περιορίσει τις εκπομπές ρύπων.

Όπως αναφέρει η μελέτη, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα προέρχεται από συμβατικά θερμοηλεκτρικά εργοστάσια (86%), ενώ συνεισφέρουν επίσης η υδροηλεκτρική ενέργεια (11%) και οι λοιπές ανανεώσιμες πηγές (4%). Η έκθεση ακόμα αναφέρει, ότι ο τομέας ενέργειας συμβάλλει κατά 17,9% στο ΑΕΠ της χώρας, ενώ οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι 8,98 μετρικοί τόνοι ανά κεφαλή.

Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Ενεργειακού Συμβουλίου, που εδρεύει στο Λονδίνο, οι δέκα πρώτες χώρες από άποψη ενεργειακής βιωσιμότητας είναι κατά σειρά οι εξής: Σουηδία, Ελβετία, Καναδάς, Νορβηγία, Φινλανδία, Νέα Ζηλανδία, Δανία, Ιαπωνία, Γαλλία και Αυστρία.

Συγκριτικά με την Ελλάδα, η Πορτογαλία κατέλαβε το 2012 την 25η θέση, η Βουλγαρία την 38η, η Αλβανία την 40ή, η Κύπρος την 49η και η Τουρκία την 64η.

Σχόλια