Η ΕΕ προς κατάργηση των επιδοτήσεων στον άνθρακα – Τι είπε ο Παπαγεωργίου στις Βρυξέλλες

0
9

Το ζήτημα των επιδοτήσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απασχολεί τους υπουργούς Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι ζητούν μια «μη δεσμευτική» γνωμοδότηση από την Κομισιόν στο πλαίσιο των συζητήσεων για τους νέους πολιτικούς στόχους μετά το 2020.

Συγκεκριμένα οι υπουργοί ζήτησαν μέσω ανεπίσημου εγγράφου από την Κομισιόν να παρουσιάσει μία «μη δεσμευτική κατευθυντήρια γραμμή για την περαιτέρω βελτίωση των εθνικών συστημάτων υποστήριξης».

Μάλιστα, η Ευρώπη εξετάζει πλέον σοβαρά το ζήτημα του εξορθολογισμού και της σταδιακής κατάργησης των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιζήμιων επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δίνονται στα ορυκτά καύσιμα.

Οι τρεις βασικοί στόχοι για την πράσινη ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά 20%, την αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύνολο των ενεργειακών μορφών κατά 20% και την αύξηση εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% λήγουν το 2020.

—Παρέμβαση Παπαγεωργίου στο συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ

Στο συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ συμμετείχε και ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, Ασημάκης Παπαγεωργίου.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε τα παρακάτω:

“Σε συνέχεια του παραπάνω πολύ σημαντικού έργου που έχει ήδη επιτευχθεί σε κάθε επιμέρους τομέα ενεργειακής πολιτικής, επείγει η επίτευξη προόδου στα ακόλουθα σημεία:

Η προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας, όπως αυτή εκφράστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011, θα πρέπει να διατηρήσει την κεντρική θέση στους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς είναι βέβαιο ότι η τελευταία αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις παράγοντες επίτευξης των στόχων μας για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα.

Αναφορικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η πλήρης χρήση όλων των εργαλείων της Οδηγίας για τις ΑΠΕ, όπως των προβλεπομένων από αυτήν μηχανισμών συνεργασίας, καθώς και ο εντοπισμός και η άρση των εμποδίων διασυνοριακής (φυσικής) ροής ηλεκτρικής ενέργειας στα σχετικά σχήματα υποστήριξης. Υπό αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζω ότι η χώρα μας επιθυμεί να ενταχθούν και τα έργα διασύνδεσης απομονωμένων νησιωτικών ηλεκτρικών συστημάτων μεταξύ τους και με τα εθνικά δίκτυα και κατ’ επέκταση με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο, με στόχο την ενσωμάτωση των νησιωτικών συστημάτων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα συναφή από αυτήν προτερήματα.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας περαιτέρω προώθησης της χρήσης των ΑΠΕ, εντάσσεται και η πρόθεσή μας να συμμετάσχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του IRENA για την επόμενη διετία 2013 – 2014 και θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω την υποψηφιότητά μας και να ζητήσω την υποστήριξή σας σχετικά.

Αναφορικά με την Εσωτερική Αγορά Ενέργειας και τις Ενεργειακές Υποδομές, θεωρούμε ότι βασικός στόχος της Ένωσης το προσεχές διάστημα θα πρέπει να είναι η τήρηση της προθεσμίας του 2015, που έχει τεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου 2011, με στόχο «να παύσει η απομόνωση ορισμένων κρατών μελών από τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και να ολοκληρωθεί μία πλήρως λειτουργική, διασυνδεδεμένη και ενοποιημένη εσωτερική αγορά έως το 2014».

Άμεσες προϋποθέσεις για την επίτευξη των ανωτέρω, αποτελούν :

* Η πρόσφατη επιτυχία των διαπραγματευτικών τριλόγων Συμβουλίου – Κοινοβουλίου για την υιοθέτηση Κανονισμού για τις ενεργειακές υποδομές, καθώς και η άμεση ολοκλήρωση των γενικών διαπραγματεύσεων επί του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη – Connecting Europe» οι οποίες θα πρέπει να λάβουν υπ΄ όψιν τους τις αυξημένες ανάγκες για επενδύσεις σε ενεργειακά δίκτυα, ιδίως σε απομονωμένες νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης.

* Επίσης, θα πρέπει να ολοκληρωθούν ο εργασίες στο πλαίσιο των περιφερειακών ομάδων του Κανονισμού για τις Ενεργειακές Υποδομές, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η έγκριση του πρώτου καταλόγου των έργων Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για όλη την Ένωση έως τα μέσα του 2013.

* Για τη συγχρηματοδότηση των έργων, καθοριστικό κριτήριο θα πρέπει να είναι η εμπορική τους βιωσιμότητα. Κατ’ εξαίρεση, κοινοτικές συγχρηματοδοτήσεις θα πρέπει να χορηγούνται μόνο σε πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις αδυναμίας της αγοράς να ανταποκριθεί στη δημιουργία κρίσιμων υποδομών και στη βάση σαφών και αντικειμενικών κριτηρίων.

Θεωρώντας ότι, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δώσει προτεραιότητα σε ασφαλείς και βιώσιμες πηγές ενέργειας, χωρίς απαραίτητα τη προσφυγή στην περαιτέρω ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, και σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αφορά στη συνολική αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση :

*αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις Νομοθετικές πρωτοβουλίες, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

* καλούμε την Επιτροπή να κλιμακώσει τη διεθνή συνεργασία με σκοπό τη βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στην ευρύτερη γειτονιά της”.

econews

Σχόλια