ΥΠΕΚΑ: σε διαβούλευση εγκύκλιος για έγκριση έργων σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο

0
16

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέτει σε δημόσια διαβούλευση το κείμενο του σχεδίου εγκυκλίου που αφορά στην «Έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο (Μηχανισμοί Κοινής Εφαρμογής και Καθαρής Ανάπτυξης)» στη σελίδα http://www.opengov.gr/minenv/?p=4680.

Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο κάθε χώρα μέρος του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης – Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή, μπορεί να υλοποιεί ευέλικτους μηχανισμούς στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, είτε εντός είτε εκτός της επικράτειάς της.

Το Πρωτόκολλο του Κυότο προβλέπει τρεις «ευέλικτους μηχανισμούς», οι οποίοι βασίζονται στη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς: την εμπορία των εκπομπών, το μηχανισμό κοινής εφαρμογής (JI) και το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (CDM).

Η Ελλάδα ήδη συμμετέχει ήδη στον μηχανισμό που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Οδηγία 2003/87/ΕΚ).

Ωστόσο, στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των επιδόσεών της χώρας μας στον τομέα του μετριασμού των εκπομπών πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση των άλλων δύο μηχανισμών, των προγραμμάτων Κοινής Εφαρμογής (Joint Implementation) και Καθαρής Ανάπτυξης (Clean Development Mechanism). Με το εγκύκλιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση επιχειρείται να καθορισθεί η διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012.

Σχόλια