Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Ημερίδα 3/12 στην Αθήνα

0
28

Η Έδρα και το Δίκτυο UNESCO για τη Διαχείριση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) και το Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (MEdIES) διοργανώνουν την ημερίδα με τίτλο: «Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Θόλου 5, Πλάκα Αθήνα, Αίθουσα 1, Ισόγειο) τη Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012, 17:00 – 20:30.

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση ενός ευρύτερου κύκλου εκπαιδευτικών, υπηρεσιών, οργανισμών και εταίρων που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) για τα αποτελέσματα των διεθνών συναντήσεων και τις νεώτερες εξελίξεις και προοπτικές, ώστε να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός και να ενισχυθεί η πρόοδος στον τομέα της ΕΑΑ σε όλα τα επίπεδα, τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Το 2012 συμπληρώνονται 40 χρόνια από τη Στοκχόλμη1, 35 από τη Τιφλίδα2, 20 από το Ρίο3 15 από τη Θεσσαλονίκη4 και επτά από το Βίλνιους5, διασκέψεις ορόσημα για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Με την ευκαιρία αυτή διοργανώθηκε τον Ιούνιο η Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ στο Ρίο ντε Τζανέιρο (Βραζιλία) καθώς και το Διακυβερνητικό Συνέδριο το Σεπτέμβριο στην Τιφλίδα (Γεωργία) όπου συζητήθηκαν θέματα, εξελίξεις και προτάσεις σχετικά με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη τα οποία θα αναπτυχθούν διεξοδικά στο πλαίσιο της ημερίδας.

Επιπλέον, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων από τη Διεθνή Διάσκεψη της UNESCO και της Κυβέρνησης της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την Αειφορία» και σε συνάρτηση με τις πρόσφατες Ελληνικές και Διεθνείς εξελίξεις θα συζητηθεί η ανάγκη επανεπιβεβαίωσης και επικαιροποίησης του αναπτυξιακού στόχου της χιλιετίας (MDGs) για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλους και το δικαίωμα στην εκπαίδευση (Ην. Έθνη, Νέα Υόρκη 2000), η σημασία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και η ανάγκη οι αντίστοιχες δράσεις και προγράμματα να επεκταθούν πέραν των ορίων της Δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την ΕΑΑ.

Επιπρόσθετα ένα χρόνο μετά την υπογραφή μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας της Χάρτας Αειφορίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων θα συζητηθούν οι εξελίξεις και οι προοπτικές εφαρμογής της. Αναμένεται επίσης η πληροφόρηση σχετικά με την επικείμενη σύνοδο της Εκτελεστικής Επιτροπής για την ΕΑΑ της UNECE την άνοιξη του 2013.

Σχόλια