Ο Παπαγεωργίου έθεσε τους άξονες της ενεργειακής πολιτικής του ΥΠΕΚΑ από τη Νέα Υόρκη

0
5

Ως έναν από “τους σημαντικότερους τομείς που η Ελλάδα θα βασιστεί, για την ανοικοδόμηση και την επιστροφή στην Ανάπτυξη” χαρακτήρισε την Ενέργεια ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ασημάκης Παπαγεωργίου από τη Νέα Υόρκη.

Εκεί, στο πλαίσιο του 14ου ετήσιου Forum Επενδυτών Capital Link με θέμα «Χτίζοντας μια Νέα Ελλάδα», ο κ. Παπαγεωργίου έκανε λόγο για αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της ενεργειακής αγοράς και θα θέσουν τις βάσεις για ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον.

Συνοπτικά ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στα εξής:

-Έλλειμμα ΛΑΓΗΕ

Προχωρήσαμε στη λήψη μίας σειράς αποφάσεων για να καταργήσουμε σταδιακά το έλλειμμα του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, και πιο συγκεκριμένα του λογαριασμού για την πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ, μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα προσαρμογής, ώστε μέχρι το τέλος του 2014 το έλλειμμα να έχει εκμηδενιστεί.

Τα μέτρα αυτά βαδίζουν παράλληλα με τις γενικότερες ευρωπαϊκές τάσεις: μέτρα που αντανακλούν την τεχνολογική εξέλιξη, το μειωμένο κόστος των επενδύσεων, και – στην περίπτωση της χώρας μας – το υψηλό ηλιακό και αιολικό δυναμικό.

—Επενδύσεις, ανάπτυξη, εργασία

Στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε, είναι επιπλέον απολύτως αναγκαίο να ενδυναμώσουμε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει κάθε αγορά, ώστε να διασφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για :
· την προσέλκυση επενδύσεων,
· την ενθάρρυνση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας,
· τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας βρίσκεται στην παρούσα φάση στο στάδιο της διαβούλευσης με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, για την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Σκοπεύουμε να εισάγουμε έτσι το αποκαλούμενο «Target Model» μέχρι το 2015, μετά το πέρας μίας μεταβατικής περιόδου με βραχυπρόθεσμες προσαρμογές (για παράδειγμα, με τη δημοπρασία «πακέτων» υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής ενέργειας).

—Τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας

Παράλληλα, τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας απελευθερώνονται το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Αυτό όμως θα πρέπει να επιτευχθεί μετά από προσεκτική μελέτη και μέριμνα, ώστε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες να προστατευτούν.

Από την άλλη όμως, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αντανακλά το κόστος παραγωγής για να είμαστε ακριβείς.

—Αγορά καυσίμων

Περαιτέρω, στο ίδιο πλαίσιο, εκσυγχρονίζουμε το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς πετρελαιοειδών, εφαρμόζοντας συγκεκριμένα μέτρα, μέσα από τη στενή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και κατόπιν ουσιαστικού διαλόγου με τους εκπροσώπους της αγοράς.

Το επικαιροποιημένο πλαίσιο λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς, επιτυγχάνει ένα διττό στόχο:

· Από τη μία πλευρά, την εύρυθμη λειτουργία και τη στενή παρακολούθηση της αγοράς καυσίμων, ώστε όλες οι υποχρεώσεις, οι εισφορές και οι φόροι να καταβάλλονται εγκαίρως.

· Και από την άλλη, την άρση των υφιστάμενων εμποδίων, την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, μικρούς και μεγάλους, προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

—Αποκρατικοποιήσεις στην ενέργεια

Ως γνωστόν, οι επενδύσεις προϋποθέτουν τα κατάλληλα κίνητρα και ικανοποιητικές αποδόσεις, ενώ ταυτόχρονα οι στρεβλώσεις της αγοράς απαιτούν διορθωτικές κινήσεις. Μία σταθερή και υγιής ενεργειακή αγορά είναι απαραίτητη συνθήκη για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, στο οποίο προχωρά η ελληνική Κυβέρνηση.

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος δεν είναι μόνον να εξισορροπήσουμε ελλείμματα, ή να ανασάνουμε από τις δημοσιονομικές πιέσεις. Θεωρούμε, επιπλέον, ότι το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον και τα νέα επενδυτικά κεφάλαια που θα προσελκύσει ο ενεργειακός κλάδος,
· Θα συνεισφέρουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας,
· Θα προωθήσουν την τεχνογνωσία και την καινοτομία,
· Θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα.

Ήδη η πρώτη φάση για τη ΔΕΠΑ έχει ολοκληρωθεί, ο διαγωνισμός προχωράει. Στις αρχές του νέου έτους θα ξεκινήσουμε την διαδικασία για τα Ελληνικά Πετρέλαια και θα ανακοινώσουμε το μοντέλο αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ.

—Ορυκτός πλούτος

Στις αρμοδιότητες μας ανήκει όμως και η διαχείριση του Ορυκτού Πλούτου που είναι στενά συνδεδεμένος με την Ενέργεια. Στη χώρα μας υπάρχει σημαντικό δυναμικό, υψηλής ποιότητας και ιδιαίτερης ποικιλίας, το οποίο στοχεύουμε να αξιοποιήσουμε και να προωθήσουμε στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε μία ολοκληρωμένη Μεταλλευτική Πολιτική, μέσα από ένα φιλικό στον επενδυτή ρυθμιστικό πλαίσιο, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Και το επιδεικνύουμε στην πράξη: Μέσα σε λίγους μόνο μήνες ρυθμίσαμε ζητήματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία λειτουργούντων ιδιωτικών λιγνιτωρυχείων και αυτό το διάστημα ολοκληρώνουμε τις απαραίτητες διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης σε ένα ακόμη.

Εξυπακούεται ότι, η εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης Μεταλλευτικής Πολιτικής προϋποθέτει σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στο Κράτος, τη βιομηχανία και τις τοπικές κοινωνίες, πάνω στη βάση ότι η αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου, με την ταυτόχρονη εξασφάλιση του σεβασμού προς το περιβάλλον, μπορεί να αναδειχθεί σε καταλύτη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την τόνωση της οικονομίας.

Η ύπαρξη αντικειμενικών δεδομένων και αμερόληπτης και απροκατάληπτης πληροφόρησης για την αξία του εξορυκτικού κλάδου για την τοπική και την εθνική οικονομία, σε συνδυασμό με την ύπαρξη διαφανών σχέσεων με τις κοινωνίες και τους τοπικούς παράγοντες, είναι τα πιο ισχυρά και αποτελεσματικά εργαλεία για μία τέτοια στρατηγική.

—Υδρογονάνθρακες

Ήδη, έχουν υπάρξει σημαντικά ευρήματα υδρογονανθράκων – και συγκεκριμένα φυσικού αερίου – υπεράκτια της Κύπρου και του Ισραήλ. Θεωρούμε όμως ότι, τα ελπιδοφόρα κοιτάσματα μπορεί να επεκτείνονται και δυτικότερα, νότια της Κρήτης, και πραγματοποιούμε γεωφυσικές έρευνες για να επιβεβαιώσουμε τις εκτιμήσεις μας.

Όπως και να έχει όμως, αξιολογούμε τα κοιτάσματα αυτά ως μία ευκαιρία για διεθνείς συνεργασίες και κοινή ευημερία.

Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζουμε την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στα προγραμματισμένα σχέδια για τη μεταφορά φυσικού αερίου από νέες πηγές, όπως η Κασπία και η Ανατολική Μεσόγειος.

Η αξιοποίηση του δυναμικού της Ελλάδας που απορρέει από τη γεωγραφική της θέση, δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα του φυσικού αερίου.

Η Ελλάδα συμμετέχει παράλληλα σε σημαντικά σχέδια ηλεκτρικών διασυνδέσεων, που στοχεύουν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς στην Ευρώπη.

Σχόλια