Διαχείριση αποβλήτων: μονάδα και στην Κερατέα

0
5

Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Γραμματικό, ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) προχώρησε στη δημοσίευση της αντίστοιχης προκήρυξης και για τη Μονάδα της Κερατέας.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων στην περιοχή της Κερατέας με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Η επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης θα γίνει με την διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης Σύμπραξης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε 27 έτη από την υπογραφή της.

Η αναθέτουσα αρχή θα συμμετέχει στην χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής, με την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται ποσοστιαία από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηματοδότηση.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε για την Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013.

Σχόλια